5. DÜNYA SU FORUMU’NA KATILIYORUM

16-22 Mart 2009 tarihleri arasında İstanbul’da 5.Dünya Su Forumu, Sütlüce Kültür Merkezi ve Feshane’de yapılıyor. Bu toplantıya ben de Bilimsel Danışma Kurulu Başkan Yardımcısı ve Tema 2 Sorumlusu olarak katılıyorum.

Merkezi Fransa’nın Marsilya şehrinde bulunan ”Dünya Su Konseyi” isimli bir sivil toplum kuruluşunun bünyesinde 80 ülkeden üyeler yer almaktadır.Bu üyeler yaptıkları toplantılarla su konusunu gündemde tutmakta, yaşamımız için vazgeçilmez olan suyun önemini politikacılara, yerel yöneticilere ve bilhassa halklara duyurmaktadır.

Dünyanın suyla ilgili en büyük etkinliği olan Dünya Su Forumu, Dünya Su Konseyi ve ev sahibi ülke hükümetinin ortak girişimi olarak üç yılda bir düzenlenmektedir.Fas(1997),Hollanda(2000),Japonya(2003) ve Meksika(2006) düzenlenen önceki forumların ardından, 5. Dünya Su Forumu İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Bu Forumun Türkiye’de yapılması Çevre ve Orman Bakanımız Prof.Dr.Veysel Eroğlu’nun öncülüğünde Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Hükümetimizin yürüttüğü girişimler sonuçunda mümkün olmuştur. Destekleyici kuruluşların başında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Su ve Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü gelmektedir.

5.Dünya Su Forumu’nun ana teması ”Farklılıkların Suda Yakınlaşması”olup bu amaca uluşmak için coğrafi engelleri aşmayı ifade ediyor. Ayrıca dünya kamuoyuna, suyun kendi başına bir amaç olmadığı, aksine kalkınmamız ve refahımız için bir araç olduğu mesajını da veriyor.

Nüfus artışı ve bundan kaynaklanan göçler, kentsel yoğunlaşmanın artmasıyla oluşan kirlilik, iklim değişikliğinin yarattığı etkilerle oluşan felaketler, bu değişimlerin hepsi su kaynakları üzerinde ek bir baskı oluşturuyor ve sağlık sorunları yaratıyor.

Şu anda her gün 6 bin çocuk, temiz ve yeterli su bulamadığı için ölüyor. Senede 2 milyar insana temiz su ulaştırılamıyor. 20.yüzyılda dünya nüfusu 3 katına çıktı. Su kullanımı 6 kat arttı.

Yine de dünya suya ihtiyaç duymaya devam ediyor ve her geçen gün biraz daha fazla ihtiyaç duymaktadır.

Gıda üretimi için su, sağlığı iyileştirmek için su, sanayi ve hizmetler için su, nüfusun tamamının içmesi için suya ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu saydıklarımızın hepsini gerçekleştirmek için daha iyi yönetişime,yaygın bilgi dağılımına ve daha fazla paraya gerek duyulmaktadır.Ayrıca bunların hepsinin adil ve sürdürülebilir bir şekilde paylaşılması gerekiyor.Somut olarak,herkesin suya erişmesinin ve su kullanma hakkına sahip olmasının anlamı budur.

İstanbul Forumu,her zamankinden daha fazla   paydaşın etkileşmesine dayalı biçimde öncelikli konulara odaklanacaktır.Bu konular 500’ün üzerinde sunum yapılarak altı ana tema halinde ele alınacaktır;

– Tema 1 :Küresel Değişimler ve Risk Yönetimi

– Tema 2 :İnsan Kalkınma Binyıl Kalkınma Hedefleri

– Tema 3 :İnsani ve Çevresel İhtiyaçlar Dikkate Alınarak Su Kaynaklarının Korunması ve Yönetimi

-Tema 4 : İdare ve Yönetim

-Tema 5 :Finans

-Tema 6 :Eğitim, Bilgi ve Kapasite Geliştirme

Bu temaların 24 adet olan alt başlıklarını burada geniş yer tutacağı için vermedim. İsteyenler www.worldwaterforum5.org adresinden bilgi edinebilirler.

Forumun bir de siyasi süreci bulunmaktadır.Burada tematik ve bölgesel süreçlerle yeni bir etkileşim dinamiğinden yararlanılacak ve bunun sonuçları siyasi bir bileşen için önemli bir veri haline getirilecektir.Bu siyasi sürece devlet başkanları,başbakanlar,bakanlar,milletvekilleri birlikte  yerel ve ulusal yönetimler de katılacaktır.

Dünyadan 23 devlet başkanı yanında bakan, parlamenter(milletvekili),belediye başkanı ve bilim adamı davetli. 192 ülkeden 15 bin civarında katılım bekleniyor.

Bu Forum’un bilimsel ve siyasi katkıları yanında ülkemizde yapılmasının Türkiye’nin ve bilhassa İstanbul’un daha iyi tanınmasına önemli bir katkı sağlayacağını tahmin ve ümit ediyorum.

Toplantı hakkındaki izlenimlerimi de size aktaracağım.Siz de o zamana kadar, dünya nüfusu 2050’de 9 milyar olduğunda ne yapacağımızı düşününüz !

İstanbul,13 Mart 2009

Bu yazı hazırlanırken Forum yayınlarından faydalanılmıştır.