İSTANBUL’DAKİ ÇORUM İLHAN EVLİYAOĞLU’NUN KONFERANSI

Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı’nın (ÇEKVA) bu ayki konuşmacı misafiri hemşehrimiz İlhan Evliyaoğlu idi. Konusu, “Türkiye-Avrupa Birliği İlişkisi ve Türkiye’nin Mali Durumu” olan konferans büyük bir ilgi çekti ve geniş bir katılım oldu. Emekli Hava Kuvvetleri Komutanı, hemşehrimiz Ahmet Çörekçi ile birlikte çok sayıda hemşehrimiz bu konferansı takip etti.

*     *     *

1929’da Sungurlu’da doğan İlhan Evliyaoğlu, orta eğitimini İstanbul’da Galatasaray Lisesi’nde bitirdi. 1954 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. On yıl Maliye Müfettişliği yapan Evliyaoğlu, Washington’da Dünya Bankası’nda ve Viyana’da Unido’da ekonomi ve bankacılık konusunda ihtisas yaptı.

Sayın Evliyaoğlu’nun devletimizin çeşitli kademelerinde çok önemli görevler üstlendiği bilinmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır:

* Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı ve Yüksek Planlama Kurulu Genel Sekreterliği ve Müsteşar Vekilliği,

* Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Müsteşarlığı,

* Turizm Bankası ve Şekerbank Genel Müdürlüğü,

* 1974-75 yıllarında Sn.Sadi Irmak Hükümeti’nde; 1980-1983 yıllarında ise Sn.Bülent Ulusu Hükümeti’nde Parlamento dışından Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı görevlerinde bulundu.

* Ankara Ticari İlimler ve Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde 14 yıl müddetle öğretim görevlisi olarak ders verdi.

* 1977-1979 yılları arasında Kıbrıs Türk Turizm İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanlığı’nda bulundu.

* 1984-2002 yılları arasında Garanti Bankası, İş Bankası, Türkiye Sanayi ve Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

* Atatürk Türk Tarih ve Dil Kurumu’nda 6 yıl müddetle Bilim Kurulu üyeliği ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Turizm Koordinasyon Kurulu üyeliğinde bulundu.

Yeminli Mali Müşavir olan Sayın Evliyaoğlu, halen Dedeman Holding’de Başkan Vekilliği yapmaktadır.

*     *     *

Avrupa Birliği ile 41 yıl süren ilişkimizin gelişmesini geniş bir şekilde açıklayan Evliyaoğlu, deregasyonlara (kısıtlama) rağmen üyelik müzakeresinin başlaması için tarih alınmasını bir başarı olarak değerlendirdi. Hemşehrimiz, Kıbrıs konusunda olumlu bir anlaşma sağlanacağına inandığını da ifade etti.

*     *     *

Ülkemizin mali durumu hakkında açıklamalar yapan Sayın Evliyaoğlu, aşağıdaki konular üzerinde durdu ve değerlendirmeler yaptı:

* Ülkemizde yatırım için yeterli imkanlar olmadığından, yabancı sermaye gelmesi gerekir. Yabancı sermayenin gelmesi için de güven ortamı gerekir. AB’den tarih alınması ve tek parti hükümetinin sağladığı güven, yabancı sermaye girişini hızlandıracaktır.

* IMF ile yeni anlaşma yapılması faydalı olmuştur. 2007’de borç 10 milyar doların altına inecek ve bu durumda Türkiye ile ilgili değerlendirmeler iyileşecek, riziko azalmıştır denince para girişi hızlanacaktır.

* Doların değerinin düşmesi bizi olumsuz etkilemektedir. Bizim bir an önce Euro’ya, TL’ye dönmemiz gerekir.

* Batan 22 bankanın getirdiği yük 53 milyar dolardır.

* İç borcumuz 130 milyar dolar, dış borcumuz 138 milyar dolar olup, bu neredeyse, Türkiye’nin 327 milyar dolar olan bir yıllık Gayri Safi Milli Hasılasına eşittir.

* Her hafta 1 milyar dolar borç ödüyoruz. Her doğan çocuk 2000 dolar borçlu olarak doğmaktadır.

* Türkiye son sekiz yılda 580 milyar dolar borç ödemiştir. Bunun için de her yıl 20 milyar dolar faiz ödenmiştir.

* Ekonomik faaliyetler de % 34 kayıt içi, % 66 kayıt dışıdır.

* İşsizlik % 10 olarak ifade edilmesine rağmen tarımda yüzde 20, üniversite mezunlarında yüzde 30’dur.

* Enflasyon düşmesine rağmen halka yansımıyor. Açıklanan vergi indirimi en yüksek kesim için yüzde 45’in yüzde 40’a indirilmesi şeklindedir.

* 2004 yılını dikkate aldığımızda gelir 100 dersek 68’i borca gitmekte, geriye 32 kalmaktadır. Gider 83 olduğuna göre, her yıl yüzde 50 kaynak yaratmak gerekmektedir.

*     *     *

Kişisel hatıralarını da anlatan hemşehrimiz Galatasaray Lisesi’nde okurken tatilde Sungurlu’ya koşarak döndüğünü, Sungurluspor takımında santrfor oynadığını ve o dönemde Çorum oynayan rahmetli Çorum Belediye Başkanımız Dr. Turhan Kılıçcıoğlu’yla karşılıklı futbol oynadığını da söyledi.

*       *       *

Burs alan 120 öğrencimizin ilgi ile takip ettikleri bu konferansta kendileri gibi Çorum’dan çıkan birinin nerelere gelebileceği ortaya kondu ve kendilerinin de iyi yetiştikleri takdirde birer Evliyaoğlu olabilecekleri hissettirildi.

*     *     *

Konferans sonunda öğrencilerimizle birlikte, hemşehrimiz Bağcılar Belediye Başkanı Feyzullah Kıyıklık’ın gönderdiği yemeği yedik ve öğrencilerimize burslarını dağıttık.

İstanbul, 27 Aralık 2004