TELEVİZYONSUZ YILLARDA LİDERLERİN YILBAŞI YAZILARI !

Ülkemizde televizyon kanallarının çoğalmasından önce her yılbaşı parti liderlerinin ve en son olarak ta başbakanın sona eren yıla ait değerlendirmeleri gazetelerde yer alırdı. Böylece halkımız geçmiş yılın muhasebesini yapma ve siyasileri değerlendirme imkânına kavuşurdu. Bu açıklamalar halkı birbirinden uzaklaştırmaktan ziyade yaklaştırmaya dönüktü.
Televizyon kanallarının sayısının ve yayın sürelerinin artması ile birlikte bu alışkanlık kayboldu ve onun yerini her gün verilen beyanatlar aldı. Bu beyanatların artması ve karşılıklı düelloya dönüşmesi halkımızın birbirine kenetlenmesini sağlamadığı gibi birbirinden uzaklaşmasına sebep oldu. Ve hatta bu halen devam eden beyanat bombardımanı, zaman zaman halkımızın karamsarlığa kapılmasına ve gelecek için ümitsizliğe düşmesine bile sebep olmaktadır.
* * *
Uzun yıllar kaldığım Almanya’da parti liderlerinin bu kadar sık beyanat verdiğine televizyon ve basında rastlamadım. O dönemlerde Almanya, Batı Almanya (Fedaral Almanya Cumhuriyeti) ve Doğu Almanya (Demokratik Almanya Cumhuriyeti) olarak ikiye ayrılmıştı. İki devletin siyasi çizgisi ve ekonomik tercihleri çok farklı olmasına rağmen televizyonlarda liderlerin birbirlerinin aleyhine konuştuklarına ve birbirlerine hakaret ettiklerine hemen hemen hiç rastlamadım.
Bu tutum, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kırk yıldan fazla bölünmüş bir ülke olmasına rağmen 1990 yılında Almanya’nın bütünlüğünü sağladı. Böylece, Almanya eski Başbakanı(Şansölyesi) Willy Brant’ın söylediği gibi, “Aynı bütünün parçaları biraraya geldi”. Bu bütünlüğü daha da kuvvetlendirmek için, 1991 yılında Federal Alman Meclisi hükümet merkezinin Berlin olmasına karar verdi. Böylece Bismarck tarafından 1871 yılında sağlanan Almanya’nın birleşmesi yeniden canlandırılmış oldu.
* * *
2015 yılı iki seçim yaşadığımız ,terörün tırmandığı, bölgemizin ateş çemberi içine girdiği bir yıl oldu. Bugün yeni bir yıla girerken ülkemiz zor günlerden geçmektedir ve ülkemizin bütünlüğü tehlike altındadır. Parti liderleri ülkemizin birliğini ve beraberliğini teşvik edecek açıklamalar yerine bu birliğe zarar verecek açıklamalar yapabilmektedirler.
Yeni bir yıla huzurlu ve mutlu girebilmemiz için liderlerin ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü sağlayacak açıklamalar yapmalarını halkımız gibi ben de beklemekteyim. Bu beklenti içinde 2016 yılının ülkemiz için tüm sıkıntıların geride kaldığı, Cumhuriyetimizin temel niteliklerinin korunduğu bir barış yılı olmasını temenni ediyorum. Ayrıca halkımıza, bu yeni yılda sağlık, mutluluk ve başarı dolu günler diliyorum.
İstanbul, 27 Aralık 2015