KISSADAN HİSSE… EŞEKLERDE BİR BAYRAM!

Usta köşe yazarı Hasan Pulur’un yukarıda başlık yaptığım 19.8.2007 tarihli yazısını Milliyet gazetesinde okudum, bol bol güldüm ve düşündüm…

Güncel olayları açıklayabilmek için güzel fıkralardan faydalanan sayın Pulur’un bu yazısının bir kısmını aşağıda sizlerin değerlendirmenize sunuyorum.

*      *      *

EŞEKLERDE bir bayram:

“Çok şükür öldü!”

Kimmiş ölen?

Semercibaşı!

Zavallı eşekler bu semerciden çok çekmişler, hepsinin sırtı da yara olmuş; herif doğru dürüst semer yapamıyormuş…

Bütün eşekler bayram ederken en yaşlı eşek kara kara düşünmeye başlamış. Sıpalar merak etmiş:

“Ah benim aptal sıpalarım, ölen semercinin ilk yaptığı semerler hep sırtımızı delik deşik yara etti. İşi öğreninceye kadar çok çektik. Tam öğrendi, ömrü vefa etmedi…

Şimdi acemi semerci gelecek, kimbilir usta oluncaya kadar neler çekeceksiniz?”

Kıssadan hisse…

Her yenilikçi, işi öğreninceye kadar ananızı ağlatır, görürsünüz!

*      *      *

Yazının son kısmında vurgulanan acemi semercinin usta oluncaya kadar neler çekileceği konusu çok önemli… Diğer bir ifade ile her yeni gelenin işini öğrenmesinin nelere mal olduğu da dikkat çekiyor…

*      *      *

Bu değerlendirme, beni Ankara’daki geçmiş günlerime götürdü…

O zamanlar devlet çarkı içinde önemli görevlere getirilenlerin ne kadar kısa bir süre bu görevlerinde kaldıklarını hayretle öğrenmiştim…

İmar ve İskan Bakanı olduğumda, burada görev yapan bakanların ortalama bakanlık sürelerinin 8 ay olduğun öğrenmiştim.

Daha sonraki yıllarda, T.C. Devlet Demiryolları Yönetim Kurulu Üyeliği yaptığım dönemde de bu kuruluşun genel müdürlerinin görevde kalma sürelerinin 18 ay olduğunu da hayretle öğrenmiştim.

Bu noktada sizlerin, yukarıdaki semerci hikayesini tekrar hatırlamanızı isterim.

*      *      *

Alman Devlet Demiryolları Genel Müdürü”nün davetlisi olarak Almanya’da yaptığımız bir seyahatte kendisinin 12 yıldan beri bu görevi yürüttüğünü ve yeniden 12 yıl daha görev süresinin uzatıldığını öğrendiğimde hem ülkem için üzülmüş ve hem de devlette devamlılığa önem veren idarenin bu tutumuna hakikaten şaşırmıştım…

*      *      *

Sonuç olarak yukarıdaki hikayede bahsedildiği gibi kalkınmış ülkelerde işini bilenler uzun süre görevde tutuluyorlar…

Diğer bir ifade ile işini bilenler semercinin ölümüne sevinmiyorlar…  İstanbul, 21.Ağustos.2007