BİLİMSEL YAZILARIMA DAHA HIZLI ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YAZILARIMA FİHRİST ARACILIĞIYLA ULAŞABİLİRSİNİZ

Akademik hayatımın başlangıcından beri bir çok makale yazdım bir çok basılı yayına katkıda bulundum. Bu yazılara siz okuyucularımın daha kolay ulaşım sağlaması için aşağıdaki fihrist hazırlanmıştır. Bu fihrist bünyelerinde bulunduğum 9 Eylül Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesinde çıkardığım yazılar ve bu iki değerli kurumun yanı sıra çeşitli dergi, konferans, sempozyum vb. yerlerde çıkan yayınlarımı kapsayan Muhtelif yazılarım olmak üzere üç gruba ayrılmıştır.

Ulaşmak istediğiniz yazıyı bu sayfa’da arayarak ve ya yazının tarihine giderek de ulaşabilirsiniz.

İstanbul Teknik Üniversitesi

Tarih                            Başlık

4 Eylül 2019                          Grey Water and Rain Water as Alternative Sources of Flush Water and Irrigational Water in and around Households: A Case Study from Istanbul Atakoy District

1 Eylül 2018                          İSTANBUL ATAKÖY’DE YAĞMUR SUYU POTANSİYELİ VE BÖLGENİN SİFON SUYU İHTİYACININ KARŞILANMASI YÖNÜNDEN ANALİZİ

24 Nisan 2018                       POPULATION AGGLOMERATIONS AND ITS IMPLICATION IN DEVELOPING COUNTRIES: A SURVEY OF GREEN AREAS IN THE TURKISH MEGACITY ISTANBUL*

2 Mart 2018                          6. MERSİN ÇEVRE KONGRESİ – İklim Değişikliği ve Çevre

21 Nisan 2017                       ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI-2017 Sürdürülebilir Ekosistem Günler, İTÜ Çevre Mühendisleri Kulübü

3 Mart 2017                           Urban Development and Mining in Istanbul – Ağaçli Coal Field and its Rehabilitation, [16th International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production, Istanbul, Turkey. 5-7 October 2016]

3 Mart 2017                           İstanbul’da Kentsel Gelişim ve Madencilik – Ağaçlı Kömür Alanı ve Rehabilitasyonu

23  Kasım 2016                      4. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU, 2016, Rize – TAŞKINLAR VE ŞEHİRLER

7 Nisan 2016                        Türkiye’de Atıksu Arıtımı ve Arıtma Teknolojilerinin Gelişimi

16 Mart 2016                          Eskişehir Anadolu Üni. Doğa ve Çevre Kulübü Konuşması – SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE 

3 Aralık 2015                        Atıksuların Arıtılması ve Sulamada Kullanılması

15 Ekim 2015                        3. SULAMA SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU “ARITILMIŞ ATIKSUYUN YENİDEN KULLANIMI”

29 Mayıs 2015                     TÜRK ALMAN KATI ATIK GÜNLERİ (TAKAG) TÜRKİYE’DE SÜRDÜREBİLİR KATI ATIK YÖNETİMİ- İSTANBUL ve ÇORUM ÖRNEĞİ

29 Mayıs 2015                       TÜRK ALMAN KATI ATIK GÜNLERİ (TAKAG) TÜRK- ALMAN ÇEVRE SEMPOZYUMLARI

29 Mayıs 2015                       TÜRK- ALMAN ÇEVRE SEMPOZYUMLARI: AÇILIŞ KONUŞMAM

24 Mayıs 2014                      WATER SUPPLY and WATER LOSS – 3W – Istanbul International Solid Waste, Water and Wastewater Congress, 2013

24 Aralık 2013                       İZMİR KÖRFEZİ / İzmir – Konak Belediyesi Söyleşileri (24 Aralık 2013) 

31 Ekim 2013                      TÜRKİYE’DE ÇEVRE KORUMA VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ – İSTANBUL ÖRNEĞİ

20 Mayıs 2013                        DÜNYA’DA ve TÜRKİYE’DE SU SORUNLARI – TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ KENTLİ DERGİSİ

