SÜLEYMAN DEMİREL İÇİN ARMAĞAN

“Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı 13. Avrasya Ekonomik Zirvesi,

Soldan sağa, Zeynep-Ahmet Samsunlu, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Prof. Dr. Agni Vlavianos Arvanitis (Yunanistan)”

Türkiye’nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel bundan beş yıl önce 17 Haziran 2020 günü ebediyete intikal etmişti. Marmara Grubu Vakfı’nın kuruluşunda emeği bulunan 9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel anısına; dostlarının kaleme aldığı yazılardan oluşan bir Armağan hazırlandı.

Marmara Grubu Vakfı ebediyete intikalinin 5. yılında Süleyman Demirel’i yurt dışı ve içinden elli beş tanıyanın kalemiyle anılan ve Vakıf Başkanı Dr. Akkan Suver’in hazırladığı bu Armağanda yer alan yazılar; http://www.marmaragrubu.org/ sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak alfabetik sıralamayla sunulmuştur. Söz konusu yazılar önümüzdeki günlerde kitap haline de getirilecektir. Benim yazım aşağıda verilmiştir.

İslamköy’den DSİ Genel Müdürlüğüne!

Prof. Dr. Ahmet Samsunlu

44. Hükümet İmar ve İskân Bakanı

Marmara Vakfı Üyesi

İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi

Süleyman Demirel gibi Türkiye ve dünya tarihinde önemli izler bırakmış bir şahsın hakkında anlatılacak o kadar çok önemli hususlar olmasına rağmen ben bu kısa yazımda beni etkileyen iki konu üzerinde duracağım.

Bunlardan birincisi; kendisinin nasıl zor şartlarda bir köyden çıkıp ülkenin başbakanı ve cumhurbaşkanı olmasıdır.

Süleyman Demirel’den 13 yıl sonra doğmama ve bir il merkezinde büyümeme rağmen o yıllarda Anadolu’da insanların nasıl zor şartlar içinde yaşamlarını sürdürdüklerini bizzat yaşadım ve gördüm. İnsanların II. Cihan Harbi yıllarında haber dinlemek için belediyenin elektrik direklerine bağladığı hoparlörlerin altında toplandıklarını izledim. O yıllarda evlere pek gazete girmezdi. 14 yaşıma geldiğimde evimize ilk defa gazete alınmasını ben sağlamıştım.

Cumhuriyet’imizin yeni kurulduğu yıllarda Isparta’nın bir köyünde doğan ve bu nedenle siyasi hayatında “Çoban Sülü” olarak adlandırılan Sayın Demirel, o günün olumsuz şartları içinde yılmadan hayat yolunda mücadele etmiş, köyünde ilkokulu bitirerek, ortaokul ve lise tahsilini Isparta ve Afyon’da yatılı olarak tamamlamıştır.

Kendisinin her bakımdan gelişmesine büyük katkısı olan ve hayata hazırlanmasını sağlayan İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun olmuştur. Süleyman Demirel’in, eğitim ve siyasi hayattaki başarısı birçok köylü çocuğuna ve Anadolu’nun kalkınmamış yörelerindekilere örnek olmuş, onları okumaya ve ülkeye hizmete yönlendirmiştir.

Süleyman Demirel İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nde inşaat mühendisliği tahsilinden sonra İstanbul Sular İdaresi’nde çalışmış ve kendisi 31 yaşında Devlet Su İşleri Genel Müdürü olmuş ve mesleğinde büyük başarı sağlayarak ülkemizde ilk büyük barajları inşa etmiştir. Bu nedenle kendisi, “Barajlar kralı” olarak da isim yapmıştır.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nde su yapıları ve çevre konusunda verdiğim bazı lisans ile yüksek lisans derslerimde öğrencilerime yaşlarının kaç olduğunu sorarım.  Onların yaşlarının 22-23 olduğunu öğrenince Süleyman Demirel’in 31 yaşında DSİ Genel Müdürü olduğunu anlatır ve bu makama gelebilmek için önlerinde 8-9 yılları kaldığını açıklar ve kendilerini gelecek için hızlı bir şekilde, en iyi şekilde hazırlamalarını öneririm.

İkinci konu ise; Marmara Vakfı tarafından 1988 yılında başlatılan ve bugüne kadar 22 defa gerçekleştirilen Avrasya Ekonomik Zirvelerinin büyük mimarının Süleyman Demirel olmasıdır.

Birinci Avrasya Ekonomik Zirvesinin adı başlangıçta I. Türk Devletleri Ekonomik Zirvesi’ydi. 1992 yılından beri Orta Asya’daki bu coğrafyanın hayatiyete geçmesi için çalışan Süleyman Demirel Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde Avrasya’nın doğu yakası ile batı yakasını birleştirmek için büyük gayret göstermiştir.

 Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti cumhurbaşkanları ve başbakanlarının katıldığı bu toplantının açılışında misafirlere hitap eden Süleyman Demirel “ Avrasya’da yaşayan halklarımız köklü bir tarihi mirası paylaşmakta, 1000 yılın işbirliğinden süzülerek gelen felsefi zenginliklerinden güç almaktadır.” diyerek Türk devletleri arasında işbirliğinin önemini belirtmiştir.

Süleyman Demirel ilk toplantıya katılan ülkelerin cumhurbaşkanları ve başbakanlarını Ankara’ya davet etmiş ve ağırlamıştır. Bu yeni bağımsızlığına kavuşan ülkelerle Türkiye arasındaki işbirliğinin en üst seviyeye çıkmasını sağlamıştır. 7 ülkenin katılımı ile başlayan Avrasya Ekonomik Zirveleri aralıksız olarak yapılmış ve 2019 yılında yapılan zirveye 43 ülke katılmıştır.

Yirmi iki yıl önce başlayan Avrasya Ekonomik Zirveleri Türkiye ile dünya ülkeleri arasında bir köprü oluşturmuş ve Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı bir sivil toplum kuruluşu olarak ülkemizin bilhassa dış dünya ile ilişkilerinin geliştirilmesine önemli bir katkı sağlamıştır. Zirvelerin başlangıcından beri organizasyonda görev aldığım için üstün devlet adamı Sayın Süleyman Demirel’i daha yakinen tanıma imkânını buldum. “Siyasete atılmadım, siyasete sürüklendim” diyen Sayın Demirel siyasete zoraki girdiğini ve siyasetle ilişkisini de “Ben mühendisim, benim işim yapmaktır…” cümlesiyle ifade etmiştir.

Türk siyasi tarihinde derin izler bırakan, ülkemizi barajlarla ve çok sayıda su yapıları ile donatan, Marmara Vakfını destekleyen Türkiye Cumhuriyeti’nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i vefatının 5. yılında saygı ile anıyorum.