Doktora Tezinden…

Yorum

Bu yorum yazımda Dr. R. Kaan Dereli’nin, “Endüstriyel Atıksuların Anaerobik Membran Biyoreaktörler ile Arıtımı: Substrat Özelliklerinin Etkisi” başlıklı makalesi ve İTÜ 2016 yılı doktora ve sanatta yeterlik diploma töreninde, mezunlar adına yaptığı konuşmasını değerlendireceğim.

Araştırma Görevlisi Dr. R. Kaan Dereli’nin, anaerobik membran biyoreaktörlerle ilgili yapmış olduğu ve Delft Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından ayrı ayrı doktora çalışması olarak kabul edilen araştırmasının bir özeti, benim önerim üzerine Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi’nin bu sayısında kendi kaleminden ayrıca sizlerin değerlendirmesine sunulmaktadır. Dr. Dereli, “Endüstriyel Atıksuların Anaerobik Membran Biyoreaktörler ile Arıtımı: Substrat Özelliklerinin Etkisi” isimli doktora çalışmasında, mısırdan biyo-etanol üretimi atıksuları ve peynir altı sularının anaerobik membran biyoreaktörler ile arıtımını incelemiştir. Anaerobik arıtmanın verimi ve performansı, çok yavaş çoğalabilen anaerobik mikroorganizmaların reaktördeki kalış süresine bağlıdır. Mikroorganizmaların biyoreaktörlerdeki kalış sürelerinin artırılabilmesi için partiküler maddeleri fiziksel olarak tutabilen membran sistemleri de kullanılabilmektedir. Arıtılan su, membrandan geçerek reaktörü terk ederken, içerisindeki partiküller ve mikroorganizmalar reaktör içerisinde kalmaktadır. Anaerobik membran biyoreaktörler, anaerobik arıtma prosesleri ile membran sistemlerinin başarılı bir şekilde bir arada kullanılması ile teşkil edilir.

Doktora tezinin kısa bir özeti olan bu makale, benim Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi’nin Nisan sayısında Dr. Mustafa Evren Erşahin, Dr. Hale Özgün ve Dr. Kaan Dereli ile anaerobik membran biyoreaktörler konusunda yaptığım röportajı tamamlayan niteliktedir.

İTÜ 2016 yılı doktora ve sanatta yeterlik diploma töreninde, Dr. R. Kaan Dereli mezunlar adına 21 Haziran 2016 tarihinde güzel ve anlamlı bir konuşma yaptı. Bu konuşmadan bazı önemli başlıkları sizlerle de paylaşmayı istiyorum:
– “Arkadaşlar, bizler hayatlarımızın en güzel yıllarını tek bir amaca adadık. İçimizdeki bilim aşkını, öğrenme merakını tatmin etmek ve sonunda, taş devrinden beri insanlığın elbirliğiyle inşa ettiği medeniyete bir tuğla da biz koymak için! Hepimizin bildiği gibi bütün ilerlemeler, insan fikrinin ve hayallerinin eseridir. Bizler dün olduğu gibi bugün de fikirlerimizin ve hayallerimizin peşinden koştuk ve bizden öncekilerin de yaptığı gibi, bizden sonrakiler daha iyi yaşasın diye sorumluluk aldık”.
– “Kimsenin şüphesi olmasın ki, burada kazanmış olduğumuz iç disiplin, altyapı ve iyileştirme güdüsü, bizlerin, toplumumuzun şekillenmesinde yapıcı katkılarımızın olmasını ve hatta bu yolda öncülük etmemizi sağlayacaktır”.
– “Ülkemiz ve İstanbul Teknik Üniversitesi, yetiştirmiş olduğu bu genç, dinamik doktor bilim insanları ve sanatçılar sayesinde yarına daha umutla bakacak ve dünyadaki yerini ‘bilimin ve sanatın’ önderliğinde daha da ileriye taşıyacaktır”.

“Endüstriyel Atıksuların Anaerobik Membran Biyoreaktörler ile Arıtımı: Substrat Özelliklerinin Etkisi” başlıklı, danışmanlığını Prof. Dr. İzzet Öztürk ve Prof. Dr. Jules B. van Lier’in yaptığı doktorasının diploması, aşağıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca tarafından İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ile birlikte 21 Haziran 2016 tarihinde verildi.