VALİMİZE ARZ ETMEK İSTEDİĞİM ÇORUM’LA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİM !

Çorum’u seven ve hizmet eden bir bilim adamı, Çorum Makine Meslek Yüksek Okulu açılmasını sağlayan bir Çorum sevdalısı, Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı Onursal Başkanı ve Çorum’u Meclis’te temsil etmiş bir bakan olarak size Çorum’un gelişmesi için düşüncelerimi aşağıda arz etmeyi istiyorum.
Bugüne kadar valilerimizin, belediye başkanlarımızın, milletvekillerimizin ve rektörlerimizin gayretleri ile önemli adımlar atılmıştır. Bunların hepsini, yazımı uzatacağı için burada tek tek saymam mümkün değil. Son yıllarda Hitit Üniversitesi’nin kampüs sorununun çözülmesi ve inşaatlarının hızla temellerinin atılması, Çorum’dan geçecek Samsun- Adana hızlı treninin ve otobanın inşasının kalkınma planlarına girmesi, çok sayıda gölet ve sulama projesinin başlatılması ve Çorum’da da açılmasını istediğim çağrı merkezinin kurulması ilk aklıma gelen konular.
Bu yazımı hazırlarken Sayın Valilerimiz Nurullah Çakır ve Sabri Başköy ile Sayın Belediye Başkanımız Muzaffer Külcü’ye arz etmiş olduğum eski yazılarımı önüme aldım ve tekrar değerlendirerek çok önemli gördüklerimi güncelleştirerek sizin bilginize sunuyorum.
* * *
-Çevre Yolu
Mevcut çevre yolunun yaptırılmasını sağlayan bir kişi olarak bu yolun bir ring (dairesel) haline getirilmesinin gerekli olduğunu tüm belediye başkanlarına anlattım. Ne yazık ki 31 yıldan beri bu yol yapılmadığı gibi “İmar Planı”nda da işaretlenemedi. Çok geç olmadan,1982 yılında altyapısının temellerini attığım Küçük Sanayi’nin arkasından geçerek Çimento Fabrikası’nın arkasından mevcut çevre yoluna bağlanacak bu yolun yapılaşma daha da artmadan, imar planında işaretlenmesinin ve yapılmasının önemli olduğunu düşünüyorum.
-Fidanlık
Bugün Fuar sahası olarak kullanılan alan zamanında Tarım Bakanlığı’nın fidanlığı idi. Bakanlığım döneminde buranın park olarak geliştirilmesi şartıyla Çorum Belediyesi’ne verilmesini sağladım. Çorum’un parklara ihtiyacını vurgulayarak burada aşırı yapılaşmaya müsaade edilmemesinin ve ağaçlandırılmasının Çorum’un çevreye verdiği değerin bir göstergesi olacağını düşünüyorum.
-Hükümet Konak Meydanı
Kalkınmış Batı ülkelerinde Hükümet Konağı önünde genellikle geniş bir meydan yer alır. Bu meydan halkın buluşmasına, dinlenmesine imkân verecek şekilde düzenlenir. Şehrimizin de böyle bir meydana sahip olması düşüncemi, Danışma Meclisi üyeliğim sırasında ortaya koymama rağmen fazla ilgi gösterilmemişti. Boş duran Tekel binası ve yanında bulunan Sağlık Müdürlüğü binası yıkılarak arkasında boş bulunan ve bir kısmı Belediyemize ait arsa ile de birleştirilerek ve gereğinde yeteri kadar istimlak yapılarak bir meydan yaratılabileceğini düşünüyorum. Son yıllarda Belediye Başkanımızın bu projeyi hayata geçirmek istediği konusunda basında haberlere rastladığımı belirtmeyi isterim.
-Çorum’un Turizm Merkezi Olması
Çorum’un turizm bakımından çekici olması için eski eserlerin korunması ve restore edilmesi gerekmektedir. Bunlardan;
•Çökmüş bulunan Güpür Hamamı’nın acilen kamulaştırılması ve kurtarılmasının,
•Alaybey Sokağı’nın şehrin eski yerleşiminin bir örneği olarak ihya edilmesinin,
•Velipaşa Konağı ile Velipaşa Camii’nin yakınında bulunan çürümeye terk edilmiş karakol binası ile bir bütün haline getirilmesinin,
•Kararlaştırıldığı gibi bakımsızlıktan için için çürüyen tarihi Velipaşa Oteli’nin tarihi bir butik otel haline getirilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum.
-Bilim ve Teknik Müzesi
Gelişmiş ülkeleri ziyaret ettiğinizde çok sayıda mevcut müzeler arasında Bilim ve Teknik müzelerinin bilhassa gençler tarafından ilgi ile gezildiği görülmektedir. Ben de Almanya’nın Münih kentinde bulunan Alman Bilim ve Teknik Müzesini hayranlıkla gezmiştim. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin bünyesinde kurduğu böyle bir müze her gün binlerce genç tarafından gezilmektedir. Yetişen Çorum gençliğinin gelişmeleri anlayabilmesi ve takip edebilmesi için TÜBİTAK desteği de sağlanarak böyle bir müzenin kurulmasının çok faydalı olacağını düşünüyorum.
-Sanat Galerisi
Belediyenin ressamları Çorum’a davet ederek şehrimizle ilgili eserler yaratmalarına katkıda bulunmasını takdir ettiğimi ifade etmeyi isterim. Geçmişte Çorum’da eserler üretmiş Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Traugott Fuchs (Alman kökenli Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi – 1944’de sürgün) ve Komet (Gürkan Coşkun), Sait Maden gibi sanatçıların ve isimlerini bilmediğim için sayamadığım diğer sanatçıların eserlerinin açılacak bir sanat galerisinde (müze) toplanmasının şehrimizin kültür ve sanat hayatına önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum.
-Dış Çorumlular
Şehrimizden uzakta yurt içinde ve yurt dışında yaşayan bir dernek veya vakıf çatısı altında birleşen veya birleşemeyen Çorumlular(1 milyon civarında) ile Çorum ve Çorum’daki kamu ve sivil toplum kuruluşları arasında hiçbir resmi bağ bulunmamaktadır. Dış Çorumluların Çorum’a gösterdikleri yakınlık ve hizmet aşkı karşılıksız kalmaktadır. Çorum’da muhatap bulamama ve hizmet vermede destek görememe Dış Çorumluları zaman zaman sükutu hayale uğratmaktadır. Bunun için öncelikle Belediyenin girişimi ve Valiliğin desteği ile şehrimizde “Dış Çorumlular” için bir teşkilat kurulmasını ve mümkünse yılda bir “Dış Çorumluların katılacağı “Dünya Çorumlular Buluşması” tertip edilmesinin ne kadar elzem olduğunu düşünüyorum.
Sayın Valim, size arz etmek istediğim daha çok konu var. Sizi sıkmamak ve yazımı çok uzatmamak için bunları Çorum’a geldiğimde size arz etmek istiyorum. Size başarı dileklerimi sunuyor ve tekrar hoş geldiniz diyorum.
* * *
Yazıma son verirken hemşehrilerime de seslenmeyi istiyorum. Çorum’un gelişmesi için biz Çorumlulara da görevler düşmektedir. Bu nedenle hepimiz, Valimize destek olalım. Onun başarısı Çorum’un kalkınmasını ve daha da ilerlemesini sağlayacaktır.
İstanbul, 17 Kasım 2014