MÜBAREK AY ve DEDİKODU(GIYBET)!

Mübarek Ramazan ayının son günlerini yaşıyoruz. Ülkemizde ve Müslüman âleminde bu aziz ayın büyük saygı ve huşu içinde geçirilmesi arzulanırken ne yazık ki dün İstanbul’da yaşanıldığı gibi ölüm ve kan gündemden düşmüyor.

Kalkınmış ülkeler, kendi dini günlerini ve genelde tüm günlerini mutluluk, huzur ve barış içinde geçirirken Müslüman âleminde bırakın bu mübarek günleri, nerede ise yılın tüm günleri savaş içinde geçiyor.

Mübarek dinimiz ve kitabımız insan öldürmeyi yasakladığı halde İslâm âleminde bazen siyasi farklılıklar bazen de mezhepsel farklılıklar nedeni ile barış gelmiyor… Savaş ise aralıksız ve kesilmeden devam ediyor. İstanbul’daki dünkü kanlı olayın acısını yüreğinde hisseden bir Müslüman olarak bu mübarek günde kendilerinin İslam adına hareket ettiklerini söyleyenlerin silahları bırakmalarını, birbirlerini öldürmemelerini ve genelde öldürmekten vazgeçmelerini ve aralarında kardeşliği sağlamalarını istiyorum.

***

Ramazan ayı süresince mümkün olduğu kadar televizyondaki Ramazan programlarını izledim, gazetelerin Ramazan yazılarını ve köşelerini okudum.

Şehrimizde çıkan gazetelerde de çok sayıda köşe yazarı, dini konularla ilgili güzel yazılar yazıyorlar ve okuyucularla paylaşıyorlar. Onların yazılarını da ilgi ile takip ediyorum. Bugün onların konuları ile ilgili bir yazı yazmak istiyorum ve alanlarına girdiğim için hoşgörü diliyorum.

Okuduğum yazılardan birinde; “DEDİKODU YAPARSAK ve DİNLERSEK ORUÇ BOZULUR” cümlelerini okuduğumda çok etkilendim. Bunun nedeni, ülkemizde nerede ise her gün ve her dakika müthiş dedikodu yapılmaktadır. Hatta bu dedikodular insanları birbirlerine düşürmekte, yuvaların yıkılmasına neden olmaktadır. Hatta kanlı sonuçlarla neticelenmektedir.

Bu dedikodular halk arasında “GIYBET” olarak da tanımlanmaktadır.

Gıybet; “Bir kimsenin ayıbını arkasından söylemek[1] veya aleyhine konuşma ” demektir. Türkçede bu kavramın karşılığı olarak “dedikodu” ve “çekiştirme” kelimeleri kullanılır.

Ancak, başka birinin arkasından yapılan her konuşma gıybet sayılmaz. Örneğin, herhangi bir haksızlığa uğramış birinin, sorununu, çözebilecek birine anlatması veya bir kişiyi ona zarar verebilecek birine karşı (iddia, tahminlerle değil, bir bilgiye dayanıyorsa) uyarmak gıybet kapsamına girmez.

* * *

“Ey iman edenler! Zandan çok sakının! Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Sinsi casuslar gibi ayıp aramayın! Gıybet ederek biriniz ötekini arkasından çekiştirmesin” cümleleri, Kuran’ın Hucurat suresi  12. ayetinde yer almaktadır. Aynı ayetin devamında İslam‘da büyük günahlardan biri olarak belirtilen gıybet yapmak, ölmüş kardeşinin (insanın) etini yemeye benzetilmiştir.

Ayetin tümü şöyledir.”  “Ey iman edenler! Çokça zan etmekten kaçınınız, şüphe yok ki, zannın bazısı günahtır ve birbirinizin kusurunu araştırmayınız ve bazınız, bazınızı gıybet etmeyiniz. Sizden biriniz, ölü kardeşinin etini yemeği sever mi? -Bilâkis- onu çirkin görmüş olursunuz. Artık Allah’tan korkunuz, şüphe yok ki, Allah tevbeleri kabul edicidir, çok esirgeyicidir.”

Bu ayette açık bir şekilde anlatıldığı gibi yüce Allah, yersiz ve hatalı bir şekilde, haksız yere insanlara çeşitli yakıştırmalarda bulunmayı ve insanların ayıplarını ortaya çıkarmak için faaliyette bulunmayı yasaklamıştır.

Ayrıca insanların arkasından olur olmaz şekilde konuşmak, inananların arasını bozacak türlü söz ve fiillerde bulunmak da yasaklanmıştır. Zanda bulunduğunuz bir kişiye yaptığınız yakıştırmada yanılıyor ve bu yüzden günaha giriyor olabilirsiniz.

Bu yazımı okuyanlardan ricam, kendilerinin evlatlarına ve yetiştirdikleri gençlere “dedikodu “ ve “gıybet” yapmamalarını ve bunun günah olduğunu anlatmalarını ve yüce Kur’an’ın bu suresini onlara anlatarak bu konuda hassas olmalarını sağlamalarıdır.

Değerli okuyucularım, yaklaşan Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim. Ayrıca sizlere saygı, sevgi ve selamlarımı da sunuyorum.

İstanbul, 29 Haziran 2016

Emre Dorman, ‘’Ramazan yazıları ’’ , Hürriyet, 14.6.2016

https://tr.wikipedia.org/wiki/Gıybet