TURİZM VE ANTALYA

Salı gününden beri Antalya’da bulunuyorum. Bu ani seyahatimin nedeni kayınvalidemin bizleri korkutan rahatsızlığı ve acilen hastahaneye kaldırılmasıdır. Hastamızın doktorların yoğun müdahalesi ve tanrının lütfi ile oldukça iyileşmesi ve cuma günü taburcu edilmesi üzerine dün ve bugün denize girme imkanını buldum.

Sahilde güneşlenirken, turizm mevsiminin en hareketli olması gereken Temmuz ayındaki sakinlik dikkatimi çekti. Her zaman denize girdiğim bu sahillerde dünya farklı ülkelerinden gelmiş turistlerle karşılaşırken bu defa nerede ise yalnız Rus turistler vardı. Denizde, su kayağı yapanlar, paraşütle uçanlar hiç yoktu.

Turizm işi ile uğraşan bir Antalyalı’dan bu sene söylenildiği gibi turizmin pek iyi gitmediğini dinleyince gözlemlerimin doğru olduğunu anladım. Kendisinin bana verdiği bilgileri sizlerle paşlaşmayı istiyorum;

* Bu yılın ilk altı ayında Antalya’ya gelen turist sayısı geçen yılın yüzde 16.89 oranında gerisinde. Bu dönemde geçen yılın ilk yarısında 1.8 milyon yabancı turist gelmişken bu yıl gelenlerin sayısı 1.5 milyan kişi civarında.

* Bu yılın ilk yarısında Antalya’ya gelen Alman turistlerin sayısında geçen yıla göre yüzde 24.44 azalma var. (220.000 turist) Buna karşılık Rusya’dan gelenlerin artışı yüzde 23.09 (44.000 turist).

* Bu yıl yabancı turistlerin kişi başına yaptıkları harcamalarında da düşüş var. Geçen yılın ilk dört ayında kişi başına harcama 586 dolar iken, bu yıl yüzde 5.4 oranında azaldı, 537 dolara düştü.

* Turizm gelirimizin en az 10 milyar dolar olacağı tahmini yapılırken görünen o ki 7 milyar doları bile tutturmak büyük mucize olacak…

Verilen bilgilerin yorumunu istediğimde Antalyalı dostum aşağıdaki önemli hususlara dikkat çekti;

* Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde yaşanan ekonomik durgunluk,

* Irak Savaşı’nın sebep olduğu rezervasyon eksikliği ve iptalleri,

* Ülkemizde yaratılan “Deprem korkusu’nun etkisi,

* Siyasi istikrarsızlık,

* Turistik yörelerde altyapı yetersizliği ve çevre sorunları (öncelikle gürültü) (orman yangınları) Bitmeyen ve yaz aylarına taşan yol, kanal vb. yapıların tamir ve onarımları,

* Turisti paralı kaz gibi görme,

Bütün bu sizlere aktardığım bilgiler, ülkemizde ve civarımızda yaşanan sorunların, turizmi de etkilediğini açıkca ortaya koymaktadır. Bu nedenle yataklar çok ucuza satılmaktadır.

Döviz dengemizin ve istihdamın sağlanmasında önemli bir rol oynayan turizme ülke olarak gereken hassasiyeti göstermeliyiz.

Türkiye’nin dünya turizm pastasından hakkı olan payı alabilmesi için ülkemizin tanıtılmasına önem verilmelidir.

Hükümetimiz ve belediyeler turizmin getirisinin önemini kavramalı ve turizmi her konuda desteklemelidir.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100 yılı olan 2023’de 25 milyon turist hedefini gerçekleştirebilmek için hepimiz birer turizm gönüllüsü ve destekçisi olmalıyız.

Antalya, 13 Temmuz 2003