ERMENİLERİN BİTMEYEN ‘’SOYKIRIM” İDDİASI !

Her 24 Nisan’da Amerika’da etkin olan Ermeni lobisinin ve Ermeni seçmenlerinin bekleyişlerini karşılamak için, Amerika Başkanı’nın 1915 yılı ile ilgili ne söyleyeceği hükümetlerimiz ve basınımız tarafından dikkatle takip edilmektedir.

Amerika Başkanının soykırım yerine büyük felaket ifadesini kullanması, her defasında ülkemizin bu konudaki girişimlerinin olumlu bir sonucu olarak ifade edilmektedir.

Dünya politikalarında etkin olan Amerika, Almanya, Fransa ve Batı ülkeleri, bu dönemde Ermeniler tarafından öldürülen beş yüz bin’in üzerindeki Türkün ölümü ile ilgili hiçbir şey söylemedikleri gibi, daha dün Azerbaycan’ın bir parçası olan Karabağ’ın Ermeniler tarafından işgaline ve bilhassa Hocaali de dahil olmak üzere Karabağ’ın birçok yerinde şehit edilen Azeri Türklerinden hiç bahsetmemektedirler.

Birinci Dünya Savaşında hem Rusya, hem de İngiltere ve Fransa tarafından silahlandırılan Ermenilerin Doğu Anadolu’da ordumuzu arkadan vurdukları ve buralarda bir Ermeni Devleti kurmayı istedikleri bilinmektedir ve tarihte yerini almıştır.

Büyükelçi Şükrü Elekdağ’ın bir makalesinde belirttiği gibi, “Anadolu’da devam eden Ermeni isyanları ve Ermeni çetelerinin faaliyetleri Türk ordusunun savaş gücü üzerine son derece olumsuz etkiler yapıyordu. Bu durumda Başkumandan vekili Enver Paşa, isyancıların ve onlara destek veren halkın acilen bölge dışında iskana tabi tutulmalarını talep etmek zorunda kaldı. İşte ‘tehcir’ kararı bu koşullarda alındı… Görüleceği üzere dünyaya ‘soykırım’ olarak kabul ettirilmeye çalışılan olayın bu kavramla uzaktan yakından ilişkisi yok… Zira Osmanlı Hükümetinin Ermeni milletini yok etmek gibi bir kararı veya niyeti yoktu… Talat Paşa’nın talimatları bunu açıkça ortaya koyuyor.’’

Bilindiği gibi, 24 Nisan 1915 tarihinde Osmanlı Hükümeti tarafından yapılan uyarıları dikkate almayan Ermenilerin komite merkezleri kapatıldı, evraklarına el konuldu ve 2345 komite elebaşı tutuklandı. Ermenilerin her yıl ‘’soykırım günü ‘’olarak andıkları 24 Nisan bu tutuklamalar nedeniyledir.

Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, ilk kez 1915 olaylarının yıldönümü vesilesiyle Başbakan düzeyinde Ermenilere taziye mesajı yayınlandı. Başbakan, bu mesajında Ermenilerin yaşadıklarını ‘’tehcir ‘’ olarak nitelendirdi ve her din ve milletten milyonlarca insanın hayatını kaybettiğini belirterek, o dönemde yaşanan olaylar sırasında hayatını kaybeden Ermeni halkına taziye dileklerini iletti.

Başbakanımızın bu beklenmedik açıklaması ülkemizde şaşkınlık yarattığı gibi, lehte ve aleyhte tepkiler aldı.

ABD’nin ve dünyanın en saygın 69 bilim adamı tarafından 1985 yılında ABD Temsilciler Meclisi’ne sunulan raporun bir kısmı aşağıdadır.

“Biz ,’Ermeni soyundan 1.5 milyon kişi 1915-1923 arasında Türkiye’de uygulanan soykırım kurbanları’ ifadesine karşıyız.

Türklerin 1915-1923 arasında böyle bir katliam yaptıkları konusunda kanıt yoktur.

O tarihler arasında bir iç savaş gerçekleşmiştir. İki taraftan da 2.5 milyon kişinin telef olduğu söylenebilir.’’

İnşallah, bu açıklamayı dikkate dahi almayan Ermeniler, Başbakanımızın halisane hislerle yaptığı bu taziye dileklerini dikkate alarak karşılıklı suçlamalardan ve bilhassa ülkemizin Doğu bölgesi üzerindeki emellerinden vazgeçerler. Ayrıca Birleşmiş Milletlerin ve AGİT’in Azerbaycan toprağı ilan ettiği Karabağ’dan bir an evvel çekilirler.

Ayrıca, temenni ederim ki, bu taziye açıklaması Ermenileri daha fazla cesaretlendirmez.

İstanbul, 3 Mayıs 2014

Kaynak : Şükrü Elekdağ’’Soykırım iddiasını çürüten belgeler’’

Dünyaya bakış ,’’Milliyet 16.10.2000’’

Not: Son Çorum Hitit Vakfı ile ilgili yazımda 2009 tarihi sehven 2003 olarak yazılmıştır.