TÜRKİYE’DE EN ÇOK KULLANILAN İSİMLER !

Ertuğrul Özkök’ün, ülkemizde en çok kullanılan isimler hakkında da bilgi içeren yazısını okuyunca, Almanya’da öğrenciliğim sırasında Arap uyruklu arkadaşlarımla yaptığım konuşmaları hatırladım.

Arap öğrencilerin çoğunluğu hazreti Peygamberimizin ismini taşıyorlardı. O dönemlerde Türkiye’de ”Muhammed” ismi nerede ise hiç bir kimse tarafından kullanılmıyordu. Teknik eğitim gören bir öğrenci olarak konunun teolojik (din) derinliğini fazla bilmememe rağmen hazreti Peygamberimizin adının çok muhterem olduğunu, değerli bir varlık olarak korunması gerektiğini kendilerine anlatıyordum. Ayrıca ülkemizde bu hassasiyetimiz nedeniyle  Muhammed isminin Türkçeleşmiş hali olan Mehmet isminin yanında Ahmet , Mustafa gibi isimleri kullandığımızı belirtiyordum.. Onlar ise memleketlerinde böyle bir hassasiyet gösterilmediğini açıklıyor ve isimlerinden memnun olduklarını söylüyorlardı. Bu arada Mevlid Kandili gecesi doğduğum için büyük annem tarafından ismimin ”Ahmed-i Muhammed” konmasına rağmen gösterilen hassasiyet nedeni ile nüfus cüzdanımda Ahmet yazılı olduğunu söylediğimde de şaşırıyorlardı.

*     *     *

Belirtilen yazıdaki bilgiler yanında bilgisayarda yaptığım araştırmalarda ülkemizde en çok kullanılan beş erkek ismin ve bunları kullananların sayılarının aşağıda verildiği şekilde olduğunu tespit ettim.

Mehmet          2.826.306

Mustafa          2.087.134

Ahmet           1.734.871

Ali                 1.674.448

Hüseyin         1.345.828

Arap öğrencilerle tartıştığım hususu aydınlatabilmek için ”Muhammed” isminin ülkemiz de ne kadar olduğuna da baktım. Türkiye’de 79 bin kişinin adı ‘Muhammed’miş

*     *     *

1950’li yıllarda okul arkadaşlarımdan hiç birisinin ismi ” Muhammed” değildi. Belirttiğim hassasiyet nedeni ile ailelerimiz bu yüce ismi günlük yaşamda yıpratmamak için bizlere başka isimler veriyorlardı.

Üzerinde durulması gereken diğer bir husus ise Müslümanların halifesi olan Osmanlı padişahlarının ”Muhammed”ismini kullanmamış oluşudur.

Hz. Peygamber’in en meşhur iki yüz bir adının bulunmasına mukabil, bazı eserlerde O’nun bin veya iki bin yirmi ismi olduğu görüşleri de mevcuttur. O halde çocuklarımıza isim koyarken O’nun çok sayıdaki ismi arasından birisini seçmemiz doğru olmaz mı?

*     *     *

Bu yazımda yanılmalarım ve yanlış değerlendirmelerim var ise Çorum Haber gazetesi köşe yazarlarından dini konulara daha vakıf olanların bana yardımcı olmalarını ve konuya açıklık getirmelerini bekliyorum.

Dörttepe-Bodrum,

27 Ağustos 2012

Kaynak: Ertuğrul Özkök, ”Yeni dönemin adı kondu: ‘ABA’ ”, Hürriyet,16.8.2012

www.arsiv.ntvmsbnc.com/news/201994.asp

www.msxlabs.org/forum/hz-muhammed/196117