ÜLKEMİZ ÜZERİNDEKi KARABULUTLAR!

Bir zamanlar Viyana’dan Bağdat’a,Tunus’dan Kafkaslara kadar 5 milyon km2 alanı kaplayan Osmanlı Devlet’ini çeşitli oyunlarla parçalayan dış güçler,Atatürk’ün önderliğinde yürütülen ”Milli Mücadele”sonunda ”Misakı Milli” sınırları içinde 800 bin km2’lik bir alanda kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ni ülke içinde yandaşlar bularak parçalamaya çalışıyorlar.

Bu konuda hassas bir tutum gösteren İstanbul Üniversitesi

Senatosu tarafından ,28 Mart’ta Diyarbakır’da ve daha sonra Siirt, Batman, Yüksekova ve Şemdinli’ye sıçrayan PKK güdümlü bölücü harekete karşı, Türkiye’deki hükümeti uyaran ve Türk halkını dikkatli olmaya çağıran bir bildiri yayınladı.Bu tarihi bildiriye hepimizin ve bilhassa politikacıların kulak vermesi gerekir.

*   *   *

YÜCE TÜRK ULUSUNA, başlığı ile başlayan bu bildiri metnini aşağıda değerlendirmenize sunuyorum;

”İstanbul Üniversitesi Senatosu; 31 Mart 2006 tarihinde yaptığı olağanüstü toplantıda, ülkemiz bütünlüğüne yönelik iç ve dış kaynaklı saldırıları değerlendirerek kamuoyuna aşağıdaki duyurunun yapılmasını oybirliği ile kararlaştırmıştır: 28 Mart 2006 tarihinde Diyarbakır’da başlayan ve 30 Mart 2006 tarihinde Batman, Van ve Siirt’e sıçrayan bölücü ve terörist gösterileri derin bir üzüntü ile izliyoruz.

Senatomuz, söz konusu gösterilerin daha vahim olayların bir başlangıcı ve provası özelliği taşıdığının bilincindedir. Sahneye konulan ve yaygınlaştırılmak istenilen olayların arkasında, yanında, hatta içinde yer alan iç ve dış mihraklara karşı, hukuk ve demokrasi ilkeleri doğrultusunda gerekli tüm önlemlerin alınması için Yüce Parlamentoyu ve Hükümeti göreve çağırıyoruz.

Tüm siyasi partileri, siyasi ideolojilerini ve oy kaygılarını bir tarafa bırakarak, gereken bütün önlemleri vakit geçirmeden ve birlikte almaya davet ediyoruz. Cumhuriyet kanunlarının tam ve eksiksiz olarak uygulandığını görmek istiyoruz ve acilen bekliyoruz.

Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne yönelik saldırılara karşı, her türlü yasal önlemlerin alınmasını, AB ile olan ilişkilerin bu bağlamda değerlendirilmesini, yabancılara toprak satılması gibi hassas konuların ulusal bütünlüğümüzü koruma açısından gözden geçirilmesini önemle talep ediyoruz.

Türkiye’ye dışarıdan yapılan sataşma ve saldırılara, Uluslararası usul ve kurallara uyularak mukabele edilmesini bekliyoruz.

Yakın tarihimizde Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’nda yaşananlar milletimizin bilincinde canlılığını korumakta, gazilerimiz halen aramızda yaşamaktadır. Kaynağını göz yaşından, acılardan, olağanüstü fedakarlıklardan, gencecik bedenlerin bu topraklara dökülen kanlarından alan savaşlar sonunda kurulan bu cumhuriyet, bu vatan, bu ülke hepimizin namusudur.

Din, dil, ırk, etnik köken ayrımı gözetmeksizin toplumun tüm kesimlerini kucaklayan laik ve demokratik cumhuriyetin, milli ve üniter  devletin yaşatılması, geliştirilmesi ve ülkemizin bölünmez bütünlüğü için verilen mücadeleler tüm varlığımızın temelidir.

Cumhuriyet kazanımlarının, Atatürk milliyetçiliğinin, laik demokratik cumhuriyetin yüceltilmesinde, Atatürk İlkelerine sahip çıkılmasında, ulusal bütünlüğümüzün ne pahasına olursa olsun korunmasında hiçbir güç bizi yolumuzdan ayıramayacaktır. Bu yolda yürümeye kararlı olduğumuzu ve sonuna kadar azimle yürüyeceğimizi Yüce Türk Ulusu’na saygılarımızla duyururuz.

İstanbul Üniversitesi Senatosu adına Prof. Dr. Mesut PARLAK Rektör”

*   *   *

İstanbul Üniversitesi Senatosu’nun uyarıları,bu ülkede yaşayan ve vatanını seven ve şu anda olayların devam etmesinden dolayı büyük bir üzüntü içinde olan sessiz çoğunluğun hislerine tercüman olmaktadır.

Yazım hazırladığım şu dakikalarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu olaylarla ilgili olarak ”Meclis Görüşmesi”yapılıyor. Temenni ederim ki, Meclisimiz terörle mücadele ve ülkenin bölünmezliği konusunda parti çıkarlarını bir tarafa bırakarak ,Cumhuriyeti kuran ilk Meclis gibi tek vucut olarak hareket eder ve ülke üzerindeki karabulutları dağıtır.

İstanbul, 4 Nisan 2006