KANSER VE BESLENME

Son yazımda merhum işadamı Vehbi Koç’un insan sağlığının her şeyin önünde geldiğini ortaya koyan değerlendirmesi üzerinde durmuştum.

Hakikaten hepimizin “yaradanın yarattığına” değer vermemiz ve ona itina göstermemiz yüce bir görevdir. Tüm toplumlar her geçen gün sağlık konularına artan bir ilgi göstermektedirler. Hıza gelişmekte olan modern tıp insan sağlığını olumlu etkileyecek neticeler elde etmektedir. Bu nedenle insanların ortalama yaşam süreleri artmakta ve çocuk ölümleri azalmaktadır.

Bugün elime geçen Çorum Haber Gazetesi’nde ilkokul arkadaşım Çorum Tapu Kadastro eski müdürlerinden Ferruh Benzer’in kansere yenik düştüğünü büyük bir üzüntü içinde okudum. Sakinliği ve efendiliği ile hatırladığım arkadaşıma tanrıdan rahmet ve ailesine başsağlığı diliyorum.

Daha önce sağlığı ilgilendiren çeşitli konularda yazılar yazmıştım. Tıp mensubu olmamama rağmen sağlığıma önem verdiğim için sağlık konuları ile ilgili eserler okuyor ve bunları günlük yaşamımda uygulamaya çalışıyorum. Bu nedenle sağlık konularını işleyen yazılarımın kişisel değerlendirmem olduğunun bilinmesini ve hoşgörü ile kabulünü istiyorum.

Şu anda önümde Almanya’da yayınlanan Forsehung (Araştırma) isimli dergide kanserle ilgili makaleyi sizlere kısaca özetliyorum;

Almanya’da meydana gelen her dört ölümden birisi kanser hastalığına dayanmaktadır. Kalp ve damar hastalıklarından meydana gelen ölümlerin arkasından kanser ikinci sıradagelmektedir.

Birçok faktör inhsanın kanser olup olmayacağını etkilemektedir. Bunlar arasında insanın mesleği, yaşadığı çevre şartları, ailesinden gelen sağlık sorunları, yaşam tarzı gibi hususlar sayılabilir. Bunların yanısıra sigara ve alkol tüketimi ile beslenme tarzı da diğer önemli faktörlerdendir. Beslenme tarzının kanser riskini nasıl artırdığı, hangi vücuk mekanizmalarının etkili ve bağlıntılı olduğu tüm çalışmalara rağmen geniş çapta açıklanamamakta olup araştırmalar devam etmektedir.

“Carcinogenic / Anticarcinagenic Factors in Food” (Beslenmeden kaynaklanan kanser yaratan ve engelleyen faktörler) isimli sempozyumda yapılan beslenme ile ilgili değerlendirmede aşağıda belirtilen hususlar önemle vurgulanmıştır:

* Aşırı beslenmeden kaçınılmalı,

* Beslenmede aşırı yağ tüketiminden kaçınılmalı,

* Beslenmede et tüketimi en aza indirilmeli,

* Mümkün olduğunca çok sebze ve meyve tüketilmelidir.

Ferruh kardeşimin kanser hastalığına yenilmesi beni çok üzdü. Sizlerin sağlıklı yaşamanızı temenni ediyorum.

İstanbul

Anonim, “Wie ausgewogene Ernahrung vor Krebs schützt” Forschung 3-4, 2000