Prof. Dr. Ahmet SAMSUNLU

1937 yılında Çorum’da doğdu. 1963 yılında Hannover Teknik Üniversitesi,İnşaat Mühendisliği dalında Y. Müh (Dipl.ing)- MS derecesi aldı. Aynı üniversitede 1968 yılında Doktora Çalışmalarını tamamlayarak 1964 yılında üç dönem ekonomi tahsili gördü. Su temini ve kanalizasyon, atıksuların arıtımı,deniz kirliliği kontrolü, deniz deşajları, şehircilik, çevre etki değerlendirmesi ve katı atıklar konularında 8 kitap, 8 ders notu ve 200’ü aşkın bilimsel araştırması yayınlanmıştır. Uygulamaya dönük pek çok projede de yürütücü veya danışman olarak görev almış ve uygulama çalışması yapmıştır. Çeşitli meslek kuruluşlarının üyesi olup halen İ.T.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARI

  • Kullanılmış Suların Arıtımı
  • İleri Arıtma
  • Endüstri Sularının Arıtılması
  • Katı Atıklar
  • Çevre Kaynaklarının Planlanması
  • Çevre Etki Değerlendirmesi
  • Kentsel Planlama
  • Su Temini ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi,
İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,
Maslak, 34469, İstanbul