HİTİT ÜNİVERSİTESİ’NİN 1. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ

Bugün Hitit Üniversitesi’nin kuruluşunun birinci yıldönümü.

Üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. Serdar Kılıçkaplan’ın kutlama törenine davet yazısını büyük bir memnuniyetle aldım. Aynı gün İstanbul’da daha önceden kararlaştırılmış bir akademik ve iki sosyal faaliyete katılacağımdan böyle bir mutlu bir günde üzelerek Çorum’da olamayacağım. Uzakta da olsam kalben kendimi Hitit Üniversitesi mensubu ve kutlamalara katılan hemşehrilerimin arasında hissedeceğim.

Hitit Üniversitesi’nin birinci kuruluş yıldönümünü coşku içinde yaşadığımız bu günde sayın Rektörümüzü, tüm Hitit Üniversitelileri ve Çorumluları tebrik ediyorum. Böyle bir günde üniversitemizin kuruluşuna katkıda bulunanlara teşekkür ediyoru.

Hitit Üniversitesi’nin kurulması Çorum için çok önemli tarihi bir olgudur. Üniversiteler bir bilim yuvası olarak yalnız araştırma yapmakla, insan yetiştirmekle kalmaz, dünyaya, ülkesine ve bilhassa kurulduğu kentte ekonomik kalkınma sağlanmasının ötesinde ışık saçar, kentte kültürel faaliyetleri hızlandırır ve kentte yaşayanların “yaşam kalitesi”ni yükseltir.

Cumhuriyetimizin kurulduğunda, ülkemiz birçok konuda Atatürk’ün hedef koyduğu “muassır medeniyetler seviyesine erişmek” düşüncesini sağlayabilecek imkanlardan yoksundu. Eğitim ve yüksek öğretim konusunda ise durumumuz hiç de iç açıcı değildi. Okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 10 civarında idi. Bir üniversitemiz, 280 öğretim elemanımız ve 10 bin üniversite öğrencisi mevcuttu. Bugün okuma yazma oranı yüzde 90 civarnıda olup, ülkemizde 115 üniversite, 2 milyon üniversite öğrencisi ve 80 bin civarında öğretim elemanı bulunmaktadır.

Bugünkü yazımda kurulmasını yıllarca beklediğimiz üniversitemiz hakkında günlük tartışmalara girmeyi istemiyorum. Hitit Üniversitesi’nin hızla gelişmesini ve bilim hayatında saygın bir yer almasını istiyorum. Beklenen gelişme, üniversite ile halkımızın birbiri ile kenetlenmesi, elele vermesi ve birlikte hareket etmesi ile sağlanabilir.

Daha ancak yazılarımda da belirttiğim gibi 1975 yılından itibaren kurucusu bulunduğum Çorum Makina Meslek Yüksek Okulu’nda üç yıl öğretim üyesi olarak çalıştığım için  kendimi Hitit Üniversitesi’nin bir mensubu olarak görüyor ve Hitit Üniversitesi’nin nice başarılı kuruluş yıldönümleri yaşamasını temenni ediyorum.

İstanbul, 16.Mart.2008