GENEL MİKROBİYOLOJİ VE ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ

GENEL MİKROBİYOLOJİ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MİKROBİYOLOJİSİ / Prof. Dr. Ahmet Samsunlu

ÖNSÖZ

Türkiye’de ilk defa bir üniversite bünyesinde lisans eğitimi verecek “Çevre Mühendisliği Bölümü”nün Ege Üniversitesi’nde 1975 yılında kurulmasına öncülük ettim. 1975-76 ders yılında Çevre Mühendisliği eğitimine başladığımızda bu bölümde kadrolu tek bir doçent olarak eğitimin ilk yıllarında çevre mühendisliği kimyası ve çevre mikrobiyolojisi derslerinin sorumluluğunu da üstlendim. Çevre mikrobiyolojisi dersini verirken oluşturduğumuz ders notlarım, 1986 yılında ilk defa Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi yayını olarak bastırıldı

1986 yılında yayınladığım çevre mikrobiyolojisi kitabımın halen bir başvuru kitabı olarak kullanıldığını öğrenmem bu kitabı yeniden bastırmam da önemli bir rol oynadı. Ana bilim alanımın oldukça dışında kalan bu kitabın yeni baskısını hazırlayamaya 2013 yılında başladım. Bu baskıda kitabın son kısmında kaynaklarda verilenlen yayınlarından da faydalanılmıştır. Bu kitap, belirttiğim herbiri birbirinden değerli kaynaklardan faydalanarak hazırlanmış bir yayın niteli- ğindedir. Bu bakımdan kitap gelebilecek kritiğe ve her türlü öneriye açıktır.

Genel mikrobiyoloji konuları bu dersin temel öğretilerini içerirken çevre mühendisleri mikrobiyolojisi atıksu arıtımı, katı atıklar, insan sağlığını etkileyen problemler ile bu konulardaki mikrobiyolojik bağın- tıları ve olayları kapsamaktadır.

Muhtelif üniversitelerde verdiğim konferanslarda genç mühendislerin ve çevre mühendisliği öğrencile- rinin kitaplarımın kendilerine büyük katkısı olduğunu ve faydalandıklarını öğrenmekten büyük mem- nuniyet ve gurur duyuyorum. Bu kitabımın da konuyla ilgilenenler için başvurabilecekleri bir el kitabı olacağına inanıyorum.

İstanbul, 2017                                                          Prof. Dr. Ahmet SAMSUNLU

Konu Başlıkları

  • Mikroorganizmalar ve Mikrobiyoloji
  • Mikroskobun Tanıtımı ve Kullanılması
  • Mikroorganizmalar Hakkında Genel Bilgiler
  • Hücre ve Kimyasal Yapısı
  • Mikrobiyal Metabolizma ve Enzimler
  • Su; Atıksu ve Katı Atık Mikrobiyolojisi
  • Hastalıklar ve Mikrobiyoloji

Baskı Tarihi: Ocak 2017

Baskı Sayısı: 1. Baskı (Birsen yayınevinde)

Not: Bu kitap Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından 1986 yılında yayınlanmıştır.

İÇİNDEKİLER