ÇORUM SEYAHATİM – İÇME SUYU KUMANDA MERKEZİ VE MİLLET BAHÇESİNDEKİ GÖZLEMLERİM !

Yeni yılınızı kutlar, sağlık, mutluluk, başarı ve huzur getirmesini dilerim.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın teklif ettiği ziyareti gerçekleştirmek için, ertesi gün, uzun süre belediyede çevre mühendisliği görevlerini üstlenen ve halen çalışma alanına aynı konular da dahil olmak üzere Belediye Başkan Yardımcılığı yapan Zübeyir Tuncel ve Park ve Bahçeler Müdürü Ziraat Mühendisi Eyüp Aytekin beni kaldığım öğretmen evinden aldılar ve Millet Bahçesine götürmeyi istediler. Ben “Su Deposu” (Eski hastanenin arkasındaki tepede bulunan) daha yakında olduğu için ilk önce orayı görmeyi ve bu arada yıllardan beri yapılmasını hayal ettiğim tamamlayıcı çevre yolunun nerelerden geçeceğini Başkan Yardımcısına göstermeyi istedim.

Yıllarca önce Prof. Dr. Arif Ersoy Belediye Başkanı seçildiğinde Çorum’un gelişmesine katkıda bulunacak proje önerilerimizi belirlemek üzere Prof. Dr. Turan Ilgaz ile beni Çorum’a davet etmişti. Bizler iki gün Çorum’la ilgili konuları tetkik ettik ve üzerinde çalıştık. Bir akşamüstü Başkan Ersoy ile Çorum’u tepeden gören bu su deposunun önünde çayımızı içerek neler yapılabileceğini kendisine açıkladık. Bu arada ben imar planlarına acilen işaretlenerek yapılmasını istediğim çevre yolunun nerelerden geçebileceğini kendisine göstermiştim. Ne yazık ki bugüne kadar bu çevre yolu yapılmadığı gibi imar planlarına da taşınmadı. Zaman içinde şehrin nüfusu arttı ve o tarihte öngördüğümüz yolun geçebileceği alanların büyük bir kısmı yapılaştı. Ayrıca bulunduğumuz su deposu yakınlarında yeni yüksek yapılar inşa edildiği için yolun geçebileceği bölgeyi o zaman olduğu gibi tepeden göstermem de mümkün olmadı.

Şehrin eski su deposu alanında bugün şehrin su işletim şebekesinin kumanda merkezinin yeni yapısı da yer almaktadır.

Burada Zübeyir Tuncel ve mesai arkadaşları, bana Çorum’un tüm içme suyu kaynaklarını ve dağıtımının nasıl yapıldığının görüldüğü, SKADA olarak tanımlanan sistem yardımıyla anlattılar. Bu arada geçmişteki kayıp kaçak oranı hakkında bir tespit yapılmadığını öğrendim. Geçmişte Çorum’daki kayıp kaçak oranının yüzde 55-45 arasında olduğunu tahmin ediyorum. Şu anda kayıp kaçak oranının ise yüzde 30.67 olduğunu ve bu değerin TUİK tarafından son olarak açıklanan 2016 Türkiye ortalama kayıp kaçak oranı olan yüzde 36’nın altında olduğunu belirttiler. Kayıp ve kaçakları engellemek için yaptıkları çalışmalar ve hangi yöntemlerle kaçakları tespit ettikleri hakkında beni bilgilendirdiler. Mevcut kuyular ile inşa edilen Çorum, Hatap ve Yenihayat barajları ile şehrin su ihtiyacının şu anda karşılandığını ve takviye olarak inşaatı bitmiş bulunan Koçhisar Barajı’ndan su getirmek için inşa edilmesi gereken iletim (isale) hattının ihalesi birkaç defa yapılmış olmasına rağmen bir sonuca bağlanmadığını öğrendim. Şehir şebekesinin ve iletim hatlarının mikrobiyolojik ve kimyasal bakımdan devamlı olarak kontrol altında tutulduğunu açıkladılar. Bu arada gençlik dönemimde Çorum nüfusu 24 bin iken tek bir su deposu mevcut idi. Şehir nüfusunun 270 bine ulaşması nedeniyle depo sayısı 10’a çıkmış.

İstanbul’da İSKİ’nin çalışmalarını yakinen takip eden bir bilim adamı olarak şehrimizin içme suyu temininin ve işletiminin de aynı seviyede hassasiyetle yürütüldüğünü ve çalıştırıldığını gördüm.

Burada verilen brifingi takiben, Belediye Reisimiz Dr. Aşgın’ın incelememi istediği Millet Parkı’nı görmek için Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel ile birlikte oraya hareket ettik. Bu parkı gezerken Park ve Bahçeler Müdürü Ziraat Mühendisi Eyüp Aytekin park hakkında bana bilgi aktardı: Kısaca bu hususları sizlerle de paylaşmayı istiyorum.

Parkın içinde büyük bir debi ile şelale şeklinde akan, fıskiye şeklinde havaya atılan suyun kaynağının Devane (Kuzduzhan-Çepni) bölgesinde bulunan kendi kaderine terkedilmiş ve yeraltına akıp kaybolan 20 litre/saniye debisindeki kaynaktan sağlandığını öğrendim. Bilindiği gibi bu bölgeler eskiden Çorum’un sebze bahçelerinin bulunduğu ve yetiştirildiği sulak alanlardı.

Çocukluğum döneminde yalnız Küçük Park ve Büyük Parka sahiptik, Gazi Caddesinin açılmasıyla Küçük Park yok olmuştu. Çorum’un yegane parkı Büyük Park idi, Aradan geçen zaman içinde, Baha bey zamanından başlayarak tüm belediye reisleri şehrin yeşillenmesine ve parklara kavuşmasına önemli katkıda bulundular. Bu yeter mi yetmez! Halkımızda bunun yetmediğini 11 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen 11 milyon ağaç dikme kampanyasında Türkiye çapında 1 saat içinde en çok a ağaç dikerek(303.150) gösterdiler ve Guinness Rekorlar Kitabı’na girerek dünyada birinci olma rekorunu kırdılar. .

Ziyaret ettiğim Millet Bahçesi ise Çorum’da bugüne kadar yapılan en büyük parktır. 213 bin metrekarelik alana kurulan parkın içerisinde 24 bin metrekarelik Türkiye’nin en büyük biyolojik arıtmalı göletinin yanı sıra kafeler, dükkanlar ve spor tesisleri de bulunmaktadır. Büyük bir kompleks olan Millet Bahçesinin içine Hıdırlık mevkisinde bulunan sahabe mezarları da dahil edilmiştir. Parkın yeşillendirilmesi için yaklaşık 5 bin ağaç ve 70 bin kök çalı dikilmiştir. Ayrıca 1200 metrelik bir bisiklet yolu, 7 bin metrekarelik renkli bitkiler bahçesi, 10 bin metrekarelik mesire alanı da bulunmaktadır.

Bu parkı ve şehrimizdeki tüm parkları halkımıza kazandıran belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine ve belediye elemanlarına teşekkür ediyorum.

Yazıma son verirken iklim değişikliği nedeniyle dünyada su kaynaklarının ve debisinin azaldığını dikkate alarak suyumuzu dikkatli kullanmamız gerektiğini sizlerle paylaşmayı isterim. Lütfen el birliği ile hepimiz güzel ülkemizi ve şehrimizi yeşillendirmeye devam edelim.

İstanbul, 24 Aralık 2019