BERLİN, DRESDEN ve LEİPZİG ZİYARETİM (8)

II. DÜNYA SAVAŞI ‘NDA YENİLEN ALMANYA VE POTSDAM KONFERANSI
Kralın yazlık sarayını ve mermer sarayı gezdikten sonra dünya siyasi tarihinde çok önemli bir yeri olan Cecilienhof sarayına gittik. Bu sarayda II. Dünya Savaşı sonunda galip gelen Amerika, Rusya ve İngiltere’nin katıldığı 17.7.1945-2.8.1945 yılları arasında Potsdam konferansı yapıldı. Bombalarla yıkılmış olan Berlin’de konferansa için uygun bir yer bulunamayınca müttefikler, Sovyet işgali altında bulunan bu sarayda toplanmışlar.
Konferansa ülkelerini temsilen Amerika’dan Truman , Sovyetler Birliği’nden Stalin, İngiltere’den Churchill katıldılar . Konferans devamında seçimleri kaybeden Churcil’in yerine toplantılarda İşçi Partili Başbakan Attlee İngiltere’yi temsil etti. Toplantı bitiminden sonra Fransa varılan kararları bazı çekincelerle 7.8.1945’de kabul etti ve imzaladı.
İngiltere, ABD ve SSCB 20. yüzyıl Avrupa haritasını bu konferansta belirlemişlerdir. Aşağıda bu konferansa katılanlara ve gerçekleştiği salona ait fotoğraflar görülmektedir.

Winston Churchill, Harry S. Truman, and Joseph Stalin

Bu toplantıda, harp sonunda dünyanın siyasi ve ekonomik geleceği, yenilmiş olan Almanya’ya hangi işlemlerin uygulanacağı, Almanya’nın işgal durumu, askerden arındırılması ve silahsızlandırılması, harp suçlularının cezalandırılması, eğitim ve yargı sisteminin yeniden yapılandırılması gibi konular görüşüldü. Ayrıca Almanya’nın sınırları yeniden çizildi. Oder nehrinin doğusunda kalan kısmı Polonya’ya, Curson hattının doğusu ve Baltık Denizi kenarında yer alan Könisberg (Kaliningrad) ise Rusya’ya bırakıldı. Aşağıdaki harita yapılan hudut değişikliklerini göstermektedir.

Daha önceki yazılarımda anlattığım gibi, Almanya’nın tamamı ise 4 işgal bölgesine ayrıldı. Almanya’nın sınırlarının yeniden çizilmesi ile Berlin de dört bölgeye ayrıldı. Potsdam’daki bu sarayda, Truman’ın Japonya’nın Hiroşima kentine atom bombası atılması emrini verdiğini de öğrendik..
Cecilienhof sarayının 1914-1917 yılları arasında II.Kayser Wilhelm’in oğlu ve gelini İngiltere prensesi Cecilia için yaptırıldığı bilinmektedir.İki katlı ve 176 odalı olan bu saray İngiliz kır evleri mimarisine uygun olarak yapılmış. Bir gemiyi andıran binanın çatısında birbirinden farklı bacalar yer alıyor. İç avlusu büyük bir bahçe ve çiçeklerle süslü, arka bölümünde de göle bakan büyük bir bahçe de yer alıyor. Bu saray uzun yıllar Sovyet ordusu tarafından kullanılmıştır. Bahçede bu dönemden kalan Sovyet bayrağı şeklindeki çiçekler dönemi hatırlatması için aynen korunmaktadır.

Bu konferansın yapıldığı binanın alt katındaki koridorun duvarlarında yer alan açıklamaları, fotoğrafları dikkatle inceledik. Özellikle konferansın yapıldığı salon ile üç galip ülke heyetlerinin aynen korunmuş olan çalışma bölümlerini gezdik. Prensin eski kütüphanesi konferans sırasında İngiliz delegasyonuna, Prensin eski salonu Amerika ,çalışma odası ise Sovyet heyetine verilmiş. Aşağıda çektiğimiz konferans salonu fotoğrafı görülmektedir.

Kulaklıktan aldığımız bilgilerle sarayı uzun süre dolaştık. Binlerce kişinin ölümüne neden olan ve II. Dünya Savaşının ve Hiroşima’ya atılan bombanın yarattığı sorunlara vakıf olduk ve bir kez daha harbin acımasızlığını hissettik.

İstanbul, 20 Ocak 2014
Potsdam Konferansı .wikipedia.
Images for potsdam conference palace