İSMET ÇENESİZİ KUTLUYORUM

Birkaç gün önce ÇEKVA vasıtasıyla gönderilen değerli hemşerimiz, işadamı ve yazar ismet Çenesiz’in “Doğruları Söyledim; 9 Köyde Sevildim” isimli kitabını aldım. 1993 yılından bu tarafa Çorum’da mahalli gazetelerin dördünde Çorumlu 2000 Dergisinde ve ÇEKVA’nın Çorumevi Dergisinde yayınlanan yazılarından bir kısmının yer aldığı bu kitabı, Çorum tutkunu, şehrini ve ülkesini seven insanlara yardım etmek için çırpınan ve Çorum’da sanayileşmenin hızlanmasını isteyen bir hemşerimizin güzel düşüncelerini, önerilerini belirtilen gazete ve yayınları okumayanlara ve gelecek nesillere iletecek önemli bir eser olarak değerlendiriyorum.

Ağabeyi ilhan Çenesiz’le birlikte 1960’lı yıllardan beri büyük mücadeleler veren Çorum’da Güneş Kiremit’i ve Turhal’da Balbudak Kiremit’i kuran ve işleten ismet Çenesiz, 1987 yılından itibaren yoluna yalnız olarak devam etti ve aynı yıl Başaran Kiremit t i aldı. 1994’te Çenesizler Seramik’i (ECE)’nin kurulmasına öncülük etti. Bu girişimleri ile yüzlerce kişiye iş ve aş sağladı.

Kitabının bir yerinde bu konuda şu satırlarına rastlıyorum: 

“İdealim sanayiciliğin bütün zorluklarına rağmen, devletin hükümetlerin hiç sanayici sevmemesine, bütün gücüyle. ezmesine rağmen yıkılmadan devam etmek. Şu anda iş yerlerimde 300 kişi çalışıyor, 30 bin olmasını, işçilerime en iyi şekilde imkan sağlamayı çok arzu ederim. Öyle bir sanayiciliği çocuklarım veya torunlarım yapar inşallah.” Yine kitabının bir yerinde, “İnsanları sevindirelim ki, mutlu olalım. Hz. Ali efendimizin ‘Bugün Allah için ne yaptın’ sözünü unutmayalım” diyerek insanlara yardım edebilmenin önemini vurguluyor

 Bu düşünceler kendisinin ne kadar iyiliksever ve ulvi düşünceler içinde olduğunun bir göstergesi. Eminim ki Çenesiz’lerin ne kadar hayır sahibi insanlar olduklarını söz hemşehrilerimiz benden daha iyi biliyorsunuz ve izliyorsunuzdur. Ulucami ve Ziraat Bankası’nın yakınında bulunan ve bir zamanlar Ha cı Ömer Nartok tarafından otel olarak işletilen kendilerine ait binayı “Güçsüzler Evine” çevirdiklerini ve Çorum Vakfı ile birlikte 30 yakın ve yalnız ve fakir insanı orada barındırdıkları birçok yaptıkları hayırlardan benim bildiğim birisidir.

İsmet Çenesiz ağabeyi ilhan Çenesiz gibi Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı’na (ÇEKVA) büyük destek vermekte olup Çormu’da Kültür Sitesindeki büronun yürütülmesine de maddi ve manevi destek vermesi takdire şayandır.

İsmet Çenesiz kardeşimi bu güzel yayını nedeniyle tebrik ederken, kendisinden, haberdar olduğu ÇEKVA’nın geçici olarak durdurulmuş bulunan “Fen liselerine hazırlık kursu”nun yeniden başlatılması için Çorum’da öne geçmesini, kendisinin sağlamaya söz verdiği maddi yardıma, Çorumlu diğer hayırseverleri de kazanarak destek vermeşini bekliyorum. Gençlere kıymet verdiğini kitabında vurgulayan Çenesiz’in bu öncülüğü ile yetenekli gençlerin gün ışığına çıkmasını sağlayacağına inanıyorum.

En ileri kalite bir basımı sağlayan Gürsel Yayınevi sahibi Mahmut Selim Gürsel’i de bu katkısından dolayı tebrik ediyorum.

Çorum’la ilgili yayınların artması temennisiyle…

İstanbul, 14.Aralık.2000

Leave a Comment.