SEYDİMLİ ARİF ve ORTAOKUL ÖYKÜSÜ

Kasım ayı başında Sayın Sezin ve Haydar Ali Öztaş’ın davetlisi olarak dostlarımızla birlikte çok güzel bir hafta sonu geçirdiğim Sungurlu’dan İstanbul’a dönerken yanımda oturan genç ile sohbet ettim. Kendisinin Seydimli olduğunu ve Kırgızistan’da bir inşaat firmasında çalıştığını söylemesi üzerine, Danışma Meclisi üyeliğim ve Bakanlığım sırasında Seydim ve muhtarıyla olan yakın ilişkim ve işbirliğim nedeniyle, kendisiyle uzun süre sohbet ettim.

*     *      *

İlkokulu bitirince Seydim’de ortaokul olmadığı için üç yıl okuyamamış.

Halbuki o yıllarda benim uğraşımla1983-1984 bütçesinde Seydim’e 8 yıllık yatılı bölge ilköğretim okulu yaptırılması için ödenek konulmuştu.

Muhtar Yusuf Satıcı’nın bana verdiği bilgiye göre, 1983 yılı sonunda yapılan seçimlerde iktidara gelen Anavatan Partisi Seydim’de yeterli oy alamadığından bu okulun yapılmasını engellemiş ve yatırım listesinden çıkarmış.

Bu nedenle Arif ortaokula gidememiş!

*     *      *

Okulun yapılmaması Muhtar Yusuf Satıcı’yı çok üzmüş, yıllarca bu okulun yapılması için başvurmadığı yer kalmamış… Vali’ye başvurmuş, milletvekillerine başvurmuş… Bir netice elde edememiş.

*     *      *

Yaptığı girişimler hakkında beni de bilgilendiren Muhtar’ın yaşadığı sıkıntıyı ve içinde bulunduğu ümitsizliği görünce kendisinin ricasını kırmayarak Ankara’da yetkililere başvurdum. Bu ricam kabul edildi ve Seydim’e üç yıllık bir ortaokul açılması kararlaştırıldı. Yetkililer nezdinde bu girişimi takip ettim ve bir yıl sonra da ortaokul binasının yapımı ile ilgili ihalenin gerçekleşmesini sağladım.

*     *      *

Ortaokulun eğitime başlamasıyla Arif de tekrar eğitime başlama imkanına kavuşmuş.

Ortaokulu bitirdikten sonra Çorum Ticaret Lisesi’ne kaydını yaptıran Arif, maddi imkansızlıkları nedeniyle her gün Seydim’den Çorum’a gitmiş ve gelmiş…

Ticaret Lisesi’ni bitiren Arif, Sivas’ta kurulu bulunan Cumhuriyet Üniversitesi’nin Meslek Yüksekokulu’nun iki yıllık muhasebe bölümüne devam etmiş ve başarıyla mezun olmuş.

Şu anda Kırgızistan’da kurulu devlet üniversitesinin işletme bölümünde dört yıllık lisans eğitimini sürdürüyor.

Her ne kadar Almanya’da çalışan ailesi kendisine destek sağlamaya hazır ise de, Arif, Kırgızistan’da faaliyet gösteren bir Türk inşaat firmasının muhasebe servisinde çalışarak okul ücretini ve giderlerini karşılıyor.

*     *      *

Bu yazıyı bir öğünme gayesiyle yazmadım. Yazmamın esas nedeni kısır çekişmelerin nelere malolduğunu ortaya koymak.

Zamanında gerekli adımlar atamadığımızdan nice Arif’ler kaybolup gitmektedir.

İSTANBUL 19 KASIM 2007