BORDRO HAZIRLAYAN 120.000 MEMUR

Şu anda eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Emre Gönensay Amerika’nın Irak hareketi ile ilgili olarak görüşlerini TV’de ortaya koyuyor. Amerika’nın en kuvvetli tarafının geliştirdiği ileri teknolojiyi kullanarak çok etkin olacağını ve CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi), Laser ve pilotsuz uçak imkanlarına ve kullanıma sahip olarak Irak’a indirilecek 15 askerin 15 bin asker kadar etki sağlayacağını açıklıyor ve 1500 askerin 150 binlik bir ordu kadar başarılı olacağını ortaya koyuyor.

Bu açıklamalar gösteriyor ki içinde bulunduğumuz “Bilgi Çağı”nda harpler ve sorunlar çok değişik yeni yöntemlerle çözülüyor. Bilek gücü her geçen gün etkisini kaybediyor.

İstanbul’da açılan “Bilişim 2002 Fuarı” nedeniyle devletin de içinde bulunduğu hantal yapıdan kurtulabilmek için “e-devlet” uygulamasına geçtiği haberlerde yer aldı. Böylece “e-devlet” ile otomasyona geçişe önem verilecek ve hızlanma sağlanacak. Sevindirici bir gelişme…

Aynıhaberlerde, son yıllarda siyasi çıkar uğruna 300 bin civarındayeni memurun alınması ile 2 milyona yaklaşan devlet memurunun tam 120 bininin sadece bordro düzenleme görevini yerine getirdikleri yer almaktadır.

Düşünebiliyor musunuz, neredeyse bir ordu büyüklüğünde bir memur grubu bu işle meşgul. Halbuki bu işin bilgisayar yardımı ile hazırlanması sağlansa hem devletin çoğu zaman boş duran bilgisayarlarından daha yüksek verim elde edilir, hem de en az 100 bin memur başka hizmetlere çekilerek çalıştırılabilir.

Demek ki devlet son 20 yılda pek bir değişime uğramamış… İmar ve İskan Bakanlığı yaptığım dönemde yalnız merkez binada 35 kişinin bordro hazırlanması ile ilgili birimde çalıştığını görünce çok şaşırmıştım. Neden bilgisayarla yapmadıklarını sorduğumda bilgisayara geçemediklerini belirten yetkiliye Bakanlığmııza bağlı Emlak ve Kredi Bankası’nın imkanlarını neden kullanmadıklarını sorduğumda ise bu hizmet için yok yüksek bir para istediklerini açıkladı.

Bunun üzerine Emlak ve Kredi Bankası Genel Müdürü Cemal Kulu’yu arayarak bu hizmetin ücret alınmadan yapılmasını kendisinden istedim. Böylece bu birimde çalışan sayısı, hatırladığıma göre 3’e inmişti. 18 aylık Bakanlık dönemimde Ankara’da görevli 4500 memurun 100’ünün ülkemizin her tarafına görev yapmak üzere tayinlerini sağlamıştım.

“Bilişim Fuarı”nda sergilenen yeni buluşları da dikkate alarak bilgisayar kullanımına ağırlık vermeliyiz ve mümkün olduğu kadar otomasyona geçmeliyiz.

Çorum ve Eğitim Kültür Vakfı bu konuya Çorum’da açtığı kurslarla katkıda bulunmaya gayret etmektedir. Burada herkesin ve bilhassa evlatlarımızın bilgisayar bilmesinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum.

İstanbul