HERKES BİR YERDEN ÇEKİYOR!

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Parlak, kendisi ile yapılan bir mülakatta “Türkiye hiçbir dönem bu denli ciddi bir süreç yaşamadı. Herkes bir yerden çekiyor” diyor.

Hakikaten Türkiye’de birşeyler oluyor. Bu olanlar karşısında halkımızın büyük bir çoğunluğu şaşkın ve suskun.

Ülkenin en önemli sorunu ekonomik iken bunlar üzerinde durulmuyor. Mevcut tartışılan maddelere ilave maddeler getiriliyor ve yeni gündem oluşturuluyor.

Kimlik!

Din!

Alkol!

gibi konular gündemin en ön sıralarına getiriliyor.

Ankara Genç İşadamları Derneği tarafından, 18-25 yaş grubunda 2359 kişi ile yapılan ankette bazı sorular soruluyor. Bunlardan bazılarını ve alınan neticelerini birlikte inceleyelim;

“Bir Türk genci olarak geleceğe nasıl bakıyorsunuz?”

Umutla bakıyorum yüzde 27,7

Umutsuz bakıyorum yüzde 56,91

Cevapsız yüzde 15,35

“Sizce Türkiye yaşadığı sosyal ve ekonomik sıkıntıları aşabilecek mi?”

Sıkıntıları aşar yüzde 16,25

Sıkıntıları aşamaz yüzde 55,10

Bilmiyorum yüzde 28,65

“Başka bir ülkede yaşamak ister misiniz?”

Evet yüzde 58,23

Hayır yüzde 16,80

Bilmiyorum yüzde 24,97

Ülkenin geleceği olan gençler gelecek için ümitlerini yitirmişlerse Türkiye’nin sosyal ve ekonomik sıkıntılarını aşabileceğine inanmıyorlarsa ve daha da korkutucu olanı ellerine fırsat geçse ülkeyi terk etmek istemeleri hepimizi ve bilhassa ülke gündeminde bu konulara yeterli ağırlık vermeyen siyasileri düşündürmelidir.

Yukarıda yazdığım hususları Çetin Altan kendine has üslubu ve usta kalemiyle aşağıdaki şekilde özetliyor;

“Meslekten yoksun, köylülüğü aşamamış ezik kitleler ise, kent varoşlarına dolsalar dahi; hem burjuvalaşamamışlar, hem tarihe karışmakta olan ‘proleterya’ sınıfının dışında kalmış olduklarından, kendilerine bir ‘kimlik’ aranmaya başlarlar…

Hadi gelsin ırkçılık ve kan bağı aranışları, hadi gelsin din bağı aranışları, hadi gelsin hukuksal kimlik önerileri…

Ve bir kıyıya itilsin mesleksel ekonomik kimliklerle, kazanç saydamlığı…”

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti’nin yoksulluk konulu panelinin açış konuşmasında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’de işsizlik sorununu çözmek için 250 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç var” şeklinde çok önemli bir tesbitte bulunmuştur.

Önemli olan işsizliği yenmek, insanlara meslek kazandırarak kazanç sağlamak ve sağlanan ekonomik kalkınma ile insanların huzur içinde yaşama eşiği olan kişi başına milli gelirin 10 bin dolara yükseltmektir. Ülkenin gündemi bunu sağlayacak konularla dolu olmalıdır.

İstanbul