ATIK SULARIN ARITILMASI

ATIK SULARIN ARITILMASI / Prof. Dr. Ahmet Samsunlu

Atık suların arıtılması ve denizlere deşarjı günümüzde ülkemizin su kaynaklarının korunmasının sağlanabilmesi için en önemli konulardan biridir. Yapım ve işletme maliyetleri çok yüksek olan bu tesislere ülkemizin her şehrinde ve kasabasında gereksinim duyulmaktadır.

Atık su arıtma ve deniz deşarjı tesislere ihtiyaca göre ayrı ayrı yapılabildikleri gibi birlikte de planlanabilirler. Su mühendisliğinin gerçekte birbiri ile iç içe olan bu iki önemli konusu kitapta detaylı şekilde incelenmiştir. Kitap iki kısımdan oluşturulmuş olup, birinci kısımda atık su arıtma prensipleri, tesisleri, planlama ve projelendirilmeleri verilmiştir. İkinci kısımda atık su deniz deşarjı yöntemleri, yapıları, planlama ve projelendirilmeleri anlatılmıştır.

Konu Başlıkları

 • Atık suların Özellikleri
 • Atık suların Arıtılması
 • Mekanik Arıtma Yöntemleri
 • Kimyasal ve Çeşitli Fiziksel Arıtma Yöntemleri
 • Biyolojik Arıtma, Biyolojik Arıtma Sistemleri ve Yöntemleri
 • Aktif Çamur Yöntemi
 • Damlatmalı Filtreler ve Biyodiskler
 • Anaerobik (Havasız) Arıtma
 • Son Çökeltme Havuzları
 • Atık su İleri Arıtma Yöntemleri
 • Küçük Yerleşim Yerlerinde Arıtma ve Paket Arıtma Tesisleri

Baskı Tarihi: Kasım 2017

Baskı Sayısı: 3. Baskı (Birsen yayınevinde)

Not: Bu kitap Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından 1987 yılında yayınlanmıştır.

İÇİNDEKİLER