ÇORUM’DAKİ ALMANLAR İÇİN MÜZE

Bu hafta sonu bir düğün nedeniyle Antalya’da idim. Düğünün yapıldığı otel de dahil, her taraf Alman turistlerle dolu idi. Bilindiği gibi Türkiye’ye gelen 10 milyon turistin yaklaşık 3 milyonu Almanya’dan gelmektedir.

Gönül istiyor ki, Türkiye’ye gelen Almanlar bugün olduğundan daha çok Çorum’a çekilsin. Çorum ili hudutları içinde bulunan Hitit uygarlığı onları yöremize çekmektedir. Bilhassa Hititlerin “İndogerman” kökten geldiğinin belirtilmesi bu ilgiyi artırmaktadır.

Bunu artırmaya yarayacak bir imkan ayağımıza gelmektedir. 1933 yılınta Hitler’in iktidara gelmesi ile Nazi rejiminin düşman ilan ettiği Yahudiler ve rejim karşıtı kabul edilen Almanlar Türkiye’ye sığındılar. Türkiye onlara kucak açtı, sevgi gösterdi ve huzurlarını sağladı. Türkiye’nin Almanya’ya savaş ilan etmesi üzerine bu göçmenler 1944 yılında Anadolu’da interne edildiler (mecburi iskana tabi tutuldular). Bunlardan önemli bir kısmı Çorum’a yerleştirildiler.

Almanya’da yaşayan yönetmen Nedim Hazar bu insanların İstanbul’da, Çorum’da ve Türkiye’de geçirdikleri günleri “Boğaziçine Sığındık” isimli bir belgeselle biraraya getireceğini ve 28 Ekim’de 3 SAT isimli televizyon kanalında gösterileceğini Çorum Haber Gazetesi’nde okuyunca bu filmin Çorum’un tanıtımında önemli katkıları olabileceğini düşünerek bir hatıramı anlatmaya ve öneri getirmeye karar verdim.

Çocuk olmama rağmen onların Çorum’a gelişlerini, farklı tutum ve tipleri ile herkesin dikkatini çektiğini ve gruplar halinde bağlara ve kırsal alanlara yürüyüş yaptıklarını hatırlıyorum.

Sel Sokağından komşumuz Yaşar Cerit’in buraya gelen Almanlardan bir kızla arkadaşlık yaptığını izlemiştim. İkisi de çok yakışıklı ve güzel olan bu çifti hayranlıkla seyrettiğimi de unutmadım. Acaba bu aşk hazırlanacak filmde yer alabilir mi? Böyle bir hikaye romantik olan bazı Almanları Çorum’a çeker diye düşünüyorum.

Diğer taraftan filmde hikayeleri anlatılacak Cornelius Bischoff ve Adelheid Scholz’un veya başka bir Alman ailenin o zamanlar Çorum’da kaldığı ev o günlerin anısına bir müze haline getirilemez mi? Eğer bu yapılsa çok sayıda Alman’ın Çorum’u bu nedenle de özel olarak ziyaret edeceklerinden eminim.

Bu iki önerimi yetkililer benimser ve takipçisi olurlarsa önemli bir hizmet yapmış olurlar.

İstanbul