İSTANBUL’DAKİ DAVOS !

Ülkemizin büyük bir kısmında olduğu gibi, İstanbul’da da pazar gününden beri kar yağıyor. Benim evim, İstanbul’un Karadeniz’e bakan yüksek tepelik bölgesinde bulunduğundan her taraf ve yollar karla kaplı. Her yıl Dünya Ekonomik Forumu’nun yapıldığı İsviçre’nin karla kaplı Davos kentinin görünümünü andırıyor.

Üç günden beri evden çıkamıyorum. Pencerelerin tüllerini açtım ve kar yağışını izliyorum. Kar ve tipide yiyecek bulamayan ve balkonuma sığınan kuşları zaman zaman besliyorum. Civarda kayak kayan olması da kendimi Uludağ’da hissediyorum.

Bu imkandan faydalanarak sizlere daha sık yazma imkanını buluyorum.

*     *     *

Davos toplantıları nedir?

Ekonomik, sosyal ve politik problemlerin tartışıldığı zengin ülkelerden pek çok dünya lideri, işadamı, dini lider, müzik adamı ve sinema yıldızını bir araya getiren 34’üncü Dünya Ekonomik Formu’nun yapıldığı Davos kentinin istimnden de esinlenerek bu toplantılara “Davos Toplantıları” da denilmektedir.

Çoğunlukla tuzu kuru zenginlerin fikir alış veriş yaptığı yer olarak nitelenen Davos Davos 2005’in ana teması “Zor tercihler için sorumluluk üstlenmek” şeklindeformüle edilmiştir. Dünyadaki iklim değişikliklerinden yoksulluğun yarattığı sorunlara, kitle imha silahlarının yapılmasından küreselleşmeninyarattığı eşitsizliklere ve dünya ekonomisindeki dengesizliğe kadar uzanan geniş bir yelpazede pek çok sorun tartışılmış ve bu sorunları aşmak için birilerinin sorumluluk üstlenmesinin gerekli olduğu vurgulanmıştır.

Davos’a katılan 30 kadar devlet başkanı ve başbakan arasında Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan da bulunuyordu.

*     *     *

Davos’un alternatifi Porto Alegre

Beş yıldan beri “Dünya Ekonomik Forumu”na alternatif olarak Brezilya’nın Porto Alegre kentinde çevreci gruplar, dernekler, sol partiler ve işçi sendikaları tarafından tertiplenen “Dünya Sosyal Forumu yapılmaktadır.

26-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen bu toplantıya dünyanın bir çok ülkesinden gelen 100 binden fazla küreselleşme karşıtı katılmıştır. Bu toplantılar neoliberalizme ve emperyalizme karşı mücadele eden aktivistler ve sosyal hareketlerin bir araya geldiği bir forum olarak değerlendirilmektedir.

Fakirliğe, hastalıklara ve çevresel sorunlara karşı mücadele edilen bu toplantılara Davos’a nazaran daha az ünlü insan katılmaktadır. Toplantılar sırasında oldukça dikkati çekici ve renkli protesto gösterileri yapılmaktadır.

Küreselleşmeye yönelik eleştirileri ile tanınan Brezilya’nın “Soku” lideri Lula’da Silva da ülkesindeki küreselleştirme karşıtı toplantı yerine Davos’a katılması dikkat çekicidir.

*     *     *

Davos ve alternatifi Porto Alegre de hakim olan görüşlerin tarafınızdan değerlendirebilmesi için bazı vurucu sayısal değerleri aşağıda veriyorum:

* 500 milyon nüfusu olan Afrika halkının yaklaşık üçte biri AIDS hastasıdır.

* Dünyada yalnızca sıtmadan her ay 150 bin çocuk ölmektedir.

* Dünyada 1 milyar insan sağlıklı içme suyuna sahip değildir.

* Dünyada 4 milyar, Türkiye’de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nın verilerine göre 6.3 milyon yoksul vardır.

* Amerika Birleşik Devletleri kalkınma yardımlarına ayırdığı 16 milyar doların 25 katını silahlanma için harcamaktadır.

* Davos’ta İngiltere Maliye Bakanı Brawn’un yoksul ülkelere verilen desteği kısa sürede 100 milyar dolara artırılmasını sağlayacak. IFF (Uluslararası Finans Fonu) projesi ABD’nin itirazı nedeniyle karara bağlanamamıştır. ABD yoksul ülkelere hibe yoluyla yardımı savunmaktadır.

*     *     *

Yoğun kar nedeni ile işine yakın olduğu için annesinin evinde kalan eşim, işi nedeni ile yarın Almanya’ya uçacağından zincirli bir arazi arabası ile bavulunu ve eşyalarını almak üzere biraz önce eve  geldi.

Yazımdan kendisine bahsedince, “-19 derecede Davos’ta toplantı yapılıyor ve yollar kapanmıyor” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

İstanbul