Dünyada ve Türkiye’de Su Sorunları

Not: Figürlerin, Tabloların ve Formüllerin daha yüksek çözünürlüklü görüntüleri için görsele sağ tıklayıp “resmi yeni sekmede aç” seçeneğini seçiniz

Bu sunum 5 Mayıs 2011 tarihinde Ahmet Samsunlu tarafından yapılmıştır.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 1   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Anadolu’da Su

Bir çok uygarlığın kesişme noktasında yeralmış olan Anadolu’da, evrensel bir kültür mirası niteliğini taşıyan, son dört bin yılın hemen her döneminden kalan, bazıları günümüzde de işlevini sürdüren pek çok su yapısı, Türkiye’ye bu yönden dünyanın en önde gelen açık hava müzelerinden biri niteliğini kazandırmıştır.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 2   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bu bağlamda, Orta Anadoluda M.Ö. II.binyıldan,

Hitit döneminden; Doğu Anadoluda M.Ö. I.binyılın ilk yarısından, Urartu döneminden; Batı veGüney Anadolu’da M.Ö. I.binyılın ikinci yarısından ve M.S. I.binyılın ilk yarısından, Helen, Roma, Erken Bizans dönemlerinden; Orta ve Doğu Anadolu’da M.S. 10. ila 13.yüzyıllardan, Selçuklu döneminden; Türkiye’nin pek çok yöresinde 14. ila 20. yüzyıllardan, Osmanlı döneminden kalma, çeşitli su yapıları bulunmaktadır

Bu su yapıları arasında barajlar, kanallar, kargir mecralar, su kemerleri, tüneller, akarsularıtünel gibi örten yapılar, çeşitli türde borular, kent hazneleri, sarnıçlar gibi, yapılar bulunmaktadır.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 3   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Suyun önemini Anadolu’da inşa ettikleri baraj ile Hitit’ler ortaya koymuşlardır.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 4   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Efes

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 5   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Su dağıtımına ve kanalizasyon sistemlerine örnek bir çok buluntu ; pişmiş topraktan yapılma borular.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 6   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Roma Dönemi

Roma Döneminde İstanbul’un su ihtiyacı ;

  • Kuyulardan
  • Küçük menbalardan
  • Sarnıçlardan sağlanmaktaydı

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 7   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Valens (Bozdoğan) Kemeri

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 8   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bizans Dönemi

 Bu dönemde 70’den fazla üstü kapalı sarnıç yapılmıştır.

 Yerebatan (Basilika), Binbirdirek (Philoxenus) ve Acımusluk sarnıçları bilinen en meşhur üstü kapalı sarnıçlardır.

 Üstü kapalı sarnıçların yıllık kapasiteleri toplam 200.000 m3’dür

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 9   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Osmanlı Döneminde  Yapılan ve Geliştirilen Su Yolları

 Halkalı Su Yolları

 Kırkçeşme Su Yolları

 Üsküdar Su Yolları

 Taksim Su Yolları

 Hamidiye Suları

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 10   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 11   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 12   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Hamidiye Suları (Çeşmeler)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 13   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Melen Projesi

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 14   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Melen Projesi  Kesiti

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 15   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Türkiye Su Zengini Bir Ülke Değildir

Kişi Başına Düşen Su Tüketimi (m3) Durumu
> 10.000 Su Zengini
3.000 – 10.000 Yeterli Suyu Olan
1.000 – 3.000 Su Sıkıntısı Olan
< 1.000 Su Fakiri

ØDünya’da kişi başına düşen yıllık ortalama tatlı su miktarı 7.300 m3 iken Türkiye’de 1.645 m3’dür.

ØTürkiye su zengini değil, su sıkıntısı olan bir ülkedir.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 16   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 17   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   Yansı 18   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Değerlendirme

Yeryüzünde 1,1 milyar insan temiz içmesuyu bulamıyor. Bu rakamın 2025 yılında 3 milyara 2050 de 4 milyara çıkacağı tahmin edilmektedir.

 Kişi başına Avrupa’da ortalama 200 – 300, ABD’de 575 lt/gün su kullanılırken gelişmekte olan ülkelerde  ise 20 lt/gün suya ulaşamamaktadır.

Her yıl, temiz suya ulaşamadıklarından gelişmekte olan ülkelerde yaklaşık 5 milyon çocukta ishal teşhisi konulmakta, bu çocukların 1,8 milyonu ishal sebebiyle ölmektedir. Her üç dakikada bir çocuk ishal sebebiyle hayatını kaybetmektedir.

 Her yıl 250 milyon insan sudan kaynaklanan salgın hastalıklara yakalanmakta ve yaklaşık 10 milyon kişi hayatını kaybetmektedir.

Leave a Comment.