HİTİT ÜNİVERSİTESİ ve İŞLETMECİLİK KONGRESİ

Biraz önce Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Serdar Kılıçkaplan beni telefonla arayarak 8-10 Mayıs 2008 tarihleri arasında tertipledikleri ” VII.ANADOLU İŞLETMECİLİK KONGRESİ”ne davet etti.

Ne yazık ki , bu nazik davete 7 Mayıs tarihinde Polonya’ya uçacağım için katılamayacağımı kendisine üzülerek bildirdim.

*     *     *

Şehrimizde Hitit Üniversitesi’nin kurulması, bu kongrenin,  geçmişte nice konferansların ve gelecekte daha çok sayıda konferansların tertiplenmesine imkan sağlamış bulunmaktadır.Bu nedenle biz Çorumlular üniversitemizle gurur duymalıyız.

*     *     *

Bu kongrenin ana konusu ”Küreselleşme Sürecinde İşletmelerde Yeni Yaklaşımlar (İnovasyon)” olup Çorum’da ve Anadolu’nun muhtelif köşelerinde gelişen işletmelere ve bilhassa KOBİ’lere önemli bilgi aktarımını sağlayacaktır.

Yazıma devam etmeden ansiklopedi bilgilerine dayanarak ”INOVASYON” denince ne anlaşılması gerektiğini izah etmeyi isterim;

”İnovasyon, Latince bir sözcük olan “innovatus”tan türemiştir. “Toplumsal, kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması” anlamındadır. Webster, inovasyonu “yeni ve farklı bir sonuç” olarak tanımlar. Türkçe’de “yenilik”, “yenileme” gibi sözcüklerle karşılanmaya çalışılsa da, anlamı tek bir sözcükle ifade edilemeyecek kadar geniştir. Diğer yandan “yenilik” ve “yenileme” “inovasyon” sözcüğü ile ifade edilemeye çalışılan kavramın dışında da çağrışımlara yolaçmaktadır. Bu nedenle, “inovasyon”un teknik bir sözcük olarak kabul edilip, tıpkı “teknoloji” sözcüğünde olduğu gibi dilimize oturtulmasında yarar var.” şeklinde bir açıklama yapılarak esas manası aşağıdaki şekilde verilmektedir.”Günümüzün hızla değişen rekabet ortamında ayakta kalabilmek için şirketlerimizin ürünlerini, hizmetlerini ve üretim yöntemlerini sürekli olarak değiştirmeleri ve yenilemeleri gerekmektedir. Bu değiştirme ve yenileme işlemi “inovasyon” olarak adlandırılır.”

*     *     *

Bilindiği gibi inovasyon, yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirmek ve bunu ticari gelir elde edecek hale getirmek için yürütülen tüm süreçleri kapsar. Yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirme, yeni düşüncelerden doğar. İnovasyon sürekliliği olan bir faaliyettir. Bu nedenle, ortaya atılan, geliştirilerek işler hale getirilen ve sonuçta firmaya rekabet gücü kazandıracak şekilde pazarlanan bu fikirlerin ve sonuçlarının tekrar tekrar değerlendirilmesi ve yeni getiriler için yaygınlaştırılarak kulanılması gerekir. Bu sayede doğacak yeni fikirlerse yeni inovasyon faaliyetlerini doğurur.

Ülkemizin kalkınması ,üretimin ve bilhassa ihracatın artması işletmelerin  büyümesine,gelişmesine ve yeniliklere açık olmasına bağlıdır.

Küreselleşme sonucu ortaya çıkan yarışmaya ayak uydurma ancak inovasyon ile mümkün olabilecektir.Bunun için işletmelerin devamlı inovasyon içinde olmaları gereklidir.

*     *     *

Bu kongrenin öncelikle şehrimiz ve Anadolu’nun dört bir köşesindeki işletmelere yeni ufuklar açmasını ve faydalı olmasını temenni ediyorum.

Bu toplantıyı tertipleyen Hitit Üniversitesi mensuplarını, sayın Rektörümüz Prof.Dr. Serdar Kılıçkaplan’ın şahsında kutluyorum  ve başarılarının devamını diliyorum.

Bu kongrenin gerçekleşmesine katkıda bulunan Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu(Tübitak),Halk Bankası,Milli Produktivite Merkezi ile ayrıca destek sağlayan hemşehri kuruluşlarımız olan Çorum Ticaret Borsası,Çelik Çorap (Haydar Öztaş),Anitta Otel,Ece Banyo,BaktatHitit Sigorta ve Ulusoy Dağ Tesisleri yetkililerine teşekkür ediyorum

İstanbul, 5 Mayıs 2008

Not: Hakimiyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni  ve Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen’in değerli babası İsmail Kemal Erzen’in vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim.Merhuma tanrıdan rahmet,değerli ailesine başsağlığı diliyorum.