AVNİ ÇELİK’İN KONFERANSI (4) (YÖNETİM)

Ülkelerin kalkınmasında yönetimin etkisinin büyük olduğunu ve iyi yetişmiş yöneticilerin ülkelerini kalkındıracağını açıklayan sayın Çelik bu konuya yaşamından ve izlenimlerinden örnekler verdi.

*    *    *

Amerika-Meksika

Amerika’yı ziyaretinde, ülkenin batısında Meksika hududunda San Diego şehrini ve hududun diğer tarafında bulunan Meksika Meksika yerleşimini gezmiş olan hemşehrimiz, iki taraf arasında gelişme bakımından büyük fark gördüğünü, San Diego ne kadar medeniyetten nasibini almışsa, Meksika yerleşiminin o kadar geri olduğunu belirtti ve aynı iklimde, aynı bölgede bu farkın nedeninin farklı yönetimlerden kaynaklandığını vurguladı.

*    *    *

Düsseldorf-Erfurt

Almanya’da işbirliği (Joint Venture) yaptığı bir firmanın merkezinin o zamanki Batı Almanya’nın en kalkınmış şehirlerinden olan Düsseldorf’da olduğunu, duvarın yıkılmasından sonra aynı firmanın Doğu Almanya hudutları içinde bulunan Erfurt şehrinde bir fabrikayı satın aldığını, firma tarafından Erfurt’a da götürüldüğünü, Erfurt’un çok geri ve Düsseldorf’un yanında çok sönük kaldığını açıkladı.

Bunun nedeninin Erfurt’un kötü idare edilmiş olduğundan kaynaklandığını ortaya koydu.

*    *    *

Amerikalı polis ve Ermeni tüccar

Sayın Çelik, arkadaşı Çetinkaya firmasının sahibi Fehmi beyin kendisine anlattığı bir anısını bizlere aktardı.

Fehmi Çetinkaya’nın İstanbul’da dostu olan Ermeni kökenli bir arkadaşının ilk önce İsrail’e oradan Amerika’ya göç ettiğini ve kendisiyle orada dükkanının önünden geçerken tesadüfen karşılaştığını, o sırada dükkanına eşya boşaltırkan zamanın dolmak üzere olduğunu, polislerin geldiğini ve polislerin boşaltmaya yardım ettiklerini görünce şaşırdığını kendisine anlattığını söyledi. Polislere “siz ceza yazmak yerine yardım ediyorsunuz neden” diye sorduğunda polislerin, “Bizim maaşımızı siz veriyorsunuz” dediklerini çok şaşırarak duyduğunu ilave etti.

Bu yaklaşımın nedeni iyi bir idare ve yönetim olduğunu hemşehrimiz vurguladı.

*    *    *

Hemşehrimiz konuşmasının bu bölümünde “İnşallah kamu yönetimimiz düzelir ve engelleri azaltırsa biz de o zaman dünyanın her tarafına koşarız” dedi ve “1960 ihracatımıza, şu anda yalnız seramik ihracatımız denk gelmektedir” vurgulamasını yaptı.

İstanbul