ÇORUM’DA EĞİTİMİN KALİTE GÖSTERGESİ ÖSS VE OKS SONUÇLARI !

Birkaç günden beri Çorum’da olduğum için tüm yerel gazeteleri izleme imkanını buldum. Gazetelerin sahifelerinin büyük bir kısmını dershanelerin ilanları dolduruyor.

Eğitim kuruluşları olmalarına rağmen birer ticari müessese olan bu dershanelerin öğrencilerin başarılarını kendilerine mal etmelerini belirli sınırlarda hoşgörü ile karşılamama rağmen, bu başarılı öğrencilerin okullarının ve bilhassa öğretmenlerin katkısı gözardı edilmemelidir diyorum. Hatta bu öğrencilerin isimlerinin yanına hangi okulda öğrenci olduklarının belirtilmesinin çok onurlandırıcı bir tutum olacağını belirtmek isterim.

Çorum’da eğitimin kalitesinin göstergesi her yıl yapılan ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı) ve OKS (Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavı) neticelerine göre belirlenmektedir.

Bugün sayın Valimiz Mustafa Toprak ile yaptığımız görüşmede bu iki imtihan türünde 2002 yılından beri elde edilen başarı neticeleri hakkında bilgi edindim. Kendisinin de belirttiği gibi yıllar içinde elde edilen başarı sıralamasında bir iyileşme olsa da gelişme yolunda önemli adımlar atan Çorum için bu yeterli değildir. Eğitim seviyesi ve kalitesi yükseltilmelidir.

2007, ÖSS başarı durumunu incelediğimizde Çorum’un 81 il arasında;

Sayısal’da 21.

Sözel’de 7.

Eşit Ağırlık’ta 12.

olduğu görülmektedir.

Bu noktada ilk üçte yer alan şehirler aşağıda verilmiştir;

Sayısal’da 1. Ankara, 2. Denizli, 3. Eskişehir.

Sözel’de 1. Kırşehir, 2. Denizli, 3. Karaman.

Eşit Ağırlık’ta 1. Denizli, 2. Karaman, 3. Kırşehir.

2007, OKS başarı durumunu incelediğimizde Çorum’un 81 il arasında;

Matematik-Fen’de 47.

Türkçe-Matematik’de 48.

olduğu görülmektedir.

Burada ise ilk üçte yer alan şehirler aşağıda verilmiştir;

Matematik-Fen’de 1. Burdur, 2. Edirne, 3. Eskişehir.

Türkçe-Matematik’de 1. Burdur, 2. Kırşehir, 3. Eskişehir.

Öğrencilerimizin bu imtihanlarda ve bilhassa OKS imtihanlarında gösterdikleri başarının artırılması ve Çorum’un daha ön sıralarda yer alması için gayret gösterilmelidir.

Bu gayreti kimler gösterecek diye sorduğumuzda akla ilk gelen ailelerdir. Aileler evlatlarının başarısı için daha fazla gayret etmeli ve her türlü fedakarlığa katlanmalıdır.

Bunun yanında Milli Eğitim camiası, diğer bir ifade ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürlükleri ve öğretmenler eğitim kalitesinin yükselmesi için ellerinden geleni daha fazlası ile yapmalıdırlar.

Bu imtihanlara giren öğrencileri, aileleri ve öğretmenleri ile tüm idarecileri kutluyor ve başarılar diliyorum.

Çorum, 13.Temmuz.2007