TÜRKİYE’NİN AB ÜYELİĞİNE ALMANYA’DAN BAKIŞ (1)

Bir haftalık bir seyahat için Almanya’da, Hannover şehrinde bulunuyorum. Mesleki konular yanında güncel konularla da ilgileniyorum. Türkiye’de olduğu gibi burada da güncel konu, Türkiye’nin AB üyeliği.

Bu yazımda, kişisel görüşmelerimi ve basında yer alan haberleri de dikkate alarak, size Almanların Türkiye ile tam üyelik görüşmelerinin başlatılması konusunda ne düşündüklerini aktaracağım.

Genel olarak Almanların yarısından biraz fazlası Türkiye’nin AB üyeliğine karşı iken muhafazakar kesimlerde bu oran daha yüksek bulunmaktadır.

Almanya’nın en etkili gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung’a Almanların oluşturduğu “Halk Hareketi Toplulukları Federal Birliği”nin (BDB) verdiği ilanda “Türkiye’nin AB’ye alınmasına hayır” denilmektedir. Aşırı şağ partiler ile muhafazakar kesimin sağ kanadı arasında yer alan bu hareketin ilanın tüm içeriğini tercüme ederek aktarmama köşem yetmeyeceğinden  önemli başlıkları aşağıda veriyorum;

* Coğrafi durumu, nüfusunun büyüklüğü, islam ülkesi olması, AB’ye uyumunun büyük maddi destek gerektirmesi, beklenen 5 milyon insanın Almanya’ya göç etmesinin Almanya’yı destabilize (sarması) edebileceği ve 2015’de 80 milyon nüfusuyla AB’de büyük bir politik etkinlik sağlayacağı gibi nedenlerle Türkiye’nin üyeliğine karşı çıkan Halk Hareketinin ilanından.

– Federal Almanya Hükümeti Türkiye’nin üyeliğini destekliyerek Avrupa Birliği’nin ve Almanya’nın geleceğini tehlikeye atmaktadır.

– Halk Hareketi, Avrupa Birliği Komisyonu’nun Türkiye ile görüşmelere başlanılması hususundaki olumlu görüşü nedeniyle Komisyonu red ve telin etmektedir.

– Halk Hareketi, Türkiye’nin AB’ye girişinin 2005 yılında yapılacak sir referandum (halk oylaması) sonucunda karara bağlamasını istemektedir.

*     *     *

Yapılan anketlere göre bugün bir seçim yapılsa oyların yüzde 40’ını alarak Hükümeti kurabilecek Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) ve Bavyera Eyaleti’nde kurulu bulunan paralelde görüşlere sahip Hıristiyan Sosyal Parti (CSU), Türkiye’nin tam üyeliğine karşı olduklarını ve 2006’da Hükümeti kurduklarında Fransa gibi ülkelerle işbirliği yaparak her türlü önlemi alarak bunu engelleyeceklerini bugün basına açıklamış bulunmaktadırlar.

Mevcut Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşillerden oluşan hükümet, Türkiye’de görüşmelere başlanılmasını desteklemektetdir.

*     *     *

Almanya’nın en büyük gazetelerinden Bild Zeitung, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Erdoğan ile yaptığı mülakatı okuyucularına duyururken, başyazısında aşağıdaki hususları belirtmektedir.

* AB diplomatları, Devlet ve Hükümet Başkanlarının bazı yaptırımlar (şartlar) belirterek görüşlerin 2006 yılında başlamasını kararlaştıracaklardır. Burada Türkiye’nin ısrarla 2005’de görüşmelere başlanılmasını istemesi de dikkate alınabilir.

* Türkiye ile görüşmelerin en az 10 sene devam edeceği ve bu maratonun 2020’ye kadar uzayabileceği, beynelmilel baskılar sonucu üyeliğin daha kısa da sonuçlanabileceği,

* Türkiye’nin görüşmeler sonucunda otomatikmen üye olamayacağı, 25 ülkenin parlamentolarının kararı veya halk oylamasıyla bunun gerçekleşebileceği ve mevcut mevzuata göre bir ülkenin hayır demesiyle üyeliğin gerçekleşemeyeceği,

*     *     *

Bavyera Eyaletinde yayınlanan “Süddeutcshe Zeitung’ gazetesi AB’nin Türkiye konusunda hemfikir olmadığını, Kıbrıs’ın tanınma isteğinin Türkiye tarafından bu aşamada reddedildiğini dönem Başkanı Hollanda Dışişleri Bakanı’nın perşembe günü “memnun kılacak bir çözüm” bulunacağını belirttiğini ve Genişlemeden Sorumlu Rehn’in Türkiye’ye yeni şartlar konulmasına karşı çıktığını ve 16-17 tarihinde yapılacak toplantıdan önce daha fazla Türkiye’ye yüklenilmemesi gerektiğini belirttiğini yazmaktadır. Ayrıca Rehn, Kıbrıs sorununun çözümünün tarafların iyi niyetlerine bağlı olduğunu ve Türkiye ile görüşmelerin başlanılmasının bunu sağlıyabileceğine dikkat çektiği ifade edilmektedir.

*     *     *

16-17 Aralık zirvesinde Türkiye ile görüşmelere başlanılması kararının çıkacağına inanıyorum. Ancak eklenecek bazı şartların zor kabul edilebilecek nitelikte olmasından da çekiniyorum.

Hannover-Almanya