ÇORUM’DA DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ (2)

Sayın Valimiz Erhan Tanju’nun “Doğanın bitmez salınan kaynakları hızla tükeniyor” tesbiti ve “Tüm dünya, çevre sorunlarına karşı elbirliği ve işbirliği içinde olmalı” değerlendirmesinden hareket ederek Çorum’un önemli iki konusunu da dikkatle incelemeliyiz.

DERİNÇAY VE SANAYİCİMİZ

Çorum Çevre ve Orman İl Müdürü Melahat Özoğlu’nun verdiği bilgiye göre Çorum merkezinde bulunan toplam 224 tesisten sadece 80 tanesi belediye arıtma sistemine bağlı, diğer 144 tesiste hiçbir ön artırma yapılmadan atıksuları Derinçay’a verilmektedir.

Sanayicimiz zamanında önüne taşlar yığarak oluşturulan Derinçay da yüzüldüğünü ve bu bu suyun sulamada kullanıldığını muhakkak hatırlıyorlardır. Derinçay tüm Çorumluların malıdır. İsteyen istediği gibi suyunu oraya arıtmadan deşarj edemez.

En doğru çözüm tüm sanayicilerin sularını analiz ettirerek gereğinde ön arıtma yaparak belediye arıtma tesisine vermesidir. Belediye arıtma tesisine bağlı 80 tesisin ön arıtmaya ihtiyacı olup olmadığı da bir an önce belirlenmelidir.

Sularını doğrudan Derinçay’a veren 144 tesis belediye arıtma tesisine her hangi bir nedenle bağlanamayacak ise yapılacak kamsamlı inceleme sonunda gerekli olacak arıtma tesisini kurmalıdır. Doğrudan Derinçay’a deşarj edildiğinde ön arıtma yeterli olmayabilir. Bu husus da dikkate alınmalıdır.

Tüm Çorumlular çevre sorunlarına ve Derinçay’ın kirlenmesine karşı elbirliği ve işbirliği içinde olmalı…

TARİHİ ÇEVREYE BAKIŞ

Sayın Gazanfer Eryüksel, “Çorum-Merkez İmar Planı dahilinde bulunan ve tescil kaydınındevamına karar verilen 85 adet taşınmaz kültür varlığı olduğu belirlenmiştir” tesbitini yaptıktan sonra “Bunların çoğunun özelliklerini koruduklarını söyleyemeyiz” cümlesini ve yazısının tümü ile kentlerimizde yok olan tarihi dokunun kaybından büyük bir üzüntü duymaktadır.

Yüzyılların birikimi ve kültürünü yansıtan “Çorum Evleri” Amasya, Tokat, Safranbolu ve Beypazarı’nda olduğu gibi “Çorum Evleri” içinde acilen koruma ve kurtarma çalışmaları başlatılmalıdır.

Arasta (Çöplük Çarşısı) ise geçenlerde ziyaret ettiğim Fethiye’de olduğu gibi korunmalı ve restorasyon planları ile tüm Çorumluların farklı ihtiyaçlarının karşılandığı eski bir şehir merkezi haline dönüytürülmelidir. Bu planlama kapsamına Velipaşa Hanı, Taş Mağaza, Taş Han vb. yerlerde alınmalıdır.

Valilik ve Belediye konuya gönül vermiş insanlardan bir heyet kurarak Fethiye ve benzeri düzenlemeleri yapmış kentleri ziyaret etmesini sağlamalı ve konuya sahip çıkmalıdır.

Tüm Çorumlular çevre sorunlarına ve tarihi dokunun korunmasına karşı elbirliği ve işbirliği içinde olmalı…

*    *    *

Dünya Çevre Günü kutlamalarına yazımda isimlerinden bahsettiğim ve katkıları olan kuruluş ve ilgilerini de huzurunuzda teşekkür etmeyi istiyorum.

* Murat Yıldırım, Çorum Milletvekili.

* Yalçın Bulut, Vali Yardımcısı.

* Vahit Benderli, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Çorum Başkanı.

* İsmet Çenesiz, ÇEKVA Kurnen üyesi

* Abdulkadir Ozulu TEMA Gönüllü Temsilcisi.

* Rüstem Eren, Doğayı Koruma Derneği Başkanı.

*    *    *

“Çevre Günü”nde ve her zaman Kızılderili şefinin söylediği “Dünya bize atalarımızdan kalan bir miras değil, çocuklarımızın bir emanetidir” sözünü unutmayalım.

Çocuklarımızın ve torunlarımızın emanetini gözümüz gibi koruyalım.

Tüm Çorumlular, çevre sorunlarına karşı elbirliği ve işbirliği içinde olmalı…

İstanbul