5. DÜNYA SU FORUMU BİTTİ !

İstanbul’da 16-22 Mart 2009 tarihleri arasında, bir hafta boyunca devam eden 5. Dünya Su Forumu ,192 ülkeden bir araya gelen yaklaşık 35 bin kişinin(13 bin yabancı) katılımı ile tamamlandı. Katılan her bir birey için Çatalça’daki 5. Dünya Su Forumu Hatıra Ormanı’na bir fidan dikildi.”

5. Dünya Su Forumu boyunca, dünyadaki kaynakların eşit paylaşımı, farklılıkların giderilmesi amacıyla tematik, bölgesel ve siyasi olarak üç paralel temada oturumlar gerçekleştirildi.

Bu oturumlarda hedefler, eylem planları sunuldu. Dünyada çok önemli bir konu olan su temini ve hıfzı sıhha(sanitasyon) ve 2015 Milenyum Hedefleri’ne ulaşabilmek için yapılması gerekenler gündeme geldi.

Bu forumda su temini ve hıfzı sıhha(sanitasyon)konusunda dünya acil olarak uluslararası camiadan önlem ve cevap beklediği vurgulandı. 2015 yılında dünya nüfusunun %40’ı su sıkıntısı olan yerlerde yaşayacağına ve 2050’de dünya nüfusunun  9.5 milyar olacağına dikkat çekildi.

Forum süresince 112 adet tematik, 7 bölgesel, 5 üst düzey panel ve 105 yan etkinlik yapılırken, Birleşmiş Milletler Dünya Su Kalkınma Raporu, Avrupa Çevre Ajansı ve OECD’nin Su Yönetimi Raporu açıklandı.

Politik ve siyasi süreç içinde 91 ülkeden 200 yerel yönetim temsilcisi biraraya geldi. 52 ülkenin Belediye Başkanı, değişimler karşısında kentsel su kaynakları yönetimi konusunda ortak bir taahhüt vermeye çağıran İstanbul Su Mutabakatı’na imza attı.

Forum kapsamında 173’ü yabancı 263 Parlamenter biraraya gelerek, daha önce hazırlık toplantılarında oluşturulan 13 maddelik öneriler listesini ülkelerinde tartışmak üzere aldılar.

155 ülke ve 14 Uluslararası Kuruluş “Bakanlar Konferansı”nda biraraya gelerek, Bakanlar Deklarasyonu’nu açıkladılar.

Devlet Başkanları Zirvesi’ne 3 ülkenin Cumhurbaşkanı, 3 Kraliyet ailesi mensubu, 4 ülkenin başbakanı ve 100 ülkenin bakanı katılarak, su forumlarında bir milat yaşandı.

Çocuklara, gençlere ve kadınlara özel düzenlenen oturum ve forumların yanı sıra, uzman ve akademisyenler, yerel yönetimler, özel ve kamu kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları forumda biraraya geldi.

Bugüne kadar fuar alanı olarak kullanılan en büyük çadırda gerçekleştirilen Dünya Su Sergisi ve Fuarı’nda Hollanda, Japonya, Amerika, Kore, İtalya, Brezilya, İspanya, Portekiz, Umman, İsrail, Danimarka, İran, Çin ve Türkiye’den su ve çevre ile ilgili firmalar, bakanlıklar ve farklı kurumlar stand kurdular. Her ülkenin ayrı bir alana sahip olduğu fuarda bulunan şirketler, içme suyu, atık su arıtımı, sanitasyon, tarım ve başka birçok konuda su ile ilgili ürün ve çalışmalarını, güncel teknolojilerini sundular.

5. Dünya Su Forumu ilk Yeşil Forum olarak gerçekleştirilerek, geri dönüşümlü malzemelerin kullanımı, atık yönetimi sistemleri uygulandı. Yine forum kapsamında ilk kez bir Küresel Su Eğitim Köyü kurularak, su konusunda bilinçlendirme çalışmalarına da katkı sağlandı.

Beklenenin çok üzerinde ilgi gören 5. Dünya Su Forumu, Sütlüce Kongre ve Kültür Merkezi’nin yanı sıra Feshane ve Lütfi Kırdar Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliklere de ev sahipliği yaptı.

Feshane ve Sütlüce Kongre Merkezi tarihi Galata Köprüsü ile birbirine bağlanarak Haliç’in iki kıyısı suda yakınlaştı.

Forum’da T.C. Başbakanlık Su Ödülü’nün yanı sıra Kral Hassan II Büyük Dünya Su Ödülü ve Kyoto Su Ödülü de sahiplerini buldu.

Forum’da su sadece tematik çerçevede değil sanatsal anlamda da irdelendi. Bu amaçla, “Su ile Gelen Kültür” isimli fotoğraf sergisi düzenlenirken, hafta boyunca da su konulu filmler gösterildi. Açılışta Tekfen Senfoni Orkestrası koınser verdi. Ayrıca Cemal Reşit Rey Orkestrası eşliğinde Fazıl Say, keman virtüözü Cihat Aşkın, Burhan Öçal birer konser verdi.Bunların yanısıra Kültür ve Turizm Bakanlığı Foklör ekibi de gösterileri sundu.

*     *     *

5. Dünya Su Forumu’nun bukadar başarı geçmesi için herkes elinden geleni yaptı.

Çever ve Orman Bakanlığı,İstanbul Büyükşehir Belediyesi,Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve İstanbul Su ve Kanal İdaresi bu Foruma maddi destek sağladı ve Forum sekretaryasının içinde yer aldı.

İsimlerini tek tek sayamadığım tüm emeği geçenleri kutluyorum.

Burada bilhassa Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun ve Forum Genel Sekreteri Oktay Tabasaran’ın bu başarıya önemli katkıları olduğunu ayrıca belirtmeyi istiyorum.

İstanbul,23 Mart 2009

Not: Bu yazı, basında yer alan haberlerden faydalanarak hazıtlanmıştır.