AHMET ÇÖREKÇİ’NİN KONFERANSI (1)

Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı’nın (ÇEKVA) tertiplemekte olduğu “Çorum Toplantıları” 1990’lı yıllardan beri başarı ile sürdürülmektedir.

3 Kasım 2001 tarihinde yapılan toplantıya değerli hemşehrimiz, Hava Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral Ahmet Çörekçi konuşmacı olarak katıldı.

Çok sayıda hemşehrimiz ve misafirin katıldığı bu toplantıda Sayın Çörekçi “Dünyamızda Değişen Dengeler ve Türkiye” konulu bir tebliğ sundu. İlgi ile izlenen bu konferansın önemli kısımlarını sunuş sırasına göre aşağıda özetliyorum;

* Dünyada tarihten beri muhtelif bloklar olmuştur. Zaman içinde bunların dağıldığı görülmüştür. 1990’da Rusya’nın liderliğini yaptığı “Doğu Bloku” dağılmıştır. O tarihten beri olaylar hızlı gelişmektedir.

* 11 Eylül olayları dünyada birçok değişiklik getirecek niteliktedir. Türkiye’de de değişiklikler olacaktır.

* Dört konu bizi ve dünyayı etkilemektedir;

1) Dünya nüfusunun hızlı artışı:

Bugün 6,5 milyar olan dünya nüfusu hızlı artmakta olup 2050 yılında 14,5 milyar olacaktır.

Aynı şekilde kentleşme oranı artacaktır. Bugün toplam nüfusun yüzde 32’si kentlerde yaşarken, 2050’de bu oran yüzde 50 olacaktır.

Kentler sosyal çöküşün merkezi ve Büyükşehirler açlık ve benzeri birçok sorunların yaşandığ ıyerler olacaktır.

2) Biyoteknoloji (Biyotek)

  1. Asır biyotek asırı olacaktır. Bugün ABD’de 2000 laboratuvar “Biyotek” ile uğraşmaktadır. Zengin devletler ve bu laboratuvarlara sahip olanlar daha ilerliyecek, dünyaya satış yapacak ve zenginleşeceklerdir.

3) Küresel Çevresel sorunları

1970’li yıllardan beri önemli sorun olan çevre artan bir şekilde etkili olmaktadır. İnsanlar çevreyi tahriple yarışıyorlar. Nüfus 2050’lerde 14,5 milyara çıktığından halimiz ne olacaktır.

4) Terörizm

Sovyetlerin dağılması ile gelişen ve devletlerin uyguladığı bir olaydır. Tek kutuplu sisteme döndükten sonra refah beklerken terörizm ortaya çıkmıştır.

Terörizm hangi görünümde ortaya çıkmış olursa olsun insanlığa ihanettir.

Orgeneral Çörekçi bu değerlendirmeyi yaptıktan sonra değişen dengeler dünyayı nereye götürdü diye sordu ve aşağıdaki değerlendirmeyi yaptı;

* 1914’den önce dünyada mevcut krallıklar (İngiltere, Avusturya – Macaristan ve Osmanlı) harbin sonunda İngiltere hariç yıkıldılar.

* ABD kapitalizmi, Rusya komünizmi ana sistem olarak seçtiler.

* Gelişen olaylar Almanya’da Hitler’i, İtalya’da Mussolini’yi çıkardı. Japonya’da buraya dahil edilebilir.

* 1930’lu yıllarda dünyada 3 grubun oluştuğu görülmektedir. Bunlar ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya, İtalya, Japonya ile Rusya’dır.

* 1915’den sonra ABD ve Rusya’nın hakim durumda olduğu iki kutuplu sistem dünyaya hakim olmuştur. Üçüncü ülkeler (Mısır, Hindistan, Yugoslavya, Çin vb.) sahnede yer almaya çalışmışlarsa da etkili olamamışlardır.

* 1962 Küba krizi iki sistem arasındaki soğukluğu kısmen kaldırmıştır.

* 1975’de Helsinki’de yapılan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği konferansı yapılmıştır. İmzalanan “Saldırmazlık Paktı” sonucu ülkelerin birbirlerine müdahalesi engellenmiştir.

* Gorbaçov’un gelişi ile Sovyetler Birliği’nin dağılması hızlanmış ve 1990’da çökmüştür. Böylece ABD tek süper güç olarak kalmıştır.

Konferansla ilgili değerlendirmeme devam edeceğim.

İstanbul