HİTLER VE ÇÖKÜŞ

İkinci Cihan Savaşı dünya da büyük yaralar açmış, milyonlarca insanın ölümüne, yaralanmasına ve muhacir olmasına neden olmuştur.

1. Cihan Savaşı, denince ilk Alman devletini bir diktatörlük idaresine götüren Hitler akla gelir. Dünyayı yanlış yönde kendi maddi çıkarlarını dikkate alarak yönlendirdiklerine inandığı Yahudilerin kökünü kazımaya karar veren bu diktatör, Norveç’ten Yunanistan’a, Libya’dan Rusya’ya kadar geniş bir coğrafyayı işgal etmiştir.

1939’dan itibaren 1943 yılına kadar savaşı başarılı bir şekilde götüren Hitler, ilk darbeyi o zamanki ismi ile Stalingrod (şimdiki ismi Volgagrad) yemiş ve o tarihten itibaren gerileme ve çöküş başlamıştır.

İki yıla yaklaşan bu çöküş döneminde Alman orduları tüm cephelerde yenilgiye uğramış ve adım adım geri çekilmeye başlamıştır. Batıdan Amerikalılar ve İngilizler, Güneyden Amerikalılar ve Doğudan Ruslar 1945 yılı başlarında Almanya’ya girmiştir.

Harbin son günlerinde Berlin’de sıkışan Hitler, ordusunun toparlanıp Rusların ilerleyişini durduracağına inanılmaktadır.

*     *     *

Hafta sonunda Hitler’in, Nisan 1945’de Berlin’deki karargahında yanında kolonlarla geçirdiği son günlerini dramatik bir şekilde gözler önüne seren “ÇÖKÜŞ” filmini izledim.

Almanya’da kaldığım uzun yıllar esnasında ll. Ciihan Harbi ve Hitler hakkında bir çok film izlememe rağmen Hitler’in son günlerindeki ruhsal durumunu, yetersizliğini ve çaresizliğini ortaya koyan böyle güzel bir film izlemedim.

Sizlere bu filmi gazetelerde çıkan haberlerden faydalanarak kısaca özetleyeceğim.

*     *     *

İlerleyen Rus orduları karşısında Nisan 1945’de Berlin düşmek üzeredir. Bu ulus, yıkılışını beklemektedir. Başkent sokaklarında ordudan kalan darmadağınık askerler yanında son dakikada silah altına alınan çocuk yaştaki askerler ve bir avuç halk çarpışmakta ve Rusların ileri harekatını durdurmaya çalışmaktadır.

Hitler ve yakın arkadaşları kendilerini barikatın ardında sığınakta güvene almışlardır. Aralarında Hitler’e sadık kalan bir kaç bakanın ve ordu komutanının bulunduğu topluluk arasında özel sekreteri Traudi Junge de vardır. Hitler’in çılğınca emir ve çıkışlarına rağmen yaşam sıkıntılı şekilde devam etmektedir.

Sokaklarda ise savaş çığlıkları yankılanmaktadır.Berlin artıkdüşmüş bir kaledir fakat Hitler şehirden çıkmayı kabul etmemektedir. Komutanlara emirler yağdırmakta ve herşeye rağmen başarı düşünmektedir.

Ordularının başarısızlıkları ve halkın son hedeflerinin dışarıda yok edilmesi onu son yolculuğu hakkında karar vermeye yönlendirir. Yaverine intihar edeceğini bildirir ve cesaretin Rusların eline geçmemesi için yıkılması emrini verir.

Birlikte intihar etmeden bir kaç saat önce 15 yıllık sevgilisi Eva Braun ile evlenirler. Cesetleri öldükten sonra yakılır ve düşmanın eline geçmez… Onlar gibi çocukları da intihar etmeyi seçmişlerdir.

Propaganda Bakanı’nın eşi Mogda Goebbels durum gittikçe ümitsizleştiğinde, kendisi ve kocası intihar etmeden altı çocuğunu zehirleyerek öldürür.

Sığınakta geriye kalanlar bu olaylardan çok kısa bir süre sonra orayı terk ederler sekreter Traude Junge ve bir kaç kişi Rusların eline geçmeden kaçmayı başırırlar. 9 Mayıs 1945’de Almanya müttefuklere teslim olur ve Hitler gibi bir çılgının yarattığı ll. Cihan Harbi sona erer.

*     *     *

Oscar adayı bu filmin sonunda hele Hitler’in 1945’de sığınak da söylediği “Eğer savaş kaybedilmişse, bu benim umurumda bile değil. İnsanlar perişan olurlarsa olsunlar, tek bir göz yaşı bile dökmem onlar için; Onlar hiç bir şeyi hak etmediler.” sözleri dikkate aldığımızda nasıl olup da koskoca bir milletin böyle bir “Deli”nin peşinden gittiğine insan inanamıyor…

İsterseniz daha fazlasını filmi izleyerek öğrenebilirsiniz…

İstanbul