SÜRGÜNDE DOĞU TÜRKİSTAN HÜKÜMETİ

Geçen hafta basında, Washigton’da “Sürgünde Doğu Türkistan Hükümeti”nin kurulduğuna yönelik haberler alındı.

Bilindiği gibi, Türkistan Orta Asya’da yaklaşık 5,6 milyon Km’lik büyük bir bölge olup Sovyet Rusya ile Çin arasında paylaşılmış durumdayken Rusya’nın dağılmasıyla batıdaki 4 milyon km’lik eski Rusya Türkistanı’nda beş cumhuriyet (Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan) kurulmuştur. Geriye kalan 1,6 milyon km’lik Doğu Türmenistan da bugün Uygurlar yaşamakta ve Çin’in toprakları içinde Xinyang (Sincan) özerk bölgesi olarak yer almaktadır. Bu bölgenin başlıca merkezleri Urumçi, Yarkand, Kaşgar, karamay ve Duşhanzi’dir.

Doğu Türkistan’ın Çinleştirilmesi yolunda atılan adımlar zaman zaman Türkiye ile Çin arasında belirli gerilimlere yol açtı ise de şu anda karşılıklı ilişkiler de bu konuda bir sessizlik hakim bulunmaktadır.

*     *     *

Bilgisayarıma gelen, 17 Eylül 2004 tarihli 2 nolu Hükümet Bildirisinden bazı önemli kısımları değerlendirmeniz için aşağıda bilgilerinize sunuyorum;

“Dünyanın dört bir tarafında, yurt dışında çeşitli ülkelerde yaşamak zorunda kalan Doğu Türkistan vatandaşlarının kendi aralarında seçerek göndermiş oldukları 60 resmi deleğenin (milletvekilinin) oy birliği ile kabul ettikleri “Doğu Türkistan Hükümeti”, Doğu Türkistan Milli Meclisi’nin iradesiyle oluşturulmuştur.

Taslak Anayasa’nın kabulünün ardından Anayasa’nın birinci maddesi gereği “Parlamento” ve “Temsilciler Meclisi” üyelerinin seçimi gerçekleştirilmiştir.

Temsilciler Meclisi ise oturumun son gününde 14 Eylül 2004 tarihinde oy birliği ile Cumhurbaşkanlığa Ahmet İgemverdi ile “Doğu Türkistan Hükümeti”nin üyelerini seçmiştir. Başbakanlığa Enver Yusuf getirilmiştir.

ABD Parlamento Binası “Capitol Hill” salonunda, ay yıldızlı Gülbayrakla birlikte “Doğu Türkistan Hükümeti”nin kurulduğu resmen açıklanmış ve hükümet üyeleri basına tanıtılmıştır.

Hükümetimiz; 1933 ve 1944 yıllarında kurulan Doğu Türkistan Cumhuriyet Hükümetleri”nin devamıdır. 1949 yılından bu yana Çin işgali altında bulunan Doğu Türkistan’ın bağımsızlığı, Hükümetimizin nihai hedefidir. Bu hedefe, demokrat yollarla, uluslararası arenanın desteği alınarak ulaşılması amaçlanmaktadır.

Hükümetimiz; kuruluş aşamasında ABD, Suudi Arabistan ve Türkiye kamuoyunun, lobilerin ve insan hakları örgütlerinin vermiş olduğu desteklerden dolayı, emeği geçen kişi ve kurumlara minnettardır.

www.etnfc.org internet adresinden Hükümetimiz ve Doğu Türkistan hakkında bilgilere ulaşmanız mümkündür.”

İstanbul