28 Mart 2012                           NÜFUS – GÖÇ – KENTLEŞME

28 Mart 2012                          DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE KALKINMA VE ÇEVRE SORUNLARI -SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

5 Mayıs 2011                        Dünyada ve Türkiye’de Su Sorunları

3 Mayıs 2011                        Dünyada ve Türkiye’de Güncel Atıksu Problemleri

1 Ocak 2011                              KENTLERDE YÜKSEK YAPILAR VE ALTYAPI SORUNLARI

17 Haziran 2010                  ÇÖLLEŞME VE ÇEVRE

17 Haziran 2010                    İTÜ 12. ENDÜSTRİYEL KİRLENME KONTROLÜ GÜNLERİ (16-18 Haziran 2010, İstanbul) – AB ÇEVRE FASLI ENDÜSTRİ – ÇEVRE UYUM ÇALIŞMALARI 

11 Haziran 2008                    İTÜ 11. Endüstriyel Kirlenme Sempozyumu (11-13 Haziran, İstanbul) – AB Sürecinde Endüstri-Çevre İlişkileri

31 Mart 2008                          Assessment of Landscape Changes in the Kizilirmak Delta, Turkey, Using Remotely Sensed Data and GIS

9 Haziran 2006                     ENDÜSTRİ ATIKSULARININ ARITIMINA ALMANYA’DA RUHR BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE İSKİ YAKLAŞIMI

7 Haziran 2006                      İTU 10. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu (07-09 Haziran 2006, İstanbul) – ENDÜSTRİ ATIKSULARININ ARITIMINA ALMANYA’DA RUHR BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE İSKİ YAKLAŞIMI 

15 Ocak 2006                        DEPREMLER VE DEĞERLENDİRMELERİM

1 Ocak 2006                             Pre-treatment of Industrial Wastewater: ISKI’s Approach in Turkey

1 Ocak 2006                          NATO ARW/2006 – WASTEWATER MANAGEMENT IN ISTANBUL

2 Haziran 2004                    İTÜ 9. ENDÜSTRİYEL KİRLENME KONTROLÜ SEMPOZYUMU (2-4 HAZİRAN 2004) – ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE ÖN ARITMA GEREKLİLİĞİ

4 Ekim 2003                        4. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ (1-4 Ekim 2003, Ankara) – Arıtma Tesisleri Kurulması, İşletilmesi Ve Eleman Eğitimi, Ataköy Atıksu Arıtma Tesisi Örneği

18 Eylül 2002                        İTÜ 8. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu (18-20 Eylül 2002) – TÜRKİYE’DE TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİ; MARMARA BÖLGESİ ÖRNEĞİ

1 Şubat 2002                           Significance of wetlands in water quality management – past and present situation of Kızılırmak Delta, Turkey

25 Nisan 2001                        ULUSAL SANAYİ-ÇEVRE SEMPOZYUMU ve SERGİSİ (25-27 Nisan 2001, Mersin) – Organize Sanayi Bölgeleri Ve Kentler İçin Ayrı Ve Ortak Arıtım 

11 Ekim 2000                          TRANSBOUNDARY WATER RESOURCES IN THE BALKANS, Nato Science Series 2nd Environmental Security Vol 74, 2000 – Coastal Zone Management Applications In Turkey 

20 Eylül 2000                          İTÜ. 7. ENDÜSTRİYEL KİRLENME KONTROLÜ SEMPOZYUMU (20-22 Eylül 2000, İSTANBUL) TERMİK SANTRAL İŞLETME ATIKSULARININ ARITIMI

1 Ocak 2000                            URBAN IMPACTS AND PROBABLE EFFECTS OF EARTHQUAKES ON THE INFRASTRUCTURE OF A MEGACITY, ISTANBUL

23 Ekim 1999                        ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ SEMİNER (22-23 Ekim 1999, Mersin) – ARITMA TESİSLERİNİN ÖNEMİ VE YAPILARI

22 Ekim 1999                        ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ SEMİNER (22-23 Ekim 1999, Mersin) – ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ VE EKONOMİSİ

