HANNOVER ZİYARETİM II (Prof. Rosenwinkel veda dersinden alıntılar 1)

 Bir önceki yazımda doktora çalışmamı yaptığım Hannover’deki üniversitemin son Kürsü Başkanı Prof. Dr. – Ing. Karl Heinz Rosenwinkel’in emekli olması nedeniyle 9 Mart 2018 tarihinde tertiplenen veda(ayrılış) dersine (Abschiedvorlesung) katıldığımı ve son konuşmayı Prof. Rosenwinkel’in yaptığını sizlerle paylaşmıştım.

Konuşma, benim alışageldiğim bir ayrılık konuşması değil, bilimsel içerikli bir ayrılış dersiydi. Bu uzun konuşmayı (sunumu) burada sizlerle çok detaylı bir şekilde paylaşmam mümkün değil. Dünyada çevre konuları ile ilgili bazı açıklamalarını hem tercüme ederek, hem de bazı eklemeler yaparak aşağıda sizinle paylaşmayı istiyorum:

Birleşmiş Milletler Çalışmaları

-Dünya nüfusu hızla artmaktadır (Nüfusun 1 milyar artışı 1850-1930 arasında 80 yıl, 1998-2007 arasında 9 yıl).

-Dünyada 1,8 milyar insan içme suyuna kavuşamamakta veya kirli içme suyu kullanmaktadır.

-2,4 milyar insan kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisi hizmeti alamamaktadır.

-Dünyada oluşan evsel atıksuların %80’den fazlası arıtılmamaktadır.

-Her yıl 6 milyona yakın insan dizanteri, kolera ve ishal gibi temiz suya ulaşamama nedeniyle bulaşan hastalıklardan yaşamını yitirmektedir.

2000-2015 yılları arasında yukarıda anlatılan konularda BM Binyıl Kalkınma Hedefleri’nde bazı olumlu neticeler elde edildiyse de (2,6 milyar insanın durumu iyileşti)  sorunlar tamamen çözülemedi.   Bu nedenle Birleşmiş Milletler tarafından bu önemli sorunu çözmek üzere 2030 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, 193 ülkenin imzası ile kabul edildi ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 169 alt başlığı belirlendi.  Bu hedeflerden 6.’sı su temini ve atıksuların uzaklaştırılması ile ilgilidir.

Hedef 6. Herkes için suyun ve sıhhi koşulların (kanalizasyona bağlanma ve atıksu arıtımı) erişilebilirliği ve sürdürülebilir yönetimin güvence altına alınması

-Güvenilir ve erişilebilir içme suyuna herkesin eşit biçimde 2030’a kadar erişebilmesi

-Yeterli temizlik ve sıhhi koşullara herkesin eşit biçimde erişiminin sağlanması ve kamuya açık alanlarda dışkılamanın sona erdirilmesi

-2030’a kadar kirliliği azaltarak, çöp boşaltmayı ortadan kaldırarak, zararlı kimyasalların ve maddelerin salınımını en aza indirgeyerek, arıtılmamış atıksu oranını yarıya indirerek, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı artırarak su kalitesini yükseltmek

-Su kıtlığı sorununu çözmek için sürdürülebilir tedarikinin sağlanması ve su kıtlığından etkilenen insan sayısının azaltılması

-2020’ye kadar dağları, ormanları, sulak alanları, nehirleri ve gölleri kapsayan su ekosistemlerinin korunması ve eski hallerine döndürülmesi

Konulan bu hedefe rağmen hızlı nüfus artışı nedeniyle Birleşmiş Milletlere göre; 2030 yılında dünya nüfusunun tahminen 3’te 2’si temiz ve içilebilir sudan mahrum kalacaktır. Bütün bu bilgileri değerlendirirken, 2050’de dünya nüfusunun 7,6 milyardan 9,8 milyara çıkacağı da unutulmamalıdır.

 İçme suyuna erişim

Kanalizasyon ve arıtma yokluğu (sıhhi koşulların erişilebilir olmaması)

İstanbul, 19 Nisan 2018

SÜRECEK