Dünyada ve Türkiye’de Güncel Atıksu Problemleri

Ahmet Samsunlu tarafından 3 Mayıs 2011 tarihinde yapılan sunumdur

Not: Figürlerin, Tabloların ve Formüllerin daha yüksek çözünürlüklü görüntüleri için görsele sağ tıklayıp “resmi yeni sekmede aç” seçeneğini seçiniz

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 1   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 2   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 3   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 4   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dünya nüfusunun %40’ı dünya gelirinin % 87’sini ,

 Dünya nüfusunun % 60’ı ise dünya gelirinin ‘13’ünü almaktadır.

 Dünyada zengin ve fakir ayırımı giderek artmaktadır.

 Bu nedenle  dünya’da bugün 2,7 milyar insan temel sağlık hizmetlerinden  (sanitasyon), yani kanalizasyon ve arıtma sistemlerinden  yoksun olarak yaşamaktadır.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 5   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Gelişmekte Olan Ülkelerde AtıksuBertarafı

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 6   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Haliç’in güneyinde bulunan yerleşim yerlerindeki  atıksuları toplanıp, ön arıtmadan geçirilerek paslanmaz çelik borularla İstanbul Boğazı’nın  dip akıntısına deşarj edilmektedir.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 7   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


Source :  Unıted Cıtıes  And Local Governments  (2009 Edition)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 8   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 9   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 10   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 11   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 12   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Arıtma Çamurunun İşlem Göreceği Termik santralin model görünümü (Bochum-Ölbachtal, 1993)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 13   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Balve-Binolen arıtma Tesisi ( 3000eşdeğer nüfus ) ve Tesis Çıkış Lagünü Havalandırma Yapısı

Tesis 1993 yılında işletmeye alınmıştır.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 14   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 15   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 16 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Yaz aylarında Essen Şehri civarında Ruhr Nehrindeki ortalama yıllık fosfat konsantrasyonu değişimi

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 17   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

  Gelişmekte olan ülkeler genellikle arıtma tesislerine sahip değillerdir. Ayrıca bunları kurabilecek teknolojik birikimleri de bulunmamaktadır. 

 Bu ülkelerde arıtma tesisi kuran gelişmiş ülkeler en son teknolojiyi oraya götürmektedirler. Bu tesislerin işletilmesi ve bakımı yeterli teknik eleman olmadığı için başarılı olmamaktadır. Halbuki bu ülkelerde başlangıç aşamasında inşaatı ve işletilmesi daha basit tesisler kurulabilir.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 18   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 İstanbul’da ilk aşamada denizde akım şartlarının uygun olduğu bölgelerde ön arıtmaya sahip deniz deşarjları inşa edilmiştir. Bunun ilk örneği Yenikapı Ön Arıtma Tesisi ve Ahırkapı Deniz Deşarjıdır. Ekonomik şartlar uygun olduğu zaman mevcut  13 deniz deşarjı biyolojik arıtma tesisleri olarak geliştirilecektir.

Başlangıçta Tuzla Arıtma Tesisi iki kademeli bir tesis olarak inşa edilmişken 2009 yılında ileri arıtma bölümü eklenmiştir. Son yıllarda ise azot fosfor giderimini de ihtiva eden Paşaköy Arıtma Tesisi kurulmuştur.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 19   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


 Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Planı

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 20   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Yenikapı Ön Arıtma – Ahırkapı Deniz Deşarjı Kesiti

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 21   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 22   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Haliç’inÖnceki ve Sonraki Hali

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 23   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 24   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 25   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 26   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 27   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 28   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Farklı Arıtma Tesisi Uygulamaları

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 29   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 30   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 31   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 32   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


 Kimyasal Arıtma ile Fosfor Giderimi Alternatifleri

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 33   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 34   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Konvansiyonel Aktif Çamur ve Membran Prosesli İleri Arıtma

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 35   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Membran  Bioreaktörlerin Şematik Akım Şeması

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 36   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 37   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Leave a Comment.