‘SOYKIRIM’ İTHAMLARI AVRUPA MAHKEMELERİNDEN DÖNDÜ!

70’li yıllardan beri ülkemiz, bilhassa Amerika’da yaşayan Ermenilerin kurmuş olduğu teşkilatın yoğun gayret ve çalışmalarıyla, Ermenilere 1915 yılında soykırım yapıldığı iddiasıyla yurtdışında ve yabancı basında ülkemiz suçlanılmaktadır.

Ermeni lobisinin, Amerika’da Ermeniler arasında  Türklere karşı yarattığı nefret sonucunda, 27 Ocak 1973 tarihinde ABD’de, Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet BAYDAR ve Konsolos Bahadır DEMİR, 78 yaşındaki Amerikan uyruklu Ermeni Gurgen (Karakin) Yanikiyan tarafından şehit edildi. Türk diplomatlarının Kaliforniya Eyaleti’nin Santa Barbara şehrinde yaşlı bir Ermeni tarafından katledilmesiyle başlayan söz konusu süreçte Ermeniler tarafından Dışişleri mensuplarına karşı girişilen bu suikastlar giderek artmış, 21 ülkenin 38 şehrinde yapılan saldırılarda çoğu büyükelçi 42 Türk ile dört yabancı hayatını kaybetmiş, 15 Türk ile 66 yabancı da yaralanmıştır.

* * *

1990 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılması ile bağımsızlığına kavuşan Ermenistan, İstiklal Harbi sırasında Rusya ile 3 Aralık 1920 tarihinde yapılan Gümrü Anlaşması’nı ve daha sonra imzalanan Moskova Antlaşması ve Kars Antlaşması’nı da kabul etmemektedir. Ve mevcut sınırların geçersiz olduğunu iddia etmektedir. Ermenistan anayasasında, Ermenistan’ın doğu ve batı Ermenistan olarak iki bölgeden oluştuğu yer almaktadır. Batı Ermenistan, sembol olarak seçilen Ağrı Dağı’nı ve ülkemizin doğu bölgesinin önemli toprak parçalarını kapsamaktadır. Devletimizin komşu ülke olan Ermenistan’la dostça yaşama isteği, karşılık bulamadığı gibi kardeş Azerbeycan’ın Karabağ ve Laçin bölgeleri de Ermenilerce işgal edilmiştir.

* * *

Ermeni devletinin kurulması ve bağımsızlığına kavuşması yanında Amerika’da ki Ermeni lobisinin de katkısı sonucu, özellikle Avrupa ve Güney Amerika’da 1915 olayları ile ilgili tartışmalar gündemde yer almış ve hızlanmıştır. Bu faaliyetler, günümüzde tüm dünyada etkili bir şekilde yürütülmektedir. Dost bildiğimiz 20 kadar ülke parlamentolarınca, Ermeniler’in soykırıma uğradığı tezlerini tanıyan yasalar kabul edilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri federal devlet olarak böyle bir yasayı kabul etmemiştir. Ancak eyalet bazında, 50 eyaletten 36’sında kabul görmüş ve toplam 40 eyaletinde parlamento, senato ve vali tarafından soykırım olarak tanınmıştır.

* * *

İsviçre’de çıkarılan kanunla Ermeni Soykırımını reddetmek suç olarak kabul edilmiştir. Benzer bir yasa taslağı da Fransız Parlamentosu’nun her iki kanadında kabul edilmiş; ancak Fransa Anayasa Konseyi “anayasaya aykırılık” gerekçesiyle yasayı iptal ettiği için yürürlüğe girmemiştir.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Türkiye’de, bu kanuna karşı çıktığı gibi 2005 yılında İsviçre’de verdiği bir konferansta “Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır” demesi üzerine harekete geçen İsviçre yargısı Perinçek’in “soykırımı inkar” suçundan hüküm giymesine karar vermişti. Her Türk gibi, Ermenilere soykırım yapılmadığını belirten Perinçek kendisine verilen cezayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) götürerek itiraz etmişti.  Mahkeme Aralık 2013’de İsviçre’nin verdiği kararın düşünce özgürlüğünü kısıtlayıcı niteliğine dikkat çekerek  bu ülkeyi haksız buldu. İsviçre hükümetinin karara itiraz etmesi sonucu dava AHİM Büyük Daire’ye intikal etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AHİM)Büyük Daire “İsviçre –Perinçek davası” olarak anılan bu davada kesin karara vardı. Büyük Daire’nin dünyanın merakla beklediği kararı 15 Ekim 2015 günü AHİM Başkanı Dean Spielmann tarafından açıklandı. Mahkeme tarafından Perincek’in itirazı; “Kanunlar kuralları ifade etmek amacıyla çıkarılır, normatif (kural koyucu) nitelikte olmaları gerekir. Soykırım tanıma amacını taşıyan bir kanun hükmü, böyle normatif bir değerden yoksundur.” denilerek kabul edilmiştir.

