DÜNYA ÇOCUKLARI

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz. Dünyada çok az ülkede çocukların kutlamasına bırakılan böyle bir bayram bulunmaktadır. İyi yürümeyen bir evlilik ve çocuk sahibi olamama Atatürk’te çocuklara karşı aşırı bir sevgi yaratmış olsa gerek…

Çocukları sevmeyen var mıdır acaba? onlar doğanın en güzel varlıklarıdırlar. Doğayı süsleyen çiğdem çiçeği, güzel güzel öten bülbül gibi onların da dünyada özel bir yerleri vardır…

Ne yazık ki çok gelişmiş ülkelerde doğum kontrol yöntemlerinin gelişmesi, çocuk sahibi olma yaşının ilerlemisi, çalışan kadın sayısının artması, ekonomik bağımsızlık kazanma, nüfus planlaması programları, kente göç gibi nedenler insanları çocuk yapmamaya veya en fazla bir çocuk sahibi olmaya yönlendirmektedir. Bugün İtalya’da ölümlerin doğumları aştığı ve her kadına 118 çocuk düştüğü dikkati çekmektedir. Avrupa ortalaması ise 1.46’dır.

Nüfus kontrolünün çok sıkı bir şekilde uygulandığı Çin’de ise tek çocuk kısıtlamasıyla nüfus öyle azalmaya başlamış ki, aileler gizlice birden fazla çocuk sahibi olmaya yönelmişlerdir.

Diğer taraftan az gelişmiş ve ülkemizin de içinde yer aldığı gelişmekte olan ülkelerde doğurganlık oranı çok yüksek olup en yoksullarda bir kadına düşen doğurganlık 5.74 civarındadır. Bu yüksek doğurganlık nedeniyle 2000’lerde 6.1 milyar olan dünya nüfusunun 2050’de 9.3 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Bu doğurganlığın dünya nüfusunu daha da fazla artırması gerekmektedir. Belirtilen ülkelerde çocuk ölümlerinin çok yüksek oluşu, dünya nüfusunun artışını yavaşlatmaktadır. Yoksul ülkelerde her 1000 çocuktan 250-400’ü beş yaşına gelmeden ölmektedir. Ülkemizde 1950’li yıllarda 200 civarında olan bu sayı bugün 38’e inmiştir. Kalkınmış ülkelerde ise bu sayı 1 civarındadır.

Her yıl dünyada 11 milyon çocuk “önlenebilir” nedenler yüzünden ölmektedir. 5 yaş altı ölümlere en sık, doğum öncesi koşulların olumsuzluğu, solunum yolu enfeksiyonları, aşıyla önlenebilir ve ishalli hastalıklar ile sıtma yol açmaktadır.

Toplumun ilgisine en çok ihtiyaç duyulan ilk 3 yaşın en fazla ihmal edilen dönem olduğu UNİCEF’in (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) yayınladığı “Dünya Çocuklarının Durumu” raporunda belirtilmektedir.

Dünya genelindeki ailelerdeki çocuk sayısı giderek azalmakta olup tek çocuk egemenliğine neden olmaktadır. Bu durumun bilhassa gösterilen yoğun ilgi nedeniyle çocuğu şımartabileceği psikologlar tarafından dile getirilmekte ve çocuğun muhakkak kardeş sahibi olması gerekliliği vurgulanmaktadır.

Çocuklarınıza zaman ayırın, onların sağlıklı ve mutlu olmasını sağlayın onlarla konuşun ve onlara zaman ayırın. Doğanın bu nadide yaratığının umutlarla dolu ve kendine güvenen bir ortamda gelişmesini sağlayın.

İstanbul