Akdeniz Üniversitesi’nin Ödülleri, Dr. Erşahin’in MBR ile İlgili Çalışması ve İTÜ MBR 2016

Yorum


Jüri üyesi olarak görev aldığım “19. Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri”, 20 Nisan 2016’da Antalya’da yapılan bir törenle verildi. Bu törende farklı konular için ödüller sunuldu. Ödüllerden üç tanesi Su ve Çevre Dergisi’nin ilgi alanıyla alakalıdır.

Bunlardan ikisi, 2015 yılı Çevre Bilim Hizmet Ödülü dalında olup, iki bilim adamına verilmiştir.  Çevre mühendisliği ve bilimleri konusunda gerçekleştirdiği üstün başarı çalışmalarından dolayı Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Kitiş ile Ege Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü’nün kurulması ve ülkemizin ilk deniz araştırma gemisi olan Piri Reis’in temininde yaptığı hizmetlerden dolayı Ege ve Dokuz Eylül Üniversitelerinde görev yapmış olan Prof. Dr. Erol İzdar’a verilmiştir.

2015 yılı Çevre Bilim Hizmet Teşvik Ödülü ise çevre mühendisliği ve bilimleri alanında yapmış olduğu başarılı çalışmalardan dolayı İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Evren Erşahin’e verilmiştir. Kendilerini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKÇAM) Müdürü Prof. Dr. Bülent Topkaya’nın, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Evren Erşahin’e ödülü verirken çekilen bir fotoğrafı da sizlerle paylaşmayı istiyorum.

35 yaş altındaki genç araştırıcılara verilen “Çevre Bilim Hizmet Teşvik Ödülü”nü alan Dr. Erşahin’in membran filtrelerle ilgili yapmış olduğu ve Delft Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından ayrı ayrı doktora çalışması olarak kabul edilen araştırmasının bir özeti, benim önerim üzerine Su ve Çevre’nin bu sayısında kendi kaleminden ayrıca sizlerin de değerlendirmesine sunulmaktadır. Doktora tezinin kısa bir özeti olan bu makale, benim Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi’nin Nisan sayısında Dr. Mustafa Evren Erşahin, Dr. Hale Özgün ve Dr. Kaan Dereli ile membran filtreler konusunda yaptığım röportajı tamamlayan niteliktedir.

Dünyada ve ülkemizde membran teknolojilerinin kullanımı giderek artmaktadır. Üniversitelerde ve araştırma kuruluşlarında bu konu üzerinde çok sayıda araştırma ve uygulama çalışması yürütülmektedir.

10 Mayıs 2016 tarihinde Prof. Dr. Dinçer Topacık Ulusal Membran Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “MBR for the Next Generation 2016” çalıştayı tertiplenmiştir. Bu çalıştayda, MEM-TEK tarafından yürütülen iki farklı TÜBİTAK projesinin ve bunun yanında Türkiye’de yürütülen MBR projelerinin sonuçları detaylı bir şekilde sunulmuş ve sonuçlar tartışılmıştır. Ben de bu çalıştaya katıldım. Çalıştay ve MEM-TEK hakkındaki değerlendirmelerimi gelecek ayki yorum yazımda geniş bir şekilde ele alacağım.