SEÇİMLER VE İSTANBUL’DAKİ ÇORUMLU ADAYLAR

Çorum’un dışında Çorum nüfusu kadar insanımızın yaşadığı söylenir. Ankara’da 200 bin civarında, İstanbul’da ise 100 bin civarında hemşehrimizi oturmaktadır. Bu şehirleri sırasıyla İzmir, Antalya ve Bursa takip etmektedir.

Çorum dışında oturan bu hemşehrilerimizin bulundukları yörelerdeki politikalarda pek etkili oldukları söylenemez. Bu da hemşehrilerimizin küçük gruplar halinde ve genellikle köy derneklerinin de biraraya gelmeleri ve yaşamaları rol oynamaktadır. Büyük bir dayanışma içinde olmadıkları gibi birlikte hareket etme eğimleride yok denecek kadar azdır.

Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı ÇEKVA) olarak İstanbul’da kurulu bulunan ve sayısı 50’ye yaklaşan Çorumlu derneklerle defalarca onlarla biraraya gelmeye çalıştık. Ama ne yazık ki pek başarılı olamadık. Tertiplediğimiz toplantıya 7 dernek katıldı. Bugünde temas halinde olabildiğimiz dernek sayısı 10’u geçmektedir.

neden bir araya gelemiyoruz? Neden şehrimiz ve hemşehrilerimiz için tanıtım ve etkinlik (lobi) sağlayamıyoruz? Acaba hemşehri dayanışmasının önüne geçen başka nedenler mi var?

*     *     *

28 Mart’ta yapılacak yerel seçimler siyasi tarihimizin adayı en bol seçimi olacak. Bu seçimlerde İstanbul’da belediye başkanlığına benim bildiğim 5 hemşehrimiz farklı partilerden aday oldular. Bunlardan 4’ü ile hem tamasım oldu ve hem de bunlardan bazılarının aday olabilmeleri için ait oldukları parti yetkilileri ile kendi istekleri üzerine temasım oldu. Gurbette hemşehrilik yakınlığının ve dayanışmasının çok çok gerekli olduğuna inanıyorum.

*     *     *

Bu değerli hemşehrilerimizden yalnız Feyzullah Kıyıklık Bağcılar Belediye Başkan adayı olabildi. Sayın Kıyıklık üç dönemden beri başarılı bir şekilde Bağcılar da  Belediye başkanlığı yapan ve bu dönemde de kesin olarak tekrar seçilecek bir hemşehrimizdir. Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı’nın kurucularından ve Yüksek Danışmanlar Kurulu üyesi olan hemşehrimiz, Vakfımızın gelişmesi ve etkin olabilmesi için her konuda elinden gelen desteği sağlamakta ve yardımı yapmaktadır.

Bunlardan önemlileri şunlardır:

* İstanbul’daki Çorum Evi için satın alınan iki dairenin alınmasında,

* Aydost Dağındaki “Çorum Sevgi” ormanının ağaçlandırmaya hazırlanmasında, ağaçlandırma çalışmalarında ve konteyner temininde,

* Öğrencilerimize burs temininde ve verilmesinde,

* Bursiyerlerimize aylık bur dağıtımında yemek gönderilmesinde maddi ve manevi desteğini esirgememiştir.

Her eğitim yılı sonunda ÇEKVA bursiyerlerini Bağcılar’a davet eden sayın Kıyıklık kendi yaşadığı zorlukları ortaya koyarak onlara gelecekte neler yapmaları ve nasıl adım atmaları gerektiğini anlatmaktadır.

*     *     *

Değerli hemşehrilerimizin aday olamamalarına üzülürken sayın Feyzullah Kıyıklık’a başarılar diliyorum.

İstanbul