ANTALYA’DA HAVAALANI SAVAŞI – DİĞER ÖRNEKLER

Antalya’da ikinci pist

Yapımına 1998 yılında başlanan ikinci pist alanı içinde kalan pist inşaatını engelleyen Rasip ve Ahmet Aydemir’e ait arsa üzerinde yer alan ev ve ahırların istimlak edilerek paraları ödenmesine rağmen yıkılamamaktadır. Gecekondu niteliğindeki evde oturan Zeynep Aydemir, “1962 yılından beri burada oturuyorum. Ben buraya geldiğimde uçak mı vardı? Bir yere gitmem” diyerek engellemektedir.

Pistin yüzde 95’lik bölümünün tamamlandığını ancak uç kısımda kalan söz konusu binalar nedeniyle geri kalan kısmın yapılamadığını anlatan yetkili, yeni pist sayesinde havalimanının Türkiye’de aynı anda iki uçağın iniş ve kalkış yapabildiği tek havalimanı olacağını açıkladı…

*    *    *

Bi ilk engel mi?

Antalya Valisi Alaaddin Yüksel havalimanı ikinci pist inşaatının bir an önce tamamlanması için Vali Yardımcısı başkanlığında komisyon kurduğunu açıkladı. Bir vatandaşa ait evin pistin yapımını engellediğini belirten Yüksel, “Duygusal davranışlarla kimse bu önemli yatırımı engellememeli” dedi.

Yılda Antalya 5 milyonun üzerinde turist geldiği ve yüzlerce uçağın indiği dikkate alındığında bu engelin nelere malolduğu kolayca anlaşılır.

*    *    *

Bu gibi engellerin veya belediyelerin populist politikalarla birkaç yapıyı veya gecekonduyu yıkmamasının nelere mal olduğunu Bakanlık dönemimden hatırladığım birkaç örnekle sizlerin değerlendirmenize sunmayı istiyorum.

Böylece, Antalya örneği ile birlikte vereceğim örneklerdeki engellerin nelere mal olduğu ve ülkenin kalkınmasının nasıl engellendiği açık bir şekilde görünecektir.

*    *    *

Çorum Çevre Yolu

Bu yolun yapımı 1976 yılı devlet yatırım programına girdiği halde o zamanki Belediye idaresinin gereken ilgili göstermemesi nedeniyle iki yıl sonra yatırım programından çıkarılmıştır. Belediyenin bu ilgisizliğinin ardında, belirli sayıda gecekonduyu istimlak ederek sorun yaratmamak düşüncesinin etkin olduğu söylenmektedir.

Yatırım programından çıkarılan Çorum Çevre Yolunun, 1983 yılında büyük uğraşılarım sonucunda başlatılmış olduğunu burada belirtmeyi isterim.

*    *    *

Trabzon Havaalanı

1980’li yıllardan önce Trabzon Havaalanı pistinin yakınına çok katlı kaçak yapılar yapılmış olması nedeniyle uçakların inişi imkansız hale gelmiştir.

Bu nedenle büyük jet uçaklarının inemediği bu alana küçük motorlu uçaklarla hizmet götürülmeye çalışılmışsa da bu uçaklardan birinin düşmesi ile uçuşlar tamamen durdurulmuştur.

1983 yılında “uçuş konisi” içinde yer alan bu kaçak binalar hukuki işlemleri tamamlanarak yıktırılmış ve Trabzon’a büyük jet uçaklarının sefer yapması sağlanmıştır.

*    *    *

İzmir Çevre Yolu

1980’li yıllara gelmeden bitirilen çevre yolu bir kilometrelik kısmında bulunan gecekonduların yıkılamaması nedeniyle yıllarca açılamamıştır.

1981 yılında hukuki işlemler tamamlanarak yolun açılmasına engel olan gecekondular yıkılmış ve çevre yolu açılmıştır.

*    *    *

Yorumu sizlere bırakıyorum.

Antalya