MİLENYUM ZİRVESİ VE YOKSULLUK

Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer, Birleşmiş Milletler tarafından tertiplenen “Milenyum Zirvesi”ne katılmak üzere bugün New York’a uçuyor. Bu toplantıda Birleşmiş Milletlere üye 188 ülkenin liderleri (1 50 si devlet başkanı, 35’i başbakan) bir araya gelecekler.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan bu toplantı ile ilgili olarak “Dünyamız üçüncü bin yıla, dünya tarihindeki en büyük zirveyi toplayarak hazırlanacak” şeklinde açıklama getirmiştir.

Liderlerin beşer dakikalık konuşmalarla görüşlerini ortaya koyacakları Milenyum Zirvesi’nin beş ana teması bulunmakta olup, bunlar aşağıda verilmiştir;

1-            Dünyanın en yoksul bir milyar insanının 2015 yılına dek temel beslenme, barınma, temizlik ve sağlık olanaklarına kavuşturulması,

2-            Aynı zaman diliminde, dünyadaki bütün çocukların ilkokula gitme imkanına sahip kılınması,

3-            2010 yılına dek AIDS salgınının durdurulması,

4-            Askeri çatışmaların önlenmesi,

5-            Çevrenin korunmasına yönelik global önlemler.

Bu konular yakinen incelendiğinde başında da ifade edildiği gibi Zirvenin amacı dünyanın en sorunlu “Üçüncü Dünya Ülkeleri”ne yardımcı olma ve onları başta yoksulluk olmak üzere içinde bulundukları olumsuz durumlardan kurtarmaktır.

Teknolojik başarıların ve gelişmelerin XX yüzyılın sonlarında yoksulluğu azaltacağına, artırması dikkat çeken bir çelişki olduğu gibi dünya milletleri için bir tehdit oluşturmaktadır.

1950, 1960 ve 1970’lerde azalma gösteren yoksul sayısının 1980’lerde yeniden Yükselmeye başladığı tahmin edilmektedir. Dünya Bankası’nın ölçütü (yılda 370 doların altında kişi başına gelir) esas alındığında, bugün dünyada 1,1 milyar yoksul yaşamaktadır.

Yoksulluk konusunda ülkemizin durumu, Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu’nun (UNICEF) hazırladığı “Türkiye’de Bölgelerin Gelişmesi 2000” adlı raporunun incelendiğinde açık bir şekilde görülmektedir. Kişi başına yıllık geliri 3000 dolar olan ülkemizde halkın yoksulluk sınırı altındaki oranın yüzde 14,2 olduğu tespit edilmiştir.

Bu raporda sağlıktan temizliğe, eğitimden yoksulluğa kadar “25 adet yaşam kalitesi göstergesine” dayanarak değişik bölgelerin “yaşam kalitesine” ait göstergeleri ortaya konulmuştur. 2000’li yıllarda Türkiye’de hala halkın yüzde 31,3’ünün sağlıklı tuvaleti, yüzde 26,2’sinin sağlıklı içme suyu yoktur. 7-13 yaşındaki kız çocukların yüzde 31 2’si, erkek çocukların yüzde 21,2’si okula kayıtlı değildir.

Bu raporda “25 adet yaşam kalitesi göstergesinden” nasibini almayan kırmızı bölgeler Muş, Tunceli, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Şırnak, Siirt, Diyarbakır gibi diğer doğu ve güneydoğu illerini kapsamaktadır.

“Milenyum Zirvesi”nin dünyada ve ülkemizde de yaşanan 1 ve 2. maddelerde belirtilen sorunların çözümüne katkıda bulunmasını temenni ediyorum. 3,4 ve 5. maddelerde belirtilen konularda çok önemli olup, onların da çözüme kavuşturulması gerekir. Yerimin kısalığı nedeniyle bu konular üzerinde duramadım.

Üçüncü bin yıla girerken yapılan bu “Milenyum Zirvesi”nin başarılı geçmesini istiyorum.

  İstanbul, 4. Eylül 2000

Esra Zeynep, “Yokluğun rengi: KIRMIZI”, Milliyet, 27.7.2000

Yasemin Çongar, “New York’ta ‘Milenyum Zirvesi”‘

Milliyet, 27.8 2000

Leave a Comment.