Bu karara göre, 1915 olayları ile ilgili Ermeni iddialarını reddetmek suç teşkil etmeyecek. Böylece Ermeni lobisinin yıllardır sürdürdüğü, 100.yıl bahanesiyle 2015’te yoğunlaşan “soykırım” propagandasına ilk kez bir yüksek yargı organından tepki geldi ve böylece AHİM soykırım yalanına geçit vermedi.

* * *

Bu karardan haberdar olan Neo-Nazilerle ilişkili Fransız vatandaşı Vincent Reynouard, Yahudi soykırımını inkardan mahkum olmuştu. Anayasa Konseyi’ne “bireysel başvuru”da bulundu. Madem Ermeni soykırımını inkar etmek fikir özgürlüğüdür, “Holokost”u (Yahudi soykırımı) inkar etmek de böyle olmalı, Yahudi soykırımını inkar da suç olmamalıdır’’ dedi.

Yargıtay’dan geçen Reynouard’ın başvurusuna, Fransa’da yaşayan Ermeni dernekleri davaya müdahil oldular ve Yahudi soykırımı gibi 1915 olaylarının da soykırım olduğunu kabul edilmesini istediler.  Bu gelişmeler üzerine Türklerin kurduğu dernek de davaya müdahil oldu ve 2001 yılında çıkarılan “Fransa 1915 Ermeni soykırımını açıkça tanır!” Kanunu ve 2012 seçimlerinden önce çıkarılan “Kanunen tanınmış soykırım olaylarını inkar” edenler cezalandırılır kanununun iptal edilmesini istediler. Ve 2001 kanununa bağlı olarak okullarda “Türkler Ermenilere soykırım yaptı” dersinin okutulmasını emreden kararnamenin Anayasaya aykırı olduğunun kararlaştırılmasını istediler.

Fransız Anayasa Konseyi (mahkeme)  “soykırım”ın ancak mahkeme kararıyla belirlenebileceğini, Yahudi soykırımın mahkeme kararı ile belirlendiğini, Ermeni soykırımı hakkında böyle bir karar olmadığını belirterek “parlamento kararıyla soykırım ispatlanamaz, parlamento kararı var diye ceza verilemez” diyerek Ermeni derneklerinin isteğini reddetti. Ayrıca konsey Türklerin isteklerini de Reynouard’un taleplerinin dışındaki konuları ile ilgili olduğundan değerlendirmeye almadı.

Yukarıda anlatılan gelişmeler dikkate alındığında, Doğu Perinçek’in açmış ve kazanmış olduğu dava Türkiye’nin Ermeni sorunu ve soykırımla ilgili mücadelesinde önemli bir kilometre taşı olmuştur.

Ayrıca, Fransız Anayasa Konseyi’nin “soykırımın meclis kararı ile değil mahkeme kararı ile olabileceğine” dair kararı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AHİM)Büyük Daire’since verilen kararın ne kadar doğru ve haklı olduğunu dünyaya ispat etmiştir.

Fransız Anayasa konseyinin verdiği bu kararda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AHİM)Büyük Daire’si kararıyla birlikte Türkiye’nin konumu daha da kuvvetlenmiştir.

İstanbul, 17 Ocak 2016

-Taha AKYOL, ‘Soykırım kararı’, Hürriyet, 11.01.2016

-‘’AİHM soykırım yalanına geçit vermedi’’ Parlamento dergisi, Kasım 2015

-http://www.umitozdag.com/haber/turk-ermeni-iliskilerindeki-tarihsel-gercekler-haberi-281h.html

-https://tr.wikipedia.org/wiki/Ermeni_Kırımı