ALMAN ÇEVRE FİRMALARI İSTANBUL’DA

Bugünkü yazımda “Federal Almanya Çevre, Doğa Koruma ve Reaktör Güvenliği Bakanlığı” ile “Alman Proses Tekniği Makine ve Cihazları Üreticileri Birliği – Su ve Atıksu Teknikleri Bölümü”nün İstanbul’da tertiplemiş oldukları “Alman-Türk Su ve Atıksu Teknikleri Sempozyumu” hakkında bilgi vereceğim.

Almanya su ve atıksu konusunda dünyanın en önde gelen ülkelerinden olup halkının yüzde 100’üne içmesuyu sağlamış ve yüzde 95’i de kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisi hizmetinden faydalanmaktadır. Bu konuda çalışan firmalar Doğu Almanya ile Batı Almanya’nın 1990 yılında birleşmesi ile Su ve Atıksu konusunda tekrar yoğun iş imkanına kavuşmalarına rağmen işlerin bitmesi ile 1998 yılından itibaren tekrar sıkıntıya düşmüşlerdir.

Federal Almanya Çevre Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile çeşitli Alman kredi kuruluşları bu firmaların yurt dışında iş imkanları yaratabilmeleri için büyük destek sağlamaktadırlar. İstanbul’da yapılan bu toplantı da bu gaye ve hizmet için yapılmıştır. Toplantı duyurusunda yer alan açıklamayı neden geldiklerini açık bir şekilde ortaya koyduğu için aşağıda veriyorum;

“Sanayileşmenin giderek yaygınlaşması ve turizm sektörünün canlanması Türkiye’de karar yetkisine sahip bulunan mercileri gelecekte yeni su ve atıksu arıtma tesisleri kurmak zorunda bırakacak. Bunlar sadece bir Alman-Türk konsorsiyumu taraından Ankara’da inşaa edilen arıtma tesisi gibi büyük tesisler olmayacak, aynı zamanda Akdeniz ve Ege kıyılarındaki sanayi tesisleri ve belediyelerde küçük tesislere ve yerel çözümlere gereksinim duyacaklar. Böylece küçük ve orta ölçekli işletmeler de kendi know-how’larını değerlendirme olanağını bulacaklar.

Sempozyum Türkiye’den katılacak olan konuklara su ve atıksu konularında mühim olduğu kadar tarafsız ve kapsamlı bilgi sunmayı amaçlıyor. Sempozyumun ana konusunu su ekonomisi, proje finansmanı ve sanayi işletmeleri ve belediyeler için inşa edilen su ve atıksu arıtma tesislerinin tanıtımı oluşturuyor.

Sempozyum ayrıca yeni iş ilişkilerinin kurulması ve/veya mevcut ilişkilerin yoğunlaştırılması için uygun bir platform oluşturmayı amaçlıyor.”

Bu toplantıya 10 Alman firmasının temsilcisi yanında Türkiye’de Ankara, Adana, Diyarbakır, Fethiye gibi bir çok yerleşimin su ve atıksu sorunlarının çözümüne finansman imkanı sağlayan Alman kredi kuruluşu KWF ve Berlin Teknik Üniversitesi katılmıştır. Türkiye’yi ise Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (açılan kredilere garanti sağlayan kuruluş) ve Çevre Bakanlığı temsilcisi ile İstanbul Teknik Üniversitesi temsil etmiştir.

Konuşmalardan Büyükşehir Belediyelerinin sorunlarını kısmen çözdükleri Türkiye’de 3248 belediyenin büyük çoğunluğunda kanalizasyon şebekesinin olmadığı ve İller Bankası’nca yapılmış yalnız 41 arıtma tesisinin bitirildiği ortaya konularak önemli bir açık olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca Avrupa Birliği’ne girişte nüfusu 10000’in üzerinde olan yerleşimlerin su ve atıksu konularını çözmüş olmaları da istenmekte oluşu Alman firmaların ülkemize olan ilgisini artırmaktadır.

Çok sayıda Türk firması da bu konularda başarılı hizmetler vermelerine rağmen istenen kredileri bulamadıkları için hükümetlerince desteklenen ve kredi imkanı sağlanan yabancı ve Alman firmalar ülkemizde artan bir hızda pazar imkanına kavuşmaktadırlar.

İstanbul, 15 Ekim 2001