1 Ocak 1999                          YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİ VE ALT YAPI TESİSLERİ

3 Haziran 1998                    İTÜ 6. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu (3-5 Haziran 1998, İstanbul) – ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ ATIKSULARININ KARAKTERİZASYONU VE ARITILABİLİRLİĞİ

1 Aralık 1998                          ITU VAKIF DERGİSİ 1998-12 – Çevre ve Geleceğimiz

4 Aralık 1997                        ÜLKEMİZDE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ’NİN GELİŞİMİ, TARİHÇESİ VE EĞİTİMİ

17 Eylül 1997                        KENTLEŞME-ÇEVRE SORUNLARI İLİŞKİLERİ

1 Mayıs 1995                        BÜYÜKŞEHİR VE ÇEVRE SORUNLARI / NÜFUS, ŞEHİRLEŞME, ÇEVRE VE İSTANBUL ÖRNEĞİ 

26 Eylül 1994                        İTÜ 4. ENDÜSTRİYEL KİRLENME SEMPOZYUMU ’94 – ENDÜSTRİYEL KİRLENME KONTROLÜ: GENEL BAKIŞ

15 Mayıs 1994                      Transboundary Water Resources Management NATO ASI Series 1994: Transboundary Water Issues Between Greece-Bulgaria and Turkey: The Case of the Meriç / Evros River

8 Eylül 1992                        ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ AÇISINDAN SAĞLIKLI ŞEHİRLEŞME 

7 Eylül 1992                        İTÜ 3. Endüstriyel Kirlenme Sempozyumu (7-9 Eylül 1992, İstanbul) – ENDÜSTRİ SULARININ BİYOLOJİK ARITILABİLİRLİĞİNİN SOLUNUM AKTİVİTE ÖLÇÜMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

1 Ocak 1992                        16. Dünya Şehircilik Günü Sempozyumu – İstanbul Altyapı Sorunu-İSTANBUL’DA KENTLEŞMENİN GETİRDİĞİ ÇEVRE SORUNLARI

9 Eylül 1991                        NATO ASI Series, Vol. G 30, 1991, Nitrate Contamination – CONTROL OF NITROGEN SOURCES AND PRINCIPLES OF TREATMENT

24 Eylül 1990                        İTÜ 2. ENDÜSTRİYEL KİRLENME SEMPOZYUMU (24-26 Eylül 1990, İstanbul) – SANAYİMİZİN ÇEVRE KİRLENMESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

21 Eylül 1990                        ÇOK KATLI YAPILAR ve ALTYAPI SORUNLARI

1 Mart 1990                            ITU VAKIF DERGİSİ 1990-3 – Türk Toplumunda Çevre Kültürü

20 Ekim 1988                        7. TÜRK ALMAN ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU’ 88 – ITU 1. ENDÜSTRİYEL KİRLENME SEMPOZYUMU – Endüstriyel Kirlenme ve Türkiye’deki Sorunları

5 Haziran 1988                      ZARARLI ATIK SORUNU ve METAL SON İŞLEMLERİ ENDÜSTRİSİ ATIKLARININ BERTARAFI

18 Eylül  1987                        ENDÜSTRİ KULLANILMIŞ SULARININ İNDİRGENEBİLİRLİĞİNİN BAKTRİLERİN SOLUNUM AKTİVİTELERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

1 Ocak 1987                          A CASE STUDY OF POLLUTION ABATEMENT: THE GOLDEN HORN

9 Eylül Üniversitesi

Tarih                            Başlık

1 Eylül 1985                          ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ 

15 Ocak 1985                        BİYOLOJİK SİSTEMLERDE AZOT GİDERİMİ

1 Ocak 1985                          TÜRKİYE’DE ÇEVRE SORUNLARI

1 Ocak 1984                          Ege Denizi Ve Civarı Kıyı Sorunları Sempozyumu (İzmir, 1984) – EGE DENİZİ VE CİVARI KIYI SORUNLARINA GENEL BAKIŞ

Ege Üniversitesi

Tarih                            Başlık

21 Eylül 1980                      Evaluation of the Treatability of Industrial Wastewaters in İzmir by Bacterial Respiration Measurements 

15 Aralık 1978                    Stand des Kanalisations- und Kläranlagenbaus in der Türkei – Das Zeitschrift Wasserwirtschaft 68  

1 Şubat 1977                        2. Türk-Alman Çevre Sempozyumu (Şubat 1977, Stuttgart) – KINETIC MODELS USED IN ACTIVATED SLUDGE TREATMENT

1 Şubat 1977                         OCEAN OUTFALLS FOR WASTE WATER DISPOSAL IN TURKEY

8 Eylül 1975                          1. TÜRK-ALMAN ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ SORUNLARI SEMİNERİ – TÜRKİYE’DE KANALİZASYON ve PİS SU TASFİYE TESİSLERİNİN DURUMU

1 Mayıs 1975                         TÜRKİYE’DE KANALİZASYON ve PİS SU TASFİYE TESİSLERİNİN DURUMU

1 Mayıs 1975                         ENDÜSTRİ KULLANILMIŞ SULARIN AKTİF ÇAMUR İLE ARITILMASI ve KİNETİĞİ

Muhtelif Yayınlar

Tarih                            Başlık

28 Kasım 2014                     ÇORUM MAKİNA MESLEK YÜKSEK OKULU’NUN KURULUŞUNDA MÜZE BİNASININ ÖNEMİ VE YERİ

1 Ocak 2010                        Üniversitelerin Şehrin Markalaşmasındaki Rolü

20 Ocak 2008                        TRAUGOTT FUCHS AND ÇORUM

23 Kasım 2007                    ÇORUM’DA NÜFUS DEĞİŞİMİ VE İMAR PLANLARI

 

Aşağıda listelenmiş yazılar geçtiğimiz Ocak ayında yaşadığımız talihsiz bir hacklenmenin ardından kayıtlı göresellerine ulaşamadığımız yazılardır. En kısa zamanda eski hallerine kavuşacaklardır.

1 Mayıs 1999                        BÜYÜLTEÇ – Anadolu’nun Ormanları

2 Ocak 1999                         TÜRKİYE’DE ARITMA TESİSİ KURMA VE İŞLETİLMESİ ÖNCELİKLERİ ve ATAKÖY ARITMA TESİSİ

1 Ocak 1999                         YÜZEY SU KAYNAKLARININ KORUNMASINDA ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİNİN İŞLETİLMESİNİN ÖNEMİ

1 Haziran 1998                    ÇORUM’UN ÇEVRE SORUNLARI

13 Nisan 1992                      Çevre Teknolojisi Dergisi – Çevre Dostu 92 Ödülleri

1 Ocak 1989                           Çevre Mühendisliği Mesleği Hala Tanınmamaktadır

6 Ekim 1988                          BIOS, INTERNATIONAL COOPERATION and GOLDEN HORN PROJECT

21 Mart 1988                         ORMAN VE ORMANCILIK – 21 Mart 1988 Dünya Ormancılık Günü Konuşması

19 Mayıs 1987                       IFTA’ 87 Özel Sayısı- Ahmet Samsunlu Yazıları

1 Nisan 1987                         ÇEVRE KİRLENMESİNİN ÖNLENMESİNDE ARITMA TESİSLERİNDE PREFABRİK UYGULAMA İMKANLARI

1 Haziran 1986                    Turizm ve Çevre Kirlenmesi 

18 Kasım 1985                      YÜZEYSEL SULARIMIZDA AZOT VE FOSFOR KİRLENMESİ

15 Ocak 1985                        BİYOLOJİK SİSTEMLERDE AZOT GİDERİMİ

1 Ocak 1985                          TÜRKİYE’DE ÇEVRE SORUNLARI

1 Şubat 1977                         OCEAN OUTFALLS FOR WASTE WATER DISPOSAL IN TURKEY

1 Mayıs 1975                         TÜRKİYE’DE KANALİZASYON ve PİS SU TASFİYE TESİSLERİNİN DURUMU

1 Mayıs 1975                         ENDÜSTRİ KULLANILMIŞ SULARIN AKTİF ÇAMUR İLE ARITILMASI ve KİNETİĞİ