HANGİ GAZETEYİ OKUYORSUNUZ?

1980’li yıllardan önce üniversitelerde yaşanan öğrenci olaylarını benim gibi ömrünü eğitime verenler hiç bir zaman unutamazlar. Sizlerin de unutmadığınızı tahmin ediyorum.

Ailelerinden ayrılıp yüksek tahsil için büyük şehirlere gelen gençler, kendilerini solcu, sağcı, ilerici, gerici, faşist, komünist, Stalinci, Maocu ve benzeri şekilde tanımlayan grupların içinde bazen kendi arzularıyla bazen de zorla bulurlardı.

Birbirlerine karşı tarif edilemeyecek bir kin içinde olan bu grublara mensup gençleri müdürlüğünü yaptığım Ege Üniversitesi Buca Mühendislik ve Mimarlık okulunda yakınen tanıdım ve izledim.

Boykotlarla geçen günleri, okul baskınlarını, zorla okulda hakimiyet kurma girişimlerini ve nice olayları daha dün gibi hatırlıyorum.

Yazıma böyle bir girişi yapmamın nedeni, geçmişte yaşadıklarımızı ortaya koyma ve gençlerimizin nasıl bölündüğünü sizlere hatırlatma isteğimdir.

O günlerde gençler birbirlerini okudukları gazetelere göre değerlendirirlerdi. Örneğin, Cumhuriyet gazetesini okuyanlara solcu, Tercüman gazetesini okuyanlar sağcı olarak görülür ve değerlendirilirdi. Bu neden herkes okuduğu gazeteyi gizlemeye çalışır, elinde gazete taşımazdı.

Aradan geçen 20 yıl içinde ülkemiz gençleri ve insanları daha toleranslı ve anlayışlı oldu. Kimse kimsenin okuduğu gazeteye karışmamaya başladı. Bence bu ülkemizde demokrasinin gelişmesinin bir göstergesi idi. Bu durumdan ben şahsen büyük bir memnuniyet duyuyordum.

Geçen hafta gazetelerde yer alan ve Necmettin Erbakan tarafından Balıkesir’de yapılan bir toplantıda, “Bir insanın başına cihat çivisi, Milli Gazete çivisi çakılmışsa, bu insan artık şuurlu Müslüman olmuştur” şeklinde bir konuşmayı yaptığını okuyunca çok hem de çok üzüldüm. Bir bilim adamı da olan Sayın Erbakan hakikaten böyle bir konuşma yapmış mıydı? Kendisi nasıl insanları okuduğu gazeteye göre sınıflandırabiliyor? Bu doğru mu? Hele insanların şuurlu müslüman olup olmadığı okuduğu gazeteyle, nasıl ilişkilendirilir? Bir türlü anlayamadım.

Ne günlerekaldık? Siyaset uğruna yüce dinimiz, müslümanlığımız birileri tarafından nasıl da gereksiz yorumlarla kullanlııyor…

Elhamdülillah, bu ülkede yaşayan 65 milyonun hemen hemen hepsi Yüce Allah’a inanan ve Hazreti Muhammed’i sayan ve seven müslümandan oluşmaktadır.

İstanbul