ÖZÜRLÜLER KONGRESİ 3

Özürlüler ve Belediyeler

Özürlülerin sorunlarına öncelikle devlet kuruluşlarının sahip çıkması gerekir. Diğer taraftan belediyeler hemşehrilerinin mutlu olması için çalışan kuruluşlar olarak sakatların sorunlarının çözümüne de yardımcı olmalıdırlar. Sergiye katılan Almanya’nın Hanım Belediyesinin sakatlar için neler yaptığını burada anlatmaya kalksam bu sahifeler yetmez. 600 sakat pansiyonlarıda yatıran gereğinde aileleri ile birlikte oturmalarını sağlayan Belediye onlara meslek öğretiyor ve her türlü spor, müzik ve eğlence imkanını veriyor.

Bu sergide İstanbul ve İzmet Büyükşehir Belediyelerinin sakatlara katkı sağlama konusunda önemli girişimleri olduğunu öğrendim.

İzmit Büyükşehir Belediyesi’nin “Gülen Yüzler Projesi”nin amacı engelli insanlarımızın meslek sahibi olarak üretken bireyler haline gelmelerine olanak veren bir sosyal işyeri merkezi kurmak olmuştur.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise kurduğu “İstanbul Özürlüler Merkezi” ile sakat gerekli donanım sağlamakta onların rehabilitasyonu ve meslek öğrenmeleri için kurslar açmakta ve imkanlar vermektedir.

Burada öncelikle Çorum Belediyesine özürlüler konusunda önemli görevler düştüğünü bir defa daha hatırlatmayı isterim.

Özürlüler ve Mimarlık

Toplumumuz özürlüler konusunda çok geniş bir bilgiye sahip değil. Konuda bir örnek verilmesi gerekirse bunların başında “Özürlülük ve Mimarlık” gelir.

“Tasarımda Özürlü Etmeni”, “Özürlülerin Antropometik ve Ergonomik Boyutları”, “Ulaşılabilirlik üzerine”, “Engelsiz Tasarım Örnekleri” ve “Özürlülere Yönelik Mobilya Tasarımı” konularında anlatılanların hemen hemen hiçbirinin günlük yaşamımızda yer almaması çok üzücüdür.

Otizm ve Yebin Felci

Özürlüler ile ilgili yazıma istemeyerek son vermeden önce bu  Kongrede bilgi edindiğim ülkemizde pek az bilinen iki özürlülük korusunu etrafınızı izlemek ve hasta sahipleri uyarmanız için sizlere aktarmayı istiyorum.

Otizm

Otizm, Yaygın Gelişim Bozukluğu ana başlığı altında bir grup gelişim bozukluklarından birisidir.

Genelde otizmin tanısı 15 aylıktan itibaren konulanabilir. Otizmi olan çocukların dış görünümleri diğer çocuklardan farklı değildir. Herhangi bir fiziksel engelleri yoktur, ancak davranışları farklıdır ve kendi dünyalarında yaşarlar.

En gerekli ve en iyi tedavi eğitimdir. Otizmin tümüyle iyileştirilmesi bugünkü bilgi birikimi içinde mümkün değildir.

Ülkemizde hiç bir sağlıklı veri olmamasına rağmen 270 bin otistik bireyin olduğu tahmin edilmektedir.

Beyin Felci (Serebral Palsi)

Doğum sırasında, doğum sonrasında ya da hamilelik sırasında yaşanan sorunlard, hiç geçmeyecek bu hastalığa yol açıyor.

Beyin felci geçiren çocuklar, normal, zekaya sahipler ama beynin hareket merkezlerini kontrol eden hücreler zarar gördüğü için vücut bozuklukları var. Ellerini, kollarını, rahat hareket ettiremiyor, düşündükleri cümle kuramıyorlar.

Ülkemizde yaklaşık 1.5 milyon Beyin Felçli vatandaşımızın olduğu tahmin edilmektedir.

*    *    *

Genellikle toplumdan soyutlanmış olarak yaşayan özürlüleri topluma kazandırmak için gayret gösterirken özürlü çocukların doğumunu engelliyebilmek için aile içi evlileklere ne yapıp, yapıp mani olalım.

İstanbul, 27 Haziran